Artikelen door CommunicatieOgen

Platform Circulaire Toekomst Buitengebied

Informatie voor slopers Bent u gevraagd om een stal, erf of huis te slopen? Dan kunnen wij u helpen om een nieuwe bestemming voor het materiaal te vinden zodat  afvoerkosten beperkt blijven en sloopmateriaal geld oplevert. Neem contact op met het Platform Circulaire Toekomst Buitengebied. > U kunt uw sloopmateriaal verkopen via de Marktplaats Circulaire […]

Streekproducten: doe mee met het onderzoek

In en rond Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zijn veel ondernemers met streekproducten. Een stagiair van Hogeschool Van Hall Larenstein brengt in opdracht van de Stichting Nationaal Park in kaart om welke producten het gaat, en hoe de producenten kunnen worden geholpen om ze beter aan de man te brengen. Ben jij producent van streekproducten en […]

Aan de slag met metselbijen

Begin 2020 is een nieuw POP3 project gestart in Utrecht ‘Bestuivingsmix en biodiversiteit in de boomgaard’. In 2020-2022 zijn er demonstraties, trainingen, workshops en coaching over wilde bijen gepland. De kans op slecht weer in de fruitteelt wordt door de vroegere bloei steeds groter, daarom is meer diversiteit aan bestuivende insecten gewenst. Metselbijen vliegen al […]

Ganzen verjagen: hoe doet u dat?

Heeft u dit jaar last (gehad) van ganzen op uw percelen? En heeft u de vogels actief proberen te weren van uw land? Er zijn veel verschillende manieren om dat te doen; de Faunabeheereenheid Utrecht (FBE Utrecht) is benieuwd naar uw aanpak! De FBE wil graag meer inzicht in de toepassing en het effect van […]

Subsidie voor kleine landschapselementen

De provincie Utrecht investeert extra geld in de verbetering van het landschap en de biodiversiteit in de provincie. Dat gebeurt door middel van een subsidie voor beheerders van agrarische grond die zogenoemde kleine landschapselementen (KLE), zoals knotwilgen, houtwallen, lanen en poelen willen aanleggen. Kleine landschapselementen zorgen voor een mooier landschap waar het prettig wonen, werken […]

,

Webinar voor erfbetreders over initiatieven voor de boer

Landbouwnetwerk Salentein en Boer aan het Roer organiseerden 23 april een webinar voor erfbetreders in de regio Foodvalley met als thema ‘Hoe werken we in regionale initiatieven samen aan een vitaal agrarisch ondernemerschap in de regio Foodvalley?’ Negentig belangstellenden namen deel aan het webinar. Het is belangrijk erfbetreders te informeren over initiatieven in de regio […]

Overhandiging eerste exemplaar Het Vallei en Eempad

Op woensdag 8 april 2020 overhandigt rasverteller en wandelfanaat Fokko Bosker zijn nieuwste wandelgids Het Vallei en Eempad aan directeur Gastvrije Randmeren Rita Braam in de polder Arkemheen ten noorden van Amersfoort. De prachtige Gelderse Vallei en de open Eempolders In Het Vallei en Eempad trekt Fokko Boster zijn stoute loopschoenen weer aan, en is […]

Subsidie agrarische initiatieven verbeteren waterkwaliteit

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ weer open per 2 april 2020. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden, om samen met het waterschap te werken aan […]