Bent u op zoek naar subsidie voor uw plattelandsproject? Kom dan op maandag 18 november (Odijk) of dinsdag 19 november (Leusden) naar de LEADER informatiebijeenkomsten. LEADER kan mensen met vernieuwende ideeën voor een duurzaam en toekomstbestendig platteland helpen!

Initiatieven die stad en platteland verbinden, zorgen voor creatief ondernemerschap of nieuwe samenwerkingen tot stand brengen, kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. LEADER kent de volgende thema’s:

Lokaal voedsel: initiatieven die vraag en aanbod van lokale producten bij elkaar brengen.

Educatie: initiatieven die informatie verstrekken over voedselproductie, natuur en/of landschap.

Recreatie: op het platteland is er al veel te beleven. Om recreanten te verleiden een bezoek te brengen aan het platteland wil LEADER inzetten op (gezamenlijke) gebiedspromotie en marketing.

Sociale innovatie: vernieuwende initiatieven rondom de zorg voor elkaar en het op vernieuwende wijze oplossen van maatschappelijke vraagstukken of innovatieve financieringsvormen voor maatschappelijke functies.

Duurzame energie: vernieuwende initiatieven op het platteland die betrekking hebben op het opwekken, opslaan en gebruik van duurzame energie.

Deel uw ideeën in een pitch!
Heeft u ideeën die passen bij een van de thema’s, dan zien wij u graag op maandag 18 of dinsdag 19 november. U kunt tijdens de bijeenkomst uw idee pitchen voor de aanwezigen; dit kan u mooie aandacht en waardevolle tips opleveren. Wilt u pitchen, stuur dan een mail naar communicatie@o-gen.nl.

Maandag 18 november – 15.30 uur
Gemeentehuis Odijk
Singelpark 1
3984 NC Odijk

Dinsdag 19 november – 20.00 uur
Hoeve Groot Zandbrink
Postweg 2
3831 SE Leusden

Op 7 oktober ging Lokaal Voedsel Utrecht van start tijdens een mooie avond in Moestuin Maarschalkerweerd. Doel van het project is het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van lokaal voedsel in de provincie Utrecht. Met 55 gedreven boeren, producenten, horecaondernemers, winkeliers, bestuurders en beleidsmakers in de zaal, kwamen er tijdens de bijeenkomst minimaal 150 matches tot stand van mensen die zaken met elkaar kunnen doen of op een andere manier iets aan elkaar hebben.

Lokaal Voedsel Utrecht is een initiatief van LEADER Weidse Veenweiden en Utrecht Oost. Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Lokaal Voedsel Utrecht, stuur dan een mail naar Sandra van Kampen, sandra@lokaalvoedsel-utrecht.nu. Heeft u ook een vernieuwend idee voor het platteland in het oosten van de provincie Utrecht? Kijk dan of u in aanmerking komt voor LEADER-subsidie.

> Bekijk het filmpje van de startbijeenkomst ‘Lokaal Voedsel Utrecht’
> Lees het verslag van de startbijeenkomst ‘Lokaal Voedsel Utrecht’

De Nacht van de Nacht is een landelijk evenement van de Natuur- en Milieufederaties om aandacht te vragen voor het klimaat, energiebesparing en lichtvervuiling. De hele nacht vinden activiteiten plaats. Zo kunt u in de provincie Gelderland bijvoorbeeld op pad met natuurgidsen en boswachters, klimmen door de bomen, varen op de Berkel en natuurlijk heel veel sterren kijken.

Nederland is een van de lichtste landen ter wereld. Vanuit de ruimte is te zien dat ons land oplicht door de grote hoeveelheid kunstlicht. Al dit overvloedige licht wordt lichtvervuiling genoemd. Lichtvervuiling komt op veel plekken voor. Denk aan verlichting van bijvoorbeeld sportvelden, wegen, kantoorgebouwen, parkeerterreinen/garages, kassen, monumenten en reclameborden die de hele nacht branden.

> Bekijk de activiteiten op de Nacht van de Nacht.

LEADER Utrecht Oost

Volgend jaar is het laatste jaar dat er nog aanvragen voor een LEADER-bijdrage kunnen worden ingediend. We zoeken nog initiatieven die bijdragen aan het versterken van de ontwikkeling van het platteland en duurzame landbouw. Het gaat dan om initiatieven voor het landelijk gebied en de omliggende stedelijke gebieden in het oosten van de provincie Utrecht.

LEADER stimuleert en ondersteunt inwoners bij het uitwerken van een projectidee tot een plan. Voor de uitvoering van dat plan kan een financiële bijdrage bij LEADER worden aangevraagd.

> Heeft u een idee, lees dan verder.

> Bekijk ook voorbeelden van projecten.

 

Delphy organiseert een cursus biologische fruitteelt. Tijdens de cursus wordt in de ochtend ingegaan op de achtergronden van de biologische fruitteelt. In de middag worden praktijkbedrijven en biologische sorteer- en verkoopbedrijven bezocht.


De cursusdata zijn woensdag 4 december 2019, woensdag 8 januari 2020 en woensdag 12 februari 2020. In mei/juni is er een excursie naar biologische fruitteeltbedrijven.

 

Meer weten
Wilt u meer weten of zich inschrijven? Kijk dan op Cursus Biologische Fruitteelt 2019-2020.

 

O-gen Open dag energie in stal

Hoe kunnen boeren besparen op energie? Afgelopen woensdag 30 oktober werd op het melkveebedrijf van Jan en Lisanne Oskam de brochure “Energie besparen in de stal” gepresenteerd. De brochure helpt boeren bij de gesprekken met de leveranciers van melkmachines en stallenbouwers om bewustere keuzes te maken en te kiezen voor energiezuinige oplossingen.

De brochure behandelt alle veel voorkomende apparaten en installaties op het melkveebedrijf. Nieuwbouw en vervanging van apparatuur zijn de momenten waarop veel winst geboekt kan worden. Besparingen tot 70% zijn mogelijk bijvoorbeeld bij vervanging van de verlichting. De brochure is opgesteld in samenwerking met leveranciers van melkwinningsapparatuur en bureaus die adviseren bij de bouw van een stal. De brochure bundelt de kennis die is opgedaan bij drie deelnemers aan het project “Voorbeeldbedrijven Energie Neutrale Melkveehouderij Utrecht”. Deze bedrijven lieten de afgelopen drie jaar zien wat mogelijk is op het gebied van energiebesparing.

De bijeenkomst bij boer Oskam was de afsluiting van het traject “Energieneutrale Melkveehouderij (ENM) Utrecht”. Een energieneutrale melkveebedrijf verbruikt op het bedrijf evenveel elektriciteit als het zelf uit duurzame bronnen opwerkt (zon, wind of biomassa). Het traject ENM heeft laten zien dat het kan, wat ervoor nodig is, wat het oplevert en wat het kost. NMU-directeur en voorzitter van de stuurgroep ENM blikte terug op het traject en de geboekte resultaten “Er is een stevige basis gelegd waar verder mee gewerkt kan worden”.

De brochure is in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opgesteld door CLM onderzoek en advies, en Ruitenberg Advies en is als bijlage toegevoegd.

> Lees de brochure Energie besparen in de stal

Op maandag 2 december bent u van 19.00 tot 22.00 uur welkom bij het Kromme Rijnstreek Alliantie Lab in het gemeentehuis van Bunnik. Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de slag om de Verhalen van de Kromme Rijnstreek nog beter beleefbaar te maken om nog meer bezoekers naar het gebied te trekken.

Verhalen van de Kromme Rijnstreek
Het afgelopen jaar zijn in samenspraak met het gebied de verhalen opgedeeld in Kersen- en fruitteelt, de Kromme Rijn, Kastelen en Landgoederen, Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Romeinse limes. Aan de hand van deze verhalen laten we bezoekers zien wat er allemaal te doen is.

Combinaties, ideeën en arrangementen
Er is al veel te doen en te beleven in de streek. Door activiteiten en initiatieven te verbinden kunnen we de streek nóg aantrekkelijker maken. Tijdens het Alliantie Lab gaan we met elkaar op zoek naar leuke combinaties, nieuwe ideeën en toffe arrangementen. Wat heeft u als ondernemer of organisatie hiervoor nodig? Een locatie? Een club mensen die helpt met de uitvoering? Of juist een oplossing om mensen van A naar B te vervoeren? En hoe kunt u anderen helpen bij het realiseren van hun ideeën? Wat heeft u als organisatie of onderneming in de aanbieding?
In een aantal interactieve rondes brengen we vraag en aanbod bij elkaar en komen we tot ‘allianties’ die het aanbod en de belevingswaarde binnen de verhaallijnen vergroten en die de streek, organisaties, bedrijven of evenementen nóg aantrekkelijker maken om te bezoeken.

> U kunt zich hier aanmelden voor het Alliantie Lab

> Bekijk hier filmpjes van vijf verhaallijnen op basis van de indeling: