LEADER bijeenkomsten

Informatiebijeenkomsten LEADER op 18 en 19 november

Bent u op zoek naar subsidie voor uw plattelandsproject? Kom dan op maandag 18 november (Odijk) of dinsdag 19 november (Leusden) naar één van de LEADER bijeenkomsten. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgt u meer achtergrond over het subsidieprogramma, informatie over het doen van een aanvraag en kunt u uw eigen idee pitchen. LEADER kan mensen met vernieuwende ideeën voor een duurzaam en toekomstbestendig platteland helpen!

LEADER bijeenkomsten

Maandag 18 november
15.30 uur
Gemeentehuis Odijk
Singelpark 1
3984 NC Odijk

 

Dinsdag 19 november
20.00 uur
Hoeve Groot Zandbrink
Postweg 2
3831 SE Leusden

Thema’s van het LEADER subsidieprogramma

Initiatieven die stad en platteland verbinden, zorgen voor creatief ondernemerschap of nieuwe samenwerkingen tot stand brengen, kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. LEADER kent de volgende thema’s:

Lokaal voedsel: initiatieven die vraag en aanbod van lokale producten bij elkaar brengen.

Educatie: initiatieven die informatie verstrekken over voedselproductie, natuur en/of landschap.

Recreatie: op het platteland is er al veel te beleven. Om recreanten te verleiden een bezoek te brengen aan het platteland wil LEADER inzetten op (gezamenlijke) gebiedspromotie en marketing.

Sociale innovatie: vernieuwende initiatieven rondom de zorg voor elkaar en het op vernieuwende wijze oplossen van maatschappelijke vraagstukken of innovatieve financieringsvormen voor maatschappelijke functies.

Duurzame energie: vernieuwende initiatieven op het platteland die betrekking hebben op het opwekken, opslaan en gebruik van duurzame energie.

LEADER-projecten

Mede dankzij de subsidie van LEADER zijn er al diverse succesvolle projecten georganiseerd. Bekijk die LEADER-projecten hier!

 

Start Lokaal Voedsel Utrecht

Impressie startbijeenkomst Lokaal Voedsel Utrecht

Op 7 oktober ging Lokaal Voedsel Utrecht van start tijdens een mooie avond in Moestuin Maarschalkerweerd. Doel van het project is het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van lokaal voedsel in de provincie Utrecht. Met 55 gedreven boeren, producenten, horecaondernemers, winkeliers, bestuurders en beleidsmakers in de zaal, kwamen er tijdens de bijeenkomst minimaal 150 matches tot stand van mensen die zaken met elkaar kunnen doen of op een andere manier iets aan elkaar hebben.

Lokaal Voedsel Utrecht initiatief LEADER

Lokaal Voedsel Utrecht is een initiatief van LEADER Weidse Veenweiden en Utrecht Oost. Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Lokaal Voedsel Utrecht, stuur dan een mail naar Sandra van Kampen, sandra@lokaalvoedsel-utrecht.nu. Heeft u ook een vernieuwend idee voor het platteland in het oosten van de provincie Utrecht? Kijk dan of u in aanmerking komt voor LEADER-subsidie.

Beelden start Lokaal Voedsel Utrecht

Bekijk het filmpje van de startbijeenkomst ‘Lokaal Voedsel Utrecht’.

Verslag startbijeenkomst

In veel steden en dorpen groeit de aandacht voor lokaal voedsel bij burgers, horeca en winkeliers. Ook producenten en boerencoöperaties willen meer in de eigen regio afzetten. Maar hoe bereiken vraag en aanbod elkaar beter? Lees het verslag van de startbijeenkomst ‘Lokaal Voedsel Utrecht’

O-gen en LEADER

Gebiedscoöperatie O-gen ondersteunt het subsidieprogramma LEADER. Omdat het programma ten goede komt aan het landelijk gebied en interessant is voor onze leden.

Nacht van de nacht

Aandacht voor klimaat, energiebesparing en lichtvervuiling

Op 26 oktober 2019 vindt de Nacht van de Nacht weer plaats. Dit is een landelijk evenement van de Natuur- en Milieufederaties om aandacht te vragen voor het klimaat, energiebesparing en lichtvervuiling.

Activiteiten tijdens deze nacht

Tijdens deze nacht doven honderden bedrijven en gemeenten lichten van gebouwen en reclameverlichting en vinden er allerlei activiteiten plaats. Zo kunt u in de provincie Gelderland op pad met natuurgidsen en boswachters, klimmen door de bomen, varen op de Berkel en natuurlijk heel veel sterren kijken. Bekijk hier welke activiteiten plaatsvinden.

Lichtvervuiling in het donker

Nederland is een van de lichtste landen ter wereld. Vanuit de ruimte is te zien dat ons land oplicht door de grote hoeveelheid kunstlicht. Al dit overvloedige licht wordt lichtvervuiling genoemd. Lichtvervuiling komt op veel plekken voor. Denk aan verlichting van sportvelden, wegen, kantoorgebouwen, parkeerterreinen, garages, kassen, monumenten en reclameborden die de hele nacht branden.

Door verlichting in de avond en nacht kunnen wij langer actief zijn (werken, sporten en uitgaan) en voelen wij ons veiliger. Maar het heeft ook een keerzijde. Zo’n twee derde van de wereldbevolking leeft in gebieden waar de kunstmatige verlichting sterker is dan de natuurlijke verlichting. Voor Europa is dit zelfs 99%. Nederland spant de kroon en is één van de meest verlichte landen ter wereld. Echte duisternis wordt steeds zeldzamer. Normaal gesproken zijn er ‘s nachts zo’n 2500 sterren met het blote oog zichtbaar, in de steden zijn dat er slechts enkele.

Gebiedscoöperatie O-gen maakt zich sterk voor een evenwichtige natuur en vitaal landschap en steunt daarom dit initiatief.

 

Volgend jaar weer

In 2020 vindt de Nacht van de Nacht plaats op zaterdag 24 oktober.

 

Lichtvervuiling - nacht van de nacht

Lichtvervuiling

LEADER aanvragen 2020

2020 laatste jaar voor aanvragen subsidie LEADER!

2020 is het laatste jaar dat er nog aanvragen kunnen worden ingediend voor een financiële bijdrage van LEADER. Het subsidieprogramma LEADER zoekt slimme ideeën in (de provincie) Utrecht Oost die de stad en het platteland nader tot elkaar brengen, die bijdragen aan het versterken van de ontwikkeling van het platteland en duurzame landbouw stimuleren. Initiatieven in het landelijk gebied en de omliggende stedelijke gebieden in het oosten van de provincie Utrecht kunnen tot en met 2020 hun aanvragen hiervoor indienen.

Contact met LEADER

Heb je een innovatief project dat een impuls geeft aan het platteland? Met als thema voedsel, educatie, recreatie of innovatie? Heb je daar een financiële bijdrage voor nodig en denk je dat je in aanmerking komt voor een LEADER-subsidie? Het aanvragen van een subsidie bij LEADER kan tot en met 2020! Neem contact op met één van de LEADER-coördinatoren.

LEADER stimuleert en ondersteunt inwoners bij het uitwerken van een projectidee tot een plan. Voor de uitvoering van dat plan kan een financiële bijdrage bij LEADER worden aangevraagd.

Succesvolle LEADER-projecten

Bekijk hier meerdere succesvolle projecten die mede dankzij een bijdrage van LEADER mogelijk werden.

O-gen en LEADER

Gebiedscoöperatie O-gen ondersteunt het subsidieprogramma LEADER. Omdat het programma ten goede komt aan het landelijk gebied en interessant is voor onze leden.

 

Cursus biologische fruitteelt

Dit zijn de succesfactoren bij de teelt van biologische fruit

Alles wat u moet weten als u aan biologische fruitteelt doet of wilt gaan doen wordt u aangeboden in de cursus Biologische Fruitteelt. U krijgt informatie over fruit, de juiste bodem, het gebruik van organische meststoffen, ziektes en plagen, het gebruik van machines, boomstrookbeheer, ondergroei, het sorteren en verkopen van biologisch fruit en wet- en regelgeving. Tijdens de cursus brengt u bezoeken aan meerdere bedrijven waarbij de ondernemers hun kennis en ervaringen van de biologische fruitteelt met u delen.

De cursus wordt georganiseerd door Delphy, Worldwide Expertise for Food & Flowers. Meld u snel aan, want de eerste cursusdag is al op 4 december.

Programma cursus Biologische Fruitteelt

Woensdag 4 december 2019

In de ochtend geven Gerjan Brouwer (Delphy) en Erik Zandink (Skal Biocontrole) een introductie over biologische fruitteelt en vertellen u meer over het wettelijk kader en EU regelgeving. Ze gaan verder in op een gezonde bodem, het bodemleven, het gebruik  van organische meststoffen en laten resultaten zien van demo-proeven van organische mest. De wet- en regelgeving en biologische eisen aan organische meststoffen worden toegelicht. En u hoort van alles over de organisaties in de biologische teelt.

’s Middags bezoekt u het fruitteeltbedrijf van Hans Damen, het fruitteelt- en sorteerbedrijf van Robert Elshof (afzetorganisatie Elshof Organic Fruit) en sorteerbedrijf Stoker Vogelaar in Biddinghuizen.

Datum: woensdag 4 december

Tijdstip: 9.00-17.30 uur

Startlocatie: Delphy kantoor Dronten, De Drieslag 25, 8251 JZ Dronten

 

Woensdag 8 januari 2020

Gerjan Brouwer (Delphy) en Bart Timmermans (Louis Bolk Instituut) vertellen over ziekten & plagen en welke middelenkeuze u hierbij heeft in de biologische teelt. Hoe kunt u anders omgaan met ziekten en plagen? Wat zijn de mogelijkheden voor bestrijding binnen de regelgeving van de biologische fruitteelt. En wat is het laatste onderzoeksnieuws van het Louis Bolk Instituut en WUR (Wageningen University & Research).

’s Middags bezoekt u het fruitteelt- en sorteerbedrijf Boomgaard ter Linde van Tim Moerman en u neemt een kijkje bij fruitteeltbedrijf De Muyehof van Pieter Jans Jansonius.

Datum: 8 januari

Tijdstip: 9.00-17.00 uur

Startlocatie: Boomgaard ter Linde, Oranjezonweg 3a, 4356 EH Oostkapelle

 

Woensdag 12 februari 2020

Deze dag vertellen we over de veranderingen in de teelt van appel en peer, over rassenkeuze en teeltmaatregelen. Gerjan Brouwer en Adri Streef (beide van Delphy) delen hun ervaringen met nieuwe rassen in de biologische fruitteelt zoals de Freya, Natyra, Maribelle, Xenia en Concorde. We gaan in op boomstrookbeheer, machines, ondergroei, klaverbeheer. En u krijgt informatie over bedrijfseconomische berekeningen biologische teelt.

’s Middags brengt u een bezoek aan fruitteeltbedrijf Brokken (3e jaar omschakeling) en fruit- en sorteerbedrijf De Boomgaard van Harrie van den Elzen (BioFruit afzetorganisatie).

Datum: woensdag 12 februari

Tijdstip: 9.00-17.00 uur

Startlocatie: Helicon MBO Geldermalsen, Burgemeester Roozeveld vd Venlaan 7, 4191 PL Geldermalsen

Mei/juni 2020

In mei/juni volgt nog een excursie naar biologische fruitteeltbedrijven. De datum en locatie worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Kosten cursus Biologische Fruitteelt

De kosten van de cursus zijn € 775,00 (excl. BTW, incl. consumpties, cursusmap, certificaat en bedrijfsbezoeken). Voor medewerkers van bedrijven is subsidie vanuit het Collandfonds mogelijk.

Meer weten of inschrijven?

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier of mailen naar k.vanraak@delphy.nl.

Wilt u meer informatie over de inhoud, dan kunt u contact opnemen met Gerjan Brouwer via g.brouwer@delphy.nl of 06-53375103. Of kijk op de website van de Fruitacademie.

Ook interessant:

Bij de cursus ‘Ken uw grond‘ leert u meer over hoe de bodem kunt behandelen zodat u kwalitatief het beste uit uw biologische fruit haalt. De cursus vindt plaats op 3 december  in Werkhoven.

 

 

 

 

Energie opwekken in stal

Energie besparen en opwekken in de stal

Hoe kunnen boeren besparen op energie in de stal? Door het opwekken van duurzame energie en door dat zelf te doen. Op 30 oktober 2019 werd op het melkveebedrijf van Jan en Lisanne Oskam de brochure ‘Energie besparen in de stal‘ gepresenteerd. De brochure helpt boeren bij de gesprekken met de leveranciers van melkmachines en stallenbouwers om bewustere keuzes te maken en te kiezen voor energiezuinige oplossingen.

Brochure energie besparen in stal

De brochure behandelt alle veel voorkomende apparaten en installaties op het melkveebedrijf. Nieuwbouw en vervanging van apparatuur zijn de momenten waarop veel winst geboekt kan worden. Besparingen tot 70% zijn mogelijk bijvoorbeeld bij vervanging van de verlichting. De brochure is opgesteld in samenwerking met leveranciers van melkwinningsapparatuur en bureaus die adviseren bij de bouw van een stal. De brochure bundelt de kennis die is opgedaan bij drie deelnemers aan het project “Voorbeeldbedrijven Energie Neutrale Melkveehouderij Utrecht”. Deze bedrijven lieten de afgelopen drie jaar zien wat mogelijk is op het gebied van energiebesparing.

Duurzame energiebronnen in de stal

De bijeenkomst bij boer Oskam was de afsluiting van het traject ‘Energieneutrale Melkveehouderij (ENM) Utrecht‘. Een energieneutrale melkveebedrijf verbruikt op het bedrijf evenveel elektriciteit als het zelf uit duurzame bronnen opwerkt (zon, wind of biomassa). Het traject ENM heeft laten zien dat het kan, wat ervoor nodig is, wat het oplevert en wat het kost. NMU-directeur en voorzitter van de stuurgroep ENM blikte terug op het traject en de geboekte resultaten “Er is een stevige basis gelegd waar verder mee gewerkt kan worden”.

De brochure is in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opgesteld door CLM onderzoek en advies, en Ruitenberg Advies en is als bijlage toegevoegd.

Energieneutrale melkveehouderijen

Ze bestaan al, energieneutrale melkveehouderijen. Bedrijven die evenveel energie verbruiken als de hoeveelheid die ze zelf uit duurzame bronnen opwekken. Lees hier meer over een aantal van deze energieneutrale melkveehouderijen.

O-gen en energie

O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal platteland. In het huidige landschap ontkomen we niet aan energietransitie: de overgang naar een duurzame energievoorziening. Dit brengt nieuwe (technische) uitdagingen en wensen van de omgeving met zich mee. In samenwerking met onze leden vertalen we wensen en mogelijkheden in plannen om de energievoorziening nu en in de toekomst een goede plek te geven in het landelijk gebied.

 

Lees de brochure Energie besparen in de stal