Op 7 oktober ontdekt u bij Moestuin Maarschalkerweerd de kansen van lokaal voedsel . Wilt u als maker uw voedselproducten lokaal afzetten? Of bent u voor uw bedrijf of organisatie geïnteresseerd in verrassende producten van dichtbij? Grijp dan deze kans tijdens de startbijeenkomst ‘First dates’ en ontmoet andere producten en marktpartijen mét liefde voor lokale producten, die bij u passen.

Op maandag 7 oktober kunt u bij Moestuin Maarschalkerweerd in contact komen en afspraken maken met aanbieders en afnemers van lokaal voedsel. U hoort hoe anderen het aanpakken en krijgt inspiratie en waardevolle nieuwe kennis.

Meerwaarde korte voedselketen
Lokaal voedsel is hip. Steeds meer boeren zien mogelijkheden om hun producten of een deel daar van, direct af te zetten. Ook supermarkten, restaurants en zorgcentra zien de meerwaarde van een korte voedselketen. Maar hoe kunnen we dit marktsegment verstevigen? De proeftuin ‘Lokaal Voedsel Utrecht’ (LVU), een initiatief van LEADER Weidse Veenweiden en LEADER Utrecht-Oost, wil aanbieders en afnemers van lokaal voedsel in de provincie Utrecht helpen bij juist deze vraag. In de proeftuin LVU brengen we aanbod en afzet bij elkaar, delen we kennis en werken we aan verdieping. Zo hopen we een vliegwiel te creëren en de markt voor regionaal voedsel in Utrecht een extra boost te geven. Geen nieuw initiatief dus, maar een versterking en opschaling van de goede stappen die er in deze mooie regio al genomen zijn.

Datum: maandag 7 oktober 2019
Tijdstip: 19.30 uur – 22.00 uur
Locatie: Moestuin Maarschalkerweerd, Laan van Maarschalkerweerd 2, Utrecht

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Sandra van Kampen, sandra@lokaalvoedsel-utrecht.nl

Lokaal Voedsel Utrecht is een initiatief van LEADER Weidse Veenweiden en LEADER Utrecht-Oost.

Download uitnodiging First Dates lokaal voedsel Utrecht

Dankzij een lening van € 50.000 van het O-gen Fonds kan Jansen Poultry Equipment uit Barneveld aan de slag met het ontwikkelen van een insecten-kweekmachine. Deze insecten (larven en wormen) zullen worden gebruikt als voer voor pluimvee. En dat is niet alleen goed voor de vogels; deze eiwitbron is goedkoper én duurzamer dan soja. “Een win-win-win-situatie waar we graag aan bijdragen,” volgens Gerard van Santen, directeur van Gebiedscoöperatie O-gen.

Met de innovatieve machine die Jansen Poultry Equipment wil ontwikkelen, kunnen pluimveehouders in de toekomst op het eigen bedrijf voer voor hun dieren kweken. Larven en wormen, die zelf als voedsel groenafval eten, zijn erg eiwitrijk en daarmee een zeer goed alternatief voor soja.

Winst op meerdere vlakken
O-gen Fondsmanager Rob van Arkel is enthousiast: “Als het daadwerkelijk lukt om een goed werkende insecten- kweekmachine te ontwikkelen, dan levert dat veel voordelen op.” Dat begint al met afvalstoffen (de insecten eten groenafval) die worden omgezet naar eiwitten, oftewel circulaire landbouw. Daarmee wordt ook het importeren van een deel van de niet-duurzame soja overbodig. Dat bespaart de pluimveehouder geld en het versterkt de economische positie van de pluimveehouders in dit gebied. Bovendien verwacht men dat de opbrengst van de eieren met deze eiwitbron verbetert. Het scharrelen naar larven en wormen draagt ook bij aan het dierenwelzijn van de kippen. Het is de bedoeling dat het prototype van de kweekmachine wordt geplaatst bij Aeres MBO school in Barneveld. Leerlingen van die school helpen bij het ontwikkelen en onderhouden van de machine. Van Arkel: “Winst op meerdere vlakken, dat is innovatie ten top”.

Lef en financiering
Mede dankzij de lening van het O-gen Fonds van € 50.000 start Jansen Poultry Equipment met de ontwikkeling van de kweekmachine. Technisch directeur Erik den Besten: “Het doel is om uiteindelijk een efficiënt, goed geautomatiseerd en betaalbaar kweeksysteem te hebben.” De praktijk gaat uitwijzen of dat lukt. Van Arkel: “Wij zien de meerwaarde voor dier, pluimveehouder en milieu, dus dat risico durven wij aan. Voor innovatie heb je lef nodig en financiering. En daar kan het O-gen Fonds bij helpen.”

O-gen Fonds financiert innovatie
Het O-gen Fonds van Gebiedscoöperatie O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal buitengebied. Bij toekomstbestendigheid hoort innovatie. Bedrijven, instelling of burgers met een goed idee voor de ontwikkeling van het buitengebied van de Vallei, Utrechtse Heuvelrug of Kromme Rijnstreek en die dat willen omzetten naar een uitvoerbaar plan, kunnen hiervoor een lening aanvragen bij het O-gen Fonds.

Meer informatie over het O-gen Fonds: www.o-gen.nl/fonds

Bijschrift bij de foto:
Overhandiging van de O-gen Fonds Cheque bij Jansen Poultry Equipment in Barneveld. V.l.n.r. Didi Dorrestein (wethouder gemeente Barneveld), Eltjo Betlehem (Poultry Expertise Centre), Erik den Besten (Jansen Poultry Equipment) en Gerard van Santen (Gebiedscoöperatie O-gen).

 

Als vervolg op het O-gen Open Café over insectenteelt zijn weer een aantal stappen gezet. De hoge opkomst van het café gaf aan dat het onderwerp leeft in de regio; het biedt kansen voor boeren om een nieuwe activiteit als vervanging of aanvulling op hun erf, te starten. Maar waar begin je?

Regio Foodvalley heeft dit signaal opgepakt en Gebiedscoöperatie O-gen gevraagd om als kennismakelaar Eiwittransitie aan het werk te gaan. Een mooie rol om ondernemers die met insectenteelt aan het werk willen gaan, te helpen bij de te nemen stappen en te verbinden aan het netwerk van kennisleveranciers, brancheorganisaties, automatiseerders, afzetmarkt (voeders, voeding en industrie), overheden, en uiteraard de Regiodeal Foodvalley waarin eiwittransitie een belangrijk onderdeel is.
In de komende periode wordt een regionaal netwerk gevormd van partijen die met insectenteelt bezig zijn, of willen gaan. Daarnaast worden pilots gestart om insectenteelt te versnellen in de regio.

Heeft u interesse om verdere stappen te nemen in de insectenteelt, vul dan onderstaand reactieformulier in. Als wij uw reactie hebben ontvangen, zal Wicha Benus (kennismakelaar Eiwittransitie Regio Foodvalley) contact met u opnemen om het mogelijke vervolg te bepreken.

Reactieformulier Insectenteelt

 

Bent u geïnteresseerd in kringlooplandbouw? Kom dan op donderdag 19 september naar de demo van Boerenverstand in Woudenberg. Op het bedrijf van Marco van der Wind worden verschillende proeven en thema’s besproken die elk een onderdeel van kringlooplandbouw belichten.

Thema’s:
– Ervaringen van het voercentrum; Marco van der Wind
– Grote verschillen in grasmonsters dit voorjaar; Wim de Hoop/Bert vd Brink
– Demonstratie van spaakwielbemester; Marco den Uijl
– Resultaten grasonderzaai in maïs; Wilco van Cooten
– Nieuwe Nederlandse Weiden; ervaringen en kansen; Wim van der Geest
– Verdienmodellen met kringlooplandbouw; Frank Verhoeven

Maïsdemo
Aansluitend op de kringloopdemo’s is er op het Voercentrum een maïsdemo.

Waar? Voercentrum Gelderse Vallei, Voskuilerweg 47, 3931 MV Woudenberg
Wanneer? vanaf 13:15 uur
Voor wie? voor iedereen

De demo’s zijn van 13.30 uur tot 15.30 uur. Er is koffie vanaf 15.30 uur.

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail naar daan@boerenverstand.nl

Uitnodiging_Demomiddag_19_september_Voercentrum_Woudenberg

Wilt u meer weten over voedselbossen? Meld u dan aan voor de excursie agroforestry/voedselbossen van Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). De NMU nodigt alle boeren en geïnteresseerden uit de provincie Utrecht uit om op 25 september deel te nemen aan de excursie.

Tijdens de excursie wordt een bezoek gebracht aan Boer-In-Natuur en Fruitzforlive in Brabant waar bomen zijn opgenomen in het bedrijfsmodel. Tijdens de excursie wordt ingegaan op de toepassingen van bomen in de landbouw en de bijbehorende vraagstukken.

Meer informatie: www.lami.nl

In juli verscheen het boekje De Grebbelinie, een cultuurhistorische gids. Het boekje is een uitgave van de Stichting Grebbelinie en Gebiedscoöperatie O-gen. Het boekje is een must voor iedereen die de Grebbelinie wil ontdekken.

‘De Grebbelinie. Een cultuurhistorische gids’ legt de geheimen bloot die in de Grebbelinie verborgen zijn. Naast een overzicht van de rijke geschiedenis, het landschap en de natuur, worden 25 afzonderlijke delen van het gebied beschreven. Het boekje dat 192 pagina’s telt, heeft een handzaam formaat van 15,5 cm x 23 cm en bevat prachtige foto’s en gedetailleerde kaarten.

De geschiedenis in een notendop
Na het rampjaar 1672 werd duidelijk dat het westen van Nederland onvoldoende beschermd was bij een aanval uit het oosten. Men liet het oog vallen op het laaggelegen en drassige gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe: de Gelderse Vallei. Door slim gebruik te maken van dit strategische landschap werd een waterlinie gevormd tussen Spakenburg en Rhenen. Het belang van deze linie was duidelijk, maar toch duurde het nog zeventig jaar, tot 1744, voordat de aanleg van start ging. De Grebbelinie werd in de loop van de tijd versterkt, verlengd én afgeschreven. De linie speelde een belangrijke rol tijdens de verdediging van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog werd in 1951 besloten om de werken van de Grebbelinie op te heffen. De forten, kazematten en sluizen leken het gaandeweg te moeten afleggen tegen nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen. In 2011 werd de Grebbelinie een beschermd rijksmonument en spanden vele partijen zich in om dit waardevolle militaire erfgoed voor de huidige en nieuwe generaties te bewaren.

Auteur Bert Rietberg aan het woord
Bert Rietberg is auteur van het boekje en coördinator van het Grebbelinie Bezoekerscentrum. Hij vertelt: ‘Talloze organisaties en individuen hebben zich in de afgelopen jaren ingespannen om de Grebbelinie toegankelijk en beleefbaar te maken: forten en dijken zijn hersteld of gereconstrueerd, kazematten zijn opgeknapt, paden aangelegd en routes ontwikkeld. Het is mooi als het werk van zovelen zichtbaar wordt voor bewoners en bezoekers. Het draagt bij aan de kennis van de omgeving en het besef dat het verdedigen van onze vrijheid grote offers heeft gekost.’ Rietberg komt oorspronkelijk uit het onderwijs en vertelt verder. ‘Het verhaal van de Grebbelinie is ook van grote educatieve waarde. Vele scholen bezoeken jaarlijks de Grebbelinie. Binnen de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en biologie liggen de thema’s voor het oprapen. Er zijn mooie opdrachten te bedenken voor wiskunde en vreemde talen. Ook biedt de gids aan onderzoekers een hoeveelheid basiskennis, aangevuld met foto’s en kaarten.’

‘De Grebbelinie. Een cultuurhistorische gids’ is een uitgave van de Stichting Grebbelinie en Gebiedscoöperatie O-gen, gefinancierd door de provincie Utrecht. Het boekje is online verkrijgbaar voor de prijs van 17,95 euro.

Open Monumentendag Tip!
Op zaterdag 14 september vindt vanaf De Stuw 5 in Amersfoort de wandeling met gids ‘Werk aan de glashut’ plaats. Er start een wandeling om 11.00 uur en 14.00 uur. Aangezien dit verdedigingswerk in particulier bezit is, betekent de Open Monumentendag dé kans voor iedereen om dit stukje groen in Amersfoort te bezoeken.
> Lees meer over de wandeling Werk aan de Glashut

 

 

Dit project wil agrariërs in Utrecht-Oost handvatten geven om direct met kringlooplandbouw aan de slag te gaan op hun bedrijf. Vertrouwde en nieuwe communicatiemiddelen worden ingezet om kennis te delen. Ze sluiten aan bij de bedrijfsstijlen die in het werkgebied aanwezig zijn: van veel tot weinig grasland, en van intensief tot extensief.

Via een folder en de website kringlooplandbouw.nl wordt alle beschikbare kennis over kringlooplandbouw opgespoord en ontsloten. Daarnaast worden enkele kringloopcoaches getraind en ingezet bij de kennisverspreiding. Dit zijn boeren die als ambassadeur van het project gaan optreden. Per deelregio zal 1 voorloperbedrijf als demobedrijf worden ingericht. Ook komen er demonstratiedagen en trainingen over de precisiekringloop. Een 2-wekelijkse ‘kringloop-column’ speelt in op actuele kringloopmaatregelen in de provincie. Speciaal opgenomen filmpjes gaan in op duurzaam bodembeheer en laten zien hoe agrariërs kringlopen verder kunnen sluiten. Ook komen er ‘company kringloop-events’ en start de jaarlijkse verkiezing van de beste kringloopbodemboer. Behalve de vertrouwde contacten met de voerindustrie worden ook accountants, dierenartsen, loonwerkers en andere erfbetreders bij het project betrokken. Als afsluiting van het project wordt een grote eindmanifestatie georganiseerd.

Meer informatie: https://lami.nl/projecten/kringlooplandbouw-utrecht-oost-van-a-naar-bete

Vanuit het project POP3 Kringlooplandbouw Utrecht-Oost van A naar Beter organiseert Boervenverstand de verkiezing van de beste Kringloopboer van de provincie Utrecht. U kunt prijzen winnen om de kringloop op uw bedrijf verder te optimaliseren. Doet u mee? Meldt u zich dan uiterlijk 1 september 2019 aan.

Prijzen

  • 1e prijs: Een consult van een van de projectadviseurs naar keuze: Wim van de Geest (voeding en strategie), Wim de Hoop (bodem en bemesting), Boerenverstand (veevoeding en duurzaamheid)
  • 2e prijs: Gratis bodemanalyse uitgebreid pakket
  • 3e prijs: Gratis bodemanalyse uitgebreid pakket
  • 4e prijs: Een grashoogtemeter t.w.v. €150
  • 5e prijs: Een grashoogtemeter t.w.v. €150

Meedoen?
Meer informatie en het aanmeldformulier voor de verkiezing vindt u op www.boerenverstand.nl/verkiezing. U kunt zich tot uiterlijk 1 september 2019 aanmelden.

Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland zijn op 16 mei jl. een openbare grondruil gestart. Het doel is hiermee grotere aaneengesloten natuurgebieden te creëren en zo de natuur in Gelderland te versterken. Ook willen we de betrokkenheid van particulieren bij natuurbeheer vergroten.

Staatsbosbeheer en de provincie brengen allebei gronden in. Ook particulieren of (maatschappelijke) organisaties kunnen grond verwerven. Toekomstige eigenaren zijn verplicht om de natuur in stand te houden. Inschrijven op een kavel kan nog tot en met 31 augustus 2019.

Gebiedscoöperatie O-gen is betrokken bij dit project als projectleider.

Informatie over de kavels: www.grondruilgelderland.nl

Op woensdag 28 augustus bent u tussen 13.30 en 15.30 uur welkom om deel te nemen aan drie workshops in het kader van het thema ‘Werken aan robuuster grasland’. Er zijn workshops over kruiden, water vasthouden en gezonde bodem. De workshops duren 20 minuten. Er zijn drie rondes zodat u aan elke workshop kunt deelnemen.

1. Workshop Kruiden:
Praktijkbedrijf Erve Mentink uit Deurningen en VOF Wolleswinkel delen ervaringen over de aanleg, het management, de droogteresistentie en opbrengsten van grasland-kruidenmengsels.

2. Workshop Water:
Hoe houd je water langer vast? Jouke Rozema (Aequator Advies) laat resultaten van het project Flexibel Peilbeheer zien en geeft tips en adviezen.

3. Workshop Bodem:
Jan Aaldering (ABZ Diervoeding) spreekt over werken aan een gezonde bodem voor een optimale gewasopbrengst.

Datum en tijd

woensdag 28 augustus
13.30 uur – 15.30 uur

Locatie
VOF Wolleswinkel-Hanskamp
Barneveldseweg 37
Renswoude

Deze middag wordt aangeboden door ABZ Diervoeding in samenwerking met het project Flexibel Peilbeheer Utrecht-Oost. U bent vanaf 13.00 uur welkom voor koffie en thee. De workshops worden afgesloten met een drankje en een hapje.

 


De stuwtjes op het bedrijf van de familie Wolleswinkel zijn geplaatst met steun uit het POP-3 project Flexibel Peilbeheer Utrecht-Oost.

 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland