Tijdens de demonstratiebijeenkomst ‘Spuiwater in de fruitsector’ op 20 november kunt u de effecten van spuiwater op bladval en bladvertering in een boomgaard met Conference-perenbomen zien.

Positieve effecten
Vanwege het zure karakter van spuiwater kan een bespuiting op het gewas net voor de bladval, het proces van de bladval versnellen. Dit kan positieve effecten hebben op een aantal ziekten in de fruitteelt. We laten dit tijdens de bijeenkomst zien via een demonstratie in het veld.

Programma

  • Opening en welkom door Wim van Wijk
  • Demonstratie in het veld
  • Discussie en napraten in de schuur onder leiding van Wageningen UR
  • Afsluiting

Wanneer
Woensdag 20 november 2019 van 15.30 uur tot 17.00 uur

Waar
Wim van Wijk
Tuurdijk 12
3997 MS ’t Goy

Aanmelden
Uw aanmelding, voorzien van het aantal personen waarmee u de bijeenkomst wilt bijwonen, ontvangen wij graag uiterlijk 18 november via ehaasjes@projectenltonoord.nl.

Uitnodiging demonstratie bijeenkomst spuiwater 20 november 2019

Op dinsdag 19 november vertelt militair- en politiek historicus Rein Bijkerk in het Grebbelinie Bezoekerscentrum over de mobilisatie van 1939-1940 en de strategische voorbereidingen van het Nederlandse leger op een mogelijke oorlog. Wat waren de kansen voor het kleine leger dat de landsgrenzen bewaakte? En welke rol speelde de wisseling in het opperbevel in februari 1940?

Thema ’80 jaar na de mobilisatie’
De lezing maakt deel uit van de activiteiten van het bezoekerscentrum in het kader van ‘80 jaar na de mobilisatie’. In november staan we stil bij het alarm dat precies tachtig jaar geleden klonk. Gemobiliseerde militairen op de Grebbelinie ontvingen toen scherpe munitie. Ook klonken er destijds berichten dat er een Duitse aanval ophanden was. Verloven werden ingetrokken, inundaties werden gesteld en Nederland hield haar adem in. In de lezing worden het beeld van zowel het toenmalige Nederlandse leger als van de Duitse krijgsmacht die dagen op boeiende wijze ter discussie gesteld.

Voorafgaand aan de lezing kunt u de expositie bekijken waar een kort film draait met unieke gedigitaliseerde beelden over de mobilisatie in Leusden.

Programma
19.00 uur – Bezoek expositie
20.00 uur – Lezing Rein Bijkerk (auteur ‘Een korte Oorlog’ (2015) en ‘De oorlog van nu’ (2018))

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de lezing via de website van het Grebbelinie Bezoekerscentrum.

(foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie)

Wilt u meer weten over notenteelt en hoe noten worden geteeld, gepeld, gedroogd en verwerkt tot notenolie? Ga dan 23 november 2019 mee op excursie naar notenbedrijf Mobipers in Zoelen. Naast presentaties door onder andere de ondernemer, kunt u deelnemen aan een rondleiding en een proeverij.

Interesse in noten
In binnen- en buitenland groeit de vraag naar noten. De teelt van noten is goed te combineren met akkerbouw, tuinbouw of veehouderij. Maar hoe begin je als agrarisch ondernemer met de notenteelt? Welke noten ga je telen, wat zijn de afzetmogelijkheden, hoeveel tijd kost de verzorging?

Notenteelt, ook iets voor u?
Denkt u dat notenteelt ook iets voor u kan zijn? Ga dan mee op excursie.

Datum: zaterdag 23 november

Tijd: 12.30 uur

Adres: Retsezijstraat 6 in Zoelen

Aanmelden: projectenltonoord.nl/notenteelt/

Deze excursie wordt georganiseerd in het kader van het project DUIT (Duurzame Fruitteelt in Utrecht) dat in 2018 een bijdrage heeft ontvangen van POP3 Utrecht.

 

 

 

 

 

 

O-gen buitenactiviteit Platform Grebbelinie

Bent u actief op de Grebbelinie? Of wilt u op de hoogte blijven van initiatieven, meepraten of ideeën delen over activiteiten op en langs de linie? Kom dan naar het Platform Grebbelinie op 29 november!

Op vrijdag 29 november van 14.00 tot 17.00 uur zijn vrijwilligers, bestuurders, beheerders, ondernemers en andere belangstellenden zijn van harte welkom op de platformbijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats bij Educatief Centrum Grebbelinie in Woudenberg. De middag start in de naastgelegen ‘Hoeve de Beek’, thuisbasis van Stichting Grebbelinie in het Vizier.

Thema bevrijding

Bevrijding is een belangrijk thema deze middag. In de verhalen van de sprekers is aandacht voor het thema Bevrijding. Mensen met initiatieven en plannen voor de Grebbelinie kunnen de munitiekist op stappen, en hun verhaal delen. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar communicatie@o-gen.nl. We bezoeken vervolgens het Educatief Centrum en bekijken de loopgraaf en kazematten. Na afloop ontvangen alle deelnemers de nieuwe brochure die het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT), het Grebbelinie Bezoekerscentrum en de ondernemers langs de linie samenstelden.

Programma

14.00 uur – Inloop met koffie en thee
14.20 uur – Welkom door Melis van de Groep, voorzitter Platform Grebbelinie
14.30 uur – Thema ‘Bevrijding’ en pitches munitiekist
15.30 uur – Bezoek Educatief centrum en liniedijk
16.30 uur – Borrel
17.00 uur – Einde programma

Platformbijeenkomst Grebbelinie
Ieder jaar organiseert Gebiedscoöperatie O-gen in samenwerking met het gebied een platformbijeenkomst. Steeds op een andere locatie zodat de hele Grebbelinie aan bod komt. Terugkerende elementen van het programma zijn sprekers rond een actueel thema, korte pitches op de munitiekist, een buitenactiviteit en een borrel.

Datum: Vrijdag 29 november 2019

Tijd: 14.00 uur – 17.00 uur

Plaats: Hoeve de Beek + Educatief Centrum Grebbelinie, Brinkkanterweg 23A in Woudenberg

Aanmeldingsformulier Platform Grebbelinie

 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV) gepubliceerd. Doel van de regeling is het op korte termijn verminderen van geuroverlast door varkensbedrijven in veedichte gebieden, door een subsidie voor het beëindigen van varkenshouderijlocaties die geuroverlast geven. Er is een budget van 180 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kunnen van 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Varkenshouders kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. De subsidie wordt verstrekt voor de sluiting van een varkenshouderijlocatie indien de geurscore van die locatie meer bedraagt dan 0,4 en voor zover die locatie is gelegen binnen een concentratiegebied. Concreet betreft dit de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet (Oost-Brabant, Noord-Limburg en stukken van Gelderland, Overijssel en Utrecht).

De subsidie omvat:
• Een bijdrage in verband met het geheel of gedeeltelijk vervallen van het varkensrecht: 100 procent van de waarde van het geheel of gedeeltelijk vervallen varkensrecht, voor zover dat vervallen varkensrecht niet meer bedraagt dan het varkensrecht dat vereist is voor het houden van 100 procent van het aantal varkens, uitgedrukt in varkenseenheden, dat gemiddeld in de periode vanaf 1 januari 2018 tot 1 januari 2019 op de varkenshouderijlocatie is gehouden;
• Een bijdrage in verband met het verlies van de waarde van de voor het houden van varkens op de varkenshouderijlocatie gebruikte productiecapaciteit als gevolg van de onomkeerbare sluiting van de varkenshouderijlocatie: 65 procent van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de voor het houden van varkens op de varkenshouderijlocatie gebruikte productiecapaciteit.

> Meer informatie: www.rvo.nl

Bent u op zoek naar subsidie voor uw plattelandsproject? Kom dan op maandag 18 november (Odijk) of dinsdag 19 november (Leusden) naar de LEADER informatiebijeenkomsten. LEADER kan mensen met vernieuwende ideeën voor een duurzaam en toekomstbestendig platteland helpen!

Initiatieven die stad en platteland verbinden, zorgen voor creatief ondernemerschap of nieuwe samenwerkingen tot stand brengen, kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. LEADER kent de volgende thema’s:

Lokaal voedsel: initiatieven die vraag en aanbod van lokale producten bij elkaar brengen.

Educatie: initiatieven die informatie verstrekken over voedselproductie, natuur en/of landschap.

Recreatie: op het platteland is er al veel te beleven. Om recreanten te verleiden een bezoek te brengen aan het platteland wil LEADER inzetten op (gezamenlijke) gebiedspromotie en marketing.

Sociale innovatie: vernieuwende initiatieven rondom de zorg voor elkaar en het op vernieuwende wijze oplossen van maatschappelijke vraagstukken of innovatieve financieringsvormen voor maatschappelijke functies.

Duurzame energie: vernieuwende initiatieven op het platteland die betrekking hebben op het opwekken, opslaan en gebruik van duurzame energie.

Deel uw ideeën in een pitch!
Heeft u ideeën die passen bij een van de thema’s, dan zien wij u graag op maandag 18 of dinsdag 19 november. U kunt tijdens de bijeenkomst uw idee pitchen voor de aanwezigen; dit kan u mooie aandacht en waardevolle tips opleveren. Wilt u pitchen, stuur dan een mail naar communicatie@o-gen.nl.

Maandag 18 november – 15.30 uur
Gemeentehuis Odijk
Singelpark 1
3984 NC Odijk

Dinsdag 19 november – 20.00 uur
Hoeve Groot Zandbrink
Postweg 2
3831 SE Leusden

Op 7 oktober ging Lokaal Voedsel Utrecht van start tijdens een mooie avond in Moestuin Maarschalkerweerd. Doel van het project is het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van lokaal voedsel in de provincie Utrecht. Met 55 gedreven boeren, producenten, horecaondernemers, winkeliers, bestuurders en beleidsmakers in de zaal, kwamen er tijdens de bijeenkomst minimaal 150 matches tot stand van mensen die zaken met elkaar kunnen doen of op een andere manier iets aan elkaar hebben.

Lokaal Voedsel Utrecht is een initiatief van LEADER Weidse Veenweiden en Utrecht Oost. Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Lokaal Voedsel Utrecht, stuur dan een mail naar Sandra van Kampen, sandra@lokaalvoedsel-utrecht.nu. Heeft u ook een vernieuwend idee voor het platteland in het oosten van de provincie Utrecht? Kijk dan of u in aanmerking komt voor LEADER-subsidie.

> Bekijk het filmpje van de startbijeenkomst ‘Lokaal Voedsel Utrecht’
> Lees het verslag van de startbijeenkomst ‘Lokaal Voedsel Utrecht’

De Nacht van de Nacht is een landelijk evenement van de Natuur- en Milieufederaties om aandacht te vragen voor het klimaat, energiebesparing en lichtvervuiling. De hele nacht vinden activiteiten plaats. Zo kunt u in de provincie Gelderland bijvoorbeeld op pad met natuurgidsen en boswachters, klimmen door de bomen, varen op de Berkel en natuurlijk heel veel sterren kijken.

Nederland is een van de lichtste landen ter wereld. Vanuit de ruimte is te zien dat ons land oplicht door de grote hoeveelheid kunstlicht. Al dit overvloedige licht wordt lichtvervuiling genoemd. Lichtvervuiling komt op veel plekken voor. Denk aan verlichting van bijvoorbeeld sportvelden, wegen, kantoorgebouwen, parkeerterreinen/garages, kassen, monumenten en reclameborden die de hele nacht branden.

> Bekijk de activiteiten op de Nacht van de Nacht.

LEADER Utrecht Oost

Volgend jaar is het laatste jaar dat er nog aanvragen voor een LEADER-bijdrage kunnen worden ingediend. We zoeken nog initiatieven die bijdragen aan het versterken van de ontwikkeling van het platteland en duurzame landbouw. Het gaat dan om initiatieven voor het landelijk gebied en de omliggende stedelijke gebieden in het oosten van de provincie Utrecht.

LEADER stimuleert en ondersteunt inwoners bij het uitwerken van een projectidee tot een plan. Voor de uitvoering van dat plan kan een financiële bijdrage bij LEADER worden aangevraagd.

> Heeft u een idee, lees dan verder.

> Bekijk ook voorbeelden van projecten.