Lokken Behouden Sparen

30 fruittelers kregen in juni een rondleiding op het fruitteeltbedrijf van Johan de Ruiter in Erichem. Daar zagen zij hoe gewerkt wordt met de LBS-methoden die gericht is op het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door het vergroten van biodiversiteit. De aanwezigen bekeken het speciaal ontwikkelde werktuigen en de bloemstroken op het bedrijf. Lees meer…

Project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij laat besparingsmogelijkheden in de praktijk zien. 

Het Elektriciteitsverbruik van het zonneboilersysteem op het melkveebedrijf van familie Peek is met 40% verlaagd. Het verbruik voor het maken van warm water ligt nu net onder het niveau wat in een optimale situatie haalbaar wordt geacht. Op het voorbeeldbedrijf wordt zo duidelijk dat energiebesparingsmaatregelen echt winst opleveren.

Lees wat de mogelijkheden zijn, wat er voor nodig is, wat het oplevert en wat het kost….

Provincie Utrecht werkt aan een Landbouwvisie. Op verzoek van de provincie heeft Gebiedscoöperatie O-gen hier met haar leden een advies over opgesteld, waarin zij aangeeft hoe zij met de provincie, met de sector en met andere partijen concreet aan de slag wil: O-gen open voor landbouw in Utrecht-Oost. De kern van dit advies? Trek samen met ons op om de landbouw in de regio ook echt toekomstbestendig te maken. Afgelopen woensdag 27 juni heeft de Gebiedsraad van O-gen, op het zachtfruitteeltbedrijf van Anton van Garderen in Schalkwijk, haar advies overhandigd aan de Utrechtse gedeputeerde Mirjam Maasdam.

Download hier ons advies: O-gen open voor landbouw in Utrecht-Oost.

Noodzaak voor transitie van de landbouw

Er is een noodzaak voor transitie van de landbouw. In haar advies geeft O-gen een stevige aanzet hoe zij deze transitie in Utrecht-Oost voor zich ziet. Dit vraagt om samenwerken aan activiteiten die inspelen op de energietransitie, circulaire landbouw en die de relatie tussen de stad en ommeland verbeteren. Er zijn volop kansen op inspirerende innovaties, aansluiting bij andere regio’s en het benutten van de kennis op de universiteitscampussen. Gerard van Santen, directeur Gebiedscoöperatie O-gen: “Dit advies sluit aan bij diversie initiatieven en ideeën die de afgelopen periode ontwikkeld zijn, zoals bijvoorbeeld het Actieplan duurzame landbouw en natuur. Tegelijkertijd zien we het als een traject waarin we – vanuit de praktijk en de uitvoering – gericht de provincie kunnen adviseren over de verdere invulling van de doelen en het vertalen naar concrete activiteiten in de regio.”

Effectief samenspel

Het advies is tot stand gekomen door een samenwerking tussen leden van O-gen, vertegenwoordigd in de Gebiedsraad. “Door met verschillende partijen aan één tafel te zitten en samen naar oplossingen te zoeken, ontstaan er nieuwe mogelijkheden” aldus Bert van Donselaar, voorzitter LTO Noord Utrecht. Gedeputeerde Maasdam was blij verrast door de input van 16 verschillende partijen, uiteenlopend van landbouw-, natuur- en milieuorganisaties tot gemeenten en waterschappen: “Het tot stand komen van de landbouwvisie is een participatief proces, we hebben hiervoor met veel betrokken partijen gesproken o.a. op gebied van landbouw en natuur, de gebiedscommissies maar ook andere overheden, bewoners en bedrijven, etc. Deze waardevolle inbreng heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan deze Landbouwvisie. We werken daarom graag samen met jullie verder aan het uitvoeringsprogramma en de daadwerkelijke uitvoering van de visie.”

Provinciale Staten

Samen met de Utrechtse gedeputeerde Mirjam Maasdam, heeft directeur Gerard van Santen (rechts) ons advies ook overhandigd aan de voorzitter van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water. Dit deed hij samen met Gebiedsraadleden Bert van Donselaar (voorzitter LTO Noord) en Joris Hogenboom (directeur Natuur- en Milieufederatie Utrecht).

 

Heb jij een raamsticker ontvangen: ‘Denk aan uw liquiditeit wanneer u vol gas rijdt’ en deze in de cabine opgeplakt? Upload dan de foto van jou met de opgeplakte raamsticker in de trekkercabine en vul de adresgegevens in. Je ontvangt van ons de bumpersticker: Weet dat ik zuinig rij voor een Energieneutrale Melkveehouderij! Zo wordt voor iedereen duidelijk dat je bijdraagt aan schone lucht en een duurzame toekomst voor jouw gezin en bedrijf.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bijeenkomsten Energieneutrale Melkveehouderij Wilnis en Cothen

“Hoe kan ik energie besparen op mijn melkveebedrijf?” Deze vraag staat centraal binnen het project Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht. Als onderdeel van het project zijn op drie zogenaamde voorbeeldbedrijven tussenmeters geplaatst, om het energiegebruik van verschillende apparaten in kaart te brengen. Op 12 en 13 juni werden bijeenkomsten gehouden om melkveehouders uit de Venen en de Kromme Rijnstreek te informeren over de tussentijdse resultaten van deze voorbeeldbedrijven. Heeft u de bijeenkomsten gemist? In september volgen nog twee bijeenkomsten in Benschop en Eemdijk. Lees meer…

Onlangs ontvingen we van de Rabobank Gelderse Vallei een fruitig bedankje. Door het O-gen Open Café: young professionals, heeft één van de studenten haar eerste baan gevonden.

O-gen tweets: het laatste nieuws uit de regio. Volg ons!