Op 19 februari vond in Haarzuilens het LEADER-café over nieuwe functies op het platteland plaats. Na een kort welkom door Ruud van Bennekom, voorzitter van LEADER Utrecht-Oost, vertelde LEADER-coördinator Martijn Plomp kort dat LEADER veel meer is dan alleen subsidie. LEADER zet ook in op het inzetten van kennis en verzorgen van inspiratiesessies zoals deze avond.

Rick van Rijn opende de avond met zijn ervaringen bij de oprichting van zijn Geertje’s Hoeve, een nieuw bedrijf in een gebied dat door Natuurmonumenten in gebruik was genomen. Rick wilde geiten, dus de agrarische functie moest terug.

Antwoord op alle vragen

Na een korte introductie op de Nederlandse wet- en regelgeving, schakelden Helmer Wieringa en Maria van Boxtel van Land & Co snel over naar het belangrijkste doel van de avond: vragen van ondernemers beantwoorden. De 80 deelnemers schreven hun vragen op een A4 waarna deze allemaal en één voor één werden besproken en toegelicht. Hieronder een greep uit de vragen die deze avond voorbij kwamen.

Welke wetten zijn van belang voor het opstarten van een camping? Wie moet welke vergunning aanvragen als ik een foodtruck op mijn erf uitnodig? Mag ik een agrarische bedrijfswoning verhuren aan particulieren? Wanneer ben je niet meer agrarisch en wat mag dan wel? Hoe kan ik bewoning mogelijk maken in bestaande gebouwen? Mag je zomaar groenten en fruit verkopen vanaf je erf en als ik daarbij een theetuin wil, moet ik dan wat regelen? Voldoende vragen om de avond mee te vullen en voldoende antwoorden die weer andere vragen opriepen.

LEADER-festival: 9 maart 2020

Aan het eind van de avond attendeerde LEADER-coördinator Maike van der Maat de aanwezigen op het komende LEADER-festival op 9 maart. Ook riep zij op om, mocht je met een idee rondlopen, snel contact te zoeken met de LEADER coördinatoren: 15 november dit jaar is het laatste moment om een formele subsidieaanvraag in te dienen! Om ondernemers daarbij te helpen overweegt LEADER een traject te starten waarbij je in vier á vijf sessies toewerkt naar een plan. Mocht je interesse hebben, meld je dan bij LEADER-coördinator Maike van der Maat, maike@consultopmaat.nl.

Kijk voor meer info over LEADER op www.o-gen.nl/leader.

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn zes categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering), wind op zee, en zon. Er is een nieuwe openstelling van 17 maart tot 2 april. Er is een budget van 4 miljard euro.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.rvo.nl.

 

 

ENM

Het project Energieneutrale Melkveehouderij is afgerond. Dit project is gestart in de provincie Utrecht om te onderzoeken hoe een melkveehouderij energieneutraal kan ondernemen. De combinatie van elektriciteit besparen en duurzame energie opwekken is economisch interessant voor melkveehouders. Maar waar en hoe begin je als agrarisch ondernemer, welke investering levert het meeste op?

Duurzaam verdienmodel

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot ontving op de boerderij van Robert en Willeke Peek in Wilnis het adviesrapport ‘Energieneutrale Melkveehouderij, leren van een traject’. Het rapport doet verslag van de ervaringen rondom het verlagen en verduurzamen van het energieverbruik op melkveehouderijbedrijven. ‘Mooi dat de mensen van de voorbeeldbedrijven bereid zijn geweest om hun nek uit te steken en dat we samen lessen kunnen trekken. Het is belangrijk dat de agrarische sector gaat verduurzamen, maar daarbij is het een voorwaarde om dat te baseren op een duurzaam verdienmodel.’

De onderzoeksperiode bracht een aantal duidelijke aandachtspunten naar voren. Energieverbruik verduurzamen begint met inzicht in het verbruik. In de melkveehouderij gaat het om het melken, het koelen, het reinigen, het verwarmen van het water voor de koeien en de verlichting. Door doordacht te besparen in al deze onderdelen van het bedrijfsproces, kan een melkveehouder zijn energieverbruik van gemiddeld 50 kWh voor 1000 kg melk, terugbrengen tot zo’n 26/27 kWh per 1000 kg melk. Een volledig duurzaam ingericht nieuw bedrijf verbruikt nog maar 20 kWh per 1000 kg melk. Besparingen kunnen de boer tot wel 5.000 euro per jaar opleveren.

Betere afstelling apparaten

Energiebesparing is goed mogelijk door betere afstelling van apparaten. En zeker ook bij nieuwe investeringen, in stallen of apparatuur. Dat vraagt om besluitvorming op basis van het totale kostenplaatje. Dus niet alleen uitgaand van de investeringskosten, maar ook rekenend met de kosten van het onderhoud en de energiekosten. Dat resulteert in maatregelen die aan het eind van de streep meer energie besparen en voordeliger zijn. De tweede invalshoek is de opwek van duurzame energie. Hoe kan een melkveehouder zo veel mogelijk op zijn eigen grond voorzien in zijn eigen energie? Zonnepanelen in combinatie met eventueel een kleine windmolen, zijn relatief eenvoudig te plaatsen en leveren een direct en aansprekend resultaat op. Het traject heeft laten zien dat energie besparen niet altijd eenvoudig is maar wel veel potentie heeft. In de melkveehouderij en in andere sectoren. Het ontlast ook ons overbelaste elektriciteitsnetwerk. Een thema dat meer aandacht verdient in de energietransitie.

Tips

Wilt u weten wat u kunt doen om elektriciteitsverbruik te verminderen of om zelf energie op te wekken? Samen met Utrecht-West onderzochten we wat er kan, wat er nodig is, wat het oplevert en wat het kost. Kijk voor handige factsheets en tips op www.lami.nl.

Het traject Energieneutrale Melkveehouderij maakte deel uit van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie. De provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Programmabureau Utrecht-West werken samen aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.


Fotobijschrift: Joris Hogenboom, voorzitter van de stuurgroep Energieneutrale Melkveehouderij overhandigt gedeputeerde Hanke Bruins Slot het rapport.

De zoektocht naar ideeën voor Het Beste Idee van Varkensland is gestart! Vanaf 18 februari kan iedereen met een goed idee voor de varkenshouderij zich melden via www.hetbesteideevanvarkensland.nl. De vijf beste ideeën verdienen een plek in de finale en maken kans op extra aandacht en een bijdrage om de eerste stap te maken tot realisatie van het idee.

Dien uw idee voor 30 maart in

De organisatie roept varkenshouders, dierenartsen, studenten, sectorpartners en andere ondernemers met een toekomstgericht idee, plan of concept op zich voor 30 maart te melden. Zowel ideeën en toepassingen van binnen als buiten de sector kunnen voor innovatieve oplossingen zorgen. Het Beste Idee van Varkensland viert in 2020 haar lustrum. De jaarlijkse contest mobiliseert elk jaar meer varkenshouders en sectorgenoten. Wederom hoopt de organisatie op een mooi aantal inzendingen met innovatieve ideeën.

Masterclass voor de finalisten

In april verdiept een onafhankelijk adviesteam zich in de ingezonden ideeën en bepaalt welke vijf plannen doorgaan naar de finale. De jury bestaat uit Bart Verhees (POV), Marije Thybaut (VKON), Klaas Visscher (Coöperatie Varkensartsen), Mart Bloemendal (Rabobank) en Lianne de Bie (SFYN Nederland). Samen met dit team van deskundigen en Kennispoort Regio Zwolle helpt de organisatie de finalisten bij het verder ontwikkelen van het idee. Tijdens een Masterclass leren de finalisten het idee in een businessmodel vorm te geven en bereiden zij zich voor op hun pitch voor de Varkensland finale op 13 mei 2020 in Ede.

Over het Beste Idee Van Varkensland

Het Beste Idee Van Varkensland is in het leven geroepen om de Nederlandse varkenssector te mobiliseren om innovatieve concepten te ontwikkelen waarmee dier en mens beter kunnen leven. Het Beste Idee van Varkensland is een jaarlijkse contest waar ideeën voor de sector bedacht, uitgewerkt en ontwikkeld worden. De eerste drie edities waren regionaal van karakter, de organisatie van de vierde en vijfde editie is, mede dankzij steun van diverse partners, landelijk opgezet. Eén van de doelstellingen van Het Beste Idee van Varkensland is om de varkenssector in de volle breedte te inspireren en na te denken over innovatie. Even belangrijk is dat via dit evenement het publiek wordt geïnformeerd over innovatieve ontwikkelingen in de varkenshouderij. Het Beste Idee van Varkensland is in Overijssel ontstaan op initiatief van Coöperatie Varkensartsen en VKON. Dankzij de steun van negen partners, te weten LTO Noord, de POV (Producenten Organisatie Varkenshouderij), Kennispoort Regio Zwolle, Rabobank en de provincie Overijssel, Privon, Aeres, De Heus en LNV wordt deze vijfde editie wederom landelijk gehouden.

www.hetbesteideevanvarkensland.nl

Voedselbossen

Op dinsdag 31 maart vindt de bijeenkomst Voedselbossen & Agroforestry in de provincie Utrecht plaats. Deze dag wordt ingegaan op de kansen en mogelijkheden van agroforestry en voedselbossen voor boeren en grondeigenaren.

Voedselbossen en agroforestry staan sinds een aantal jaren in de belangstelling en op kleine – maar groeiende – schaal wordt er in Nederland mee geëxperimenteerd. Voor boeren en tuinders kan het een interessante aanvulling zijn op de bedrijfsvoering. En het draagt bij aan de biodiversiteit op het bedrijf, het vastleggen van koolstof, aantrekkelijker maken van het landschap, betere beschikbaarheid nutriënten, habitat voor nuttige insecten, vogels en zoogdieren.

Ron van Zandbrink van Boerderij Tussen de Hagen, laat zien hoe ze op het bedrijf actief bezig zijn met aanplant van hagen en fruit- en notenbomen en wat de overwegingen zijn om ze aan te planten. Ron Laat zien dat het niet zo ingewikkeld is om te starten met de aanplant van bomen en struiken op een boeren bedrijf.

Tijdens de bijeenkomst is er volop gelegenheid om vragen te stellen over de toepasbaarheid. Aan het eind van de bijeenkomst inventariseren we de wensen en behoeften voor vervolg, bijvoorbeeld het opzetten van een cursus Voedselbossen.

Programma

10.00   Inloop & ontvangst
10.15    Welkom & toelichting op programma
10.30   Agroforestry: wat is het, kansen en mogelijkheden. Evert Prins, Louis Bolk Instituut
11.00    Voedselbossen in Nederland. Wouter van Eck & Isabelle van der Zanden, Stichting voedselbosbouw
11.30    Gastsprekers in gesprek met de zaal
12.00   Toelichting op subsidie Kleine Landschapselementen door de provincie Utrecht
12.15    Lunch
13.00   Rondleiding over Boerderij Tussen de Hagen, Ron van Zandbrink
14.00   Terugblik en inventarisatie voor vervolg
14.30   Afsluiting

Tijd

10.00 – 14.30 uur

Waar
Boerderij Tussen de Hagen
Hessenweg 82
Stoutenburg (bij Leusden)

Kosten
€ 20,- per deelnemer (incl. lunch)

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de website van de Natuur en Milieu Federatie Utrecht. Vragen over de bijeenkomst kunt u stellen aan Alies van den Berg via a.vanden.berg@nmu.nl of 06 38 080 972.

LEADER-subsidie projecten