LEADER-subsidie

De werkorganisatie van Gebiedscoöperatie O-gen stopt, maar LEADER Utrecht-Oost gaat door. Alle informatie over LEADER is te lezen op leaderutrechtoost.nl.

Op de hoogte blijven?
Meld je aan voor de nieuwsbrief of volg LEADER Utrecht-Oost via www.facebook.com/LeaderUtrechtOost

 

 

Commissaris Koning bezoekt O-gen

Het jaarbericht informeert over de organisatie en de activiteiten van Gebiedscoöperatie O-gen.

In het Jaarbericht 2019 leest u over de O-gen Open Cafés insectenteelt en crowdfunding, en het bezoek van de Commissaris van de Koning op 18 september 2019. Ook zijn er vijf projecten uitgelicht. De thema’s van deze projecten zijn een mooie afspiegeling van het veelzijdige werk van O-gen. Naast informatie over glasvezel in het buitengebied, werkzaamheden voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, is aandacht voor het Grebbelinie Bezoekerscentrum en de cultuurhistorische waardenkaarten voor de gemeenten Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg.

> Bekijk het Jaarbericht 2019

Ziet u er ook naar uit om weer eens gezellig met collega-boeren bij elkaar te komen en na te denken over de ontwikkeling van uw bedrijf? Nu de corona maatregelen zijn versoepeld, kan het gelukkig weer. Collectief Utrecht Oost organiseert praktische bijeenkomsten over kringlooplandbouw, kruidenrijk grasland en natuur op het boerenbedrijf.

Tijdens één dagdeel in een boerenschuur en in het veld, informeren we over agrarisch natuurbeheer en vergoedingen, biodiversiteitsprogramma’s van bijvoorbeeld zuivelbedrijven, subsidies voor landschapselementen en toepassingsmogelijkheden van kruidenrijk grasland. In 2,5 uur tijd krijgt u snel een totaalbeeld en er is voldoende gelegenheid voor vragen en discussie. En u kunt zich eventueel aanmelden voor een vervolg met individueel advies, of deelname aan een cursus over bodembeheer, kruidenrijk grasland of andere onderwerpen. Het is fijn dat we elkaar weer op deze manier kunnen ontmoeten!

De bijeenkomsten zijn gepland op:
– woensdag 8 juli om 9:30 uur, omgeving Woudenberg
– vrijdag 10 juli om 9:30 uur, omgeving Cothen
– dinsdag 14 juli om 9:30 uur, omgeving Rhenen
– donderdag 16 juli om 9:30 uur, omgeving Tienhoven

Meld u aan met datum bijeenkomst en uw contactgegevens via info@collectiefutrechtoost.nl en we sturen u nadere informatie over de exacte locatie en het programma. We houden uiteraard rekening met de corona maatregelen dus maken de groep niet te groot (10 tot 15 mensen) en houden afstand. De bijeenkomsten zijn alleen bedoeld voor mensen met een agrarisch bedrijf.

Regio Foodvalley wil snel aan de slag met maatregelen voor natuurherstel en stikstofreductie. De regio is blij met de eerste maatregelen die de provincie Gelderland heeft aangekondigd en ziet hierin mogelijkheden om snel aan de slag met een gebiedsgerichte aanpak in de regio. Volgens Regio Foodvalley is het nu de tijd om uit de startblokken te komen en de gebiedsprocessen te starten. De regio is er klaar voor en ziet er naar uit om met de provincies Gelderland en Utrecht samen de stikstofproblematiek aan te pakken.

Regio Foodvalley
Regio Foodvalley is een kennisintensieve topregio op het gebied van landbouw en voeding. In het gebied is een sterk Landbouwnetwerk, waarin de agrarische partijen en overheden met elkaar werken. Ook de strategische opgaven voor onze regio, worden door alle betrokken partijen samen opgepakt. Met deze sterke netwerken is de regio in staat om in de gebieden met de relevante partijen aan de slag te gaan om de natuur te herstellen en de stikstofuitstoot te reduceren.

Ambitieus
Aart de Kruijf (wethouder gemeente Barneveld en bestuurlijk verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling in Regio Foodvalley) is blij met de eerste maatregelen van de provincie Gelderland. ,,Het is een ambitieus pakket. Goed dat provincie Gelderland geld steekt in de verduurzaming van de bouw, keukentafelgesprekken met boeren en nieuwe meetmethoden. Gelukkig kiest ook de provincie voor een gebiedsgerichte aanpak. Ook de provincie Utrecht heeft haar concept leidraad voor de gebiedsgerichte aanpak gepresenteerd en middelen daarvoor vrijgemaakt. Daarbij laten beide provincies het belang zien van een gebiedsgerichte aanpak. We zijn ervan overtuigd dat we met zo’n aanpak de meeste impact maken in de gebieden.“

Gebiedsgericht werken
Het gebiedsgericht werken houdt concreet in dat we per logisch gebied, mét de gebiedspartijen, bekijken welke maatregelen het beste resultaat bieden om de stikstofuitstoot terug te brengen, de natuur te herstellen en economische ontwikkeling mogelijk te maken. Regio Foodvalley is er klaar voor. In regionaal verband hebben we het benodigde voorwerk gedaan en gebieden uitgekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Jan Pieter van der Schans (wethouder gemeente Ede, verantwoordelijk voor agrarische zaken): ,,Wij zijn ervan overtuigd dat de stikstofcrisis in onze regio de mogelijkheid biedt om de natuur in de betreffende gebieden te verbeteren. We zien ook veel mogelijkheden om met goede maatregelen een toekomstbestendige agrarische sector in de regio te creëren.’’

Stoppen en dan?

Financiële aspecten spelen een grote rol bij sloop of herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Soms zijn de consequenties zelfs zo groot dat ze de boer belemmeren bij functieverandering of bedrijfsbeëindiging. Wat zijn de belemmeringen en de oplossingen hiervoor? Ze kwamen aan de orde bij de online expertmeeting op 2 juli.

Programma 2 juli 2020
Onder leiding van VAB-programmamanager Rob van Arkel vertelden drie sprekers over hun kennis en ervaringen met de financiële en fiscale kanten van Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Jaap Ridderhof van Makelaars Midden Nederland trapte af met zijn verhaal over functieverandering en taxatie. Hierna volgde Hennij Holtus van Schuiteman Accountants over fiscaliteiten. Klaske Ypma van Puur Platteland vertelde over ondersteuningsmogelijkheden voor de boer. Via Landbouwnetwerk Salentein kunnen agrarisch ondernemers met al hun vragen bellen met het Agroloket en gebruik maken van coachingtraject Zicht op de Toekomst en de Agro Ondernemersscan.

> Online bijeenkomst bekijken

Het ledenplatform VAB is onderdeel van het VAB programma van de Regio’s Amersfoort en Foodvalley en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincies Gelderland en Utrecht.

Insectenteelt

Op woensdag 17 juni heeft Hans van der Pas, burgemeester Rhenen en bestuurlijk verantwoordelijk voor Eiwittransitie, de intentieverklaring voor de Hub for Insect Knowledge ondertekend (HIK) namens Regio Foodvalley. De andere partijen hebben, in verband met coronavirus, de intentieverklaring online ondertekend. De betrokken partijen hebben hiermee afgesproken om gezamenlijk vorm te geven aan het HIK, een kennisknooppunt binnen de insectensector die ontwikkelingen bundelt, deelt en stimuleert.

De insectensector is een nog jonge sector die zich langzaam ontwikkelt. De huidige sector is versnipperd en verspreid. De behoefte is om meer samenhang tussen de verschillende partijen te creëren. Het HIK kan hier een rol in spelen, maar ook een bijdrage leveren aan een duurzame eiwit- en landbouwtransitie. Hans van der Pas is bestuurlijk verantwoordelijk voor Eiwittransitie in Regio Foodvalley: “Wij hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om een kennisknooppunt voor insecten op te zetten. En deze behoefte is er. Samen met de andere betrokken partijen gaan we aan de slag. We gaan nu vervolgstappen nemen om activiteiten te bundelen en partijen te verbinden”.

Betrokken partijen
De partijen die de intentieverklaring hebben ondertekend zijn: Aeres, Coöperatie De Valk Wekerom, Insectcentre, Insectlab/HAS Hogeschool, LTO Gelderse Vallei, New Generation Nutrition, Poultry Expertisecentrum, Wadudu, Wageningen University & Research Centre en Regio Foodvalley. De andere betrokken partijen zijn: Feed Design Lab, ForFarmers, Jansen Poultry Equipment, VENIK.

HIK
HIK is het verzamelpunt voor kennis en vragen van en voor partijen die actief in insectensector zijn voor feed, food en non-food. Het doel van HIK is om de sector versneld te laten groeien door partijen te verbinden en bestaande en nieuwe kennis efficiënter te ontwikkelen en te bundelen.

Eiwittransitie
Regio Foodvalley wil een omgeving realiseren waarin gezond en duurzaam voedsel bijdraagt aan een gezond leven van haar inwoners. De groei van de wereldwijde vraag naar vlees leidt tot een stijging van de vraag naar grondstoffen voor diervoeding. De productie en het transport hiervan (bijvoorbeeld soja) heeft grote negatieve impact op het klimaat. Het wereldwijd voedselsysteem moet veranderen. Dit kan door het bestaande systeem fors te verduurzamen en door grote systeemveranderingen door te voeren. Eiwittransitie is daar één van. Dit betekent dat er andere eiwitbronnen benut moeten gaan worden voor diervoeding en ons eigen voedsel.