We kijken terug op twee mooie plattelandsdebatten. Met de debatten op 6 maart in Maarsbergen en 11 maart in Barneveld bereidden we zo’n 160 mensen uit het buitengebied goed voor op hun keuze voor een politieke partij. De aankomende Provinciale Statenverkiezingen waren de perfecte aanleiding voor het organiseren van de debatten.

Impressie plattelandsdebat 6 maart:

Impressie plattelandsdebat 11 maart:

O-gen Magazine
In de aanloop naar de debatten spraken we leden over hun wensen voor het buitengebied. Er vonden gesprekken plaats waarin telkens een van de vijf O-gen thema’s centraal stond. De O-gen thema’s zijn landbouw en voedsel, de energietransitie, sociale innovatie, natuur en agrarisch landschap en cultuur en recreatie. De prioriteiten van en voor het buitengebied werden bijeen gebracht in het hart van het O-gen Magazine.

Wat zijn de mogelijkheden voor kringlooplandbouw op uw bedrijf? U hoort het op maandag 25 maart bij Landgoed Groot Abbelaar in Renswoude. Deze avond wordt samen met loonbedrijf Lagerweij georganiseerd. De deelname is gratis.

Op het programma staan twee onderwerpen:

1. Hoe zaai je vóór 1 oktober een vanggewas in zonder opbrengstverlies?
Maïstelers op zandgrond krijgen vanaf 2019 te maken met ingrijpende nieuwe regelgeving. Zij moeten hun vanggewas uiterlijk 1 oktober inzaaien. Dit is mogelijk door vroege maïs te gebruiken en nà de oogst een vanggewas te zaaien. Een andere mogelijkheid is te kiezen voor onderzaai. Wim van Maanen vertelt over de voor- en nadelen van onderzaai en de mogelijkheden.

2. Wat zijn de mogelijkheden voor kringlooplandbouw op uw bedrijf?
Kringlooplandbouw is het nieuwe toverwoord sinds minister Carola Schouten het tot speerpunt van haar landbouwbeleid heeft gemaakt. Maar hoe kan het in de praktijk worden vormgegeven? Daar gaat de film “Winst met kringlooplandbouw” over. De film van 30 minuten is de basis voor het gesprek over hoe je op het bedrijf stappen kunt zetten. Frank Verhoeven van Boerenverstand leidt het gesprek.

Een bodem waar iedereen beter van wordt!
In het stroomgebied van de Nederwoudse Beek werken we aan een bodem en watersysteem waar iedereen beter van wordt. Eigenaren en pachters gaan aan de slag met maatregelen gericht op een gezonde en veerkrachtige bodem. Een gezonde bodem houdt meer voedingsstoffen en meer water vast. Dit is goed voor de gewasopbrengsten en het milieu.

Waar?
Locatie: Landgoed Groot Abbelaar, Barneveldsestraat 24 in Renswoude

Tijdstip?
Aanvang 19.15 uur – einde ca. 22.30 uur

Meer informatie?
Anne Jansen via a.jansen@o-gen.nl of 033 277 6390. Kijk ook op www.o-gen.nl/nederwoudsebeek.

Insectenteelt zoemt rond. Het biedt kansen voor de groeiende vraag naar nieuwe eiwitten in bijvoorbeeld veevoer. Is het interessant voor mij als agrarisch ondernemer? Wat is het verdienmodel? En hoe zit het met wet- en regelgeving? Deze vragen krijg je beantwoord tijdens het O-gen Open Café ‘Insectenteelt’ op 15 april bij het Poultry Expertise Centre in Barneveld.

De initiatiefnemers van dit café, Regio Foodvalley, LTO Noord afdelingen Gelderse Vallei en Rhenen/Veenendaal en O-gen, praten je bij over de stand van zaken. LTO hield een enquête onder agrariërs naar de wensen en behoeften over insectenteelt. De eerste resultaten worden gepresenteerd tijdens het Café. Kennisinstellingen, marktpartijen en financiers delen hun ervaringen. Zet maandag 15 april alvast in je agenda. Binnenkort volgt het programma van deze avond.

Wanneer?
Maandag 15 april

Hoe laat?
19.30 uur – 21.30 uur

Waar?
Poultry Expertise Centre, Barneveld

O-gen Open Café: Insectenteelt

Wind is een schone energiebron die nooit opraakt. Steeds meer agrariërs hebben daarom interesse om zelf een windmolen op hun bedrijf te plaatsen, vooral nu het aanbod aan kleine windmolens toeneemt. De vorige bijeenkomst was snel vol, daarom organiseren we op woensdag 27 maart 2019 een tweede bijeenkomst.

Wilt u weten of een kleine windmolen (tot 20 meter) interessant is voor uw agrarische bedrijf? Komt u dan op 27 maart naar boerderij Fortzicht in Groenekan. Het programma is nog niet helemaal rond, maar zeker is wel dat Tim van de Kruis van EAZ Wind iets komt vertellen.

Waar en wanneer
U bent van harte welkom op Boerderij Fortzicht, Voordorpsedijk 35, 3737 BL Groenekan. Het programma begint om 20:00 uur, we sluiten af om 22:00 uur. De inloop start om 19:30 uur.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via het Aanmeldformulier informatiebijeenkomst 27 maart.

Buiten gebeurt het!
Op woensdagavond 6 maart spraken elf Utrechtse provinciale politici zich uit over hun ideeën voor het buitengebied. Het debat onder leiding van Aart van Cooten, kende geen winnaars of verliezers. Alle deelnemers waren het er over eens: het buitengebied verdient de aandacht. Zo’n 70 mensen bezochten het debat.

De leden van O-gen willen een krachtig en vitaal platteland. Overheden spelen hierbij een belangrijke rol. De Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart waren voor O-gen de aanleiding om aandacht te vragen voor het buitengebied. Aan de hand van de vijf thema’s – landbouw & voedsel, energietransitie, sociale innovatie, natuur en (agrarisch) landschap en recreatie en cultuur – kregen de debat deelnemers filmpjes te zien. Hierna konden zij per thema op een stelling reageren.

Opvallende overeenkomsten
Een mooie gemene deler van de partijen was de behoefte aan verbinding. Een aantal noemde O-gen die deze rol heeft in Utrecht Oost. Ook spraken de partijen zich positief uit over sociale innovatie; investeren in sociale en economische structuren is belangrijk. Wat het thema natuur betreft waren de partijen ook eensgezind. ‘Als we iets toevoegen aan het buitengebied zoals wonen en energie, dan moet een deel van de opbrengst daarvan naar natuurversterking’. Een rake opmerking tijdens de afsluiting was dat er niet over boeren, maar met boeren moet worden gesproken. O-gen directeur Gerard van Santen vatte tot slot samen: ‘Volgens mij komt er een mooi akkoord. Buiten gebeurt het. En samen maken we het gebied!’

Debat deelnemers
De deelnemers aan het debat waren Karin Boelhouwer (Groen Links), Mieke Hoek (50PLUS), Sebastien Kraaijeveld (D66), Roy Luca (U26 GEMEENTEN) Mirjam Maasdam (CDA), Rob van Muilekom (PvdA), Rob Molenkamp (SP), Arne Schaddelee (Christen Unie), André van Schie (VVD), Donna Stolwijk (Partij voor de Dieren), Dick Vlastuin (SGP).

Het magazine staat in het teken van de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019. We spraken leden over de vijf thema’s – landbouw en voedsel, energietransitie, sociale innovatie, natuur en agrarisch landschap, en recreatie en cultuur – en haalden op wat het buitengebied nodig heeft de komende vier jaar, maar ook daarna. De lijst met prioriteiten staat in het hart van het blad.

Het werk van O-gen
Het gaat in het magazine niet alleen over de Provinciale Statenverkiezingen. Er is ook aandacht voor het werk van O-gen. Directeur Gerard van Santen schrijft in zijn column over de meerwaarde van O-gen. In het blad is ook aandacht voor het Gebruikersloket van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, natuurherstel in de Elster Buitenwaard, sociale innovatie in Eemdijk en Cultuurhistorische waardenkaarten voor de gemeentes Renswoude, Rhenen, Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug.

 

 

Onder agrariërs is veel interesse voor windenergie. Dat bleek uit de opkomst bij de informatiebijeenkomst over kleine windmolens op 21 februari in boerderij Fortzicht in Groenekan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden werden voor- en nadelen van kleine windmolens op agrarische bedrijven besproken.

Tijdens de bijeenkomst namen Marcel van der Voort (WUR) en Tim van de Kruijs (EAZ) de aanwezigen mee in de wereld van kleine windmolens. Dit zijn molens met een as-hoogte tot 20 meter. Een kleine windmolen heeft de voordelen van windenergie maar veel minder impact op het landschap. Beide sprekers lieten zien dat met een combinatie van zon en wind een bedrijf een stabielere energieproductie realiseert. ‘Hierdoor kunnen bedrijven dan tot zo’n 60% van de energie die ze opwekken meteen zelf verbruiken’, vertelt Van de Kruijs. ‘Met alleen zon blijft dit percentage rond de 30 steken.’ Met een combinatie van wind en zon kan er op een bestaande aansluiting meer elektriciteit geproduceerd worden. Een voordeel want er is geen zwaardere en duurder aansluiting nodig. ‘Slechts op 3% van de tijd geeft een combinatie van zon en wind teveel elektriciteit’, merkt Van der Voort op.

Businesscase
Voor een goede businesscase is voldoende wind de belangrijkste voorwaarde. Een kleine windmolen moet passen op het bouwblok en passen bij de bedrijfssituatie. Het is maatwerk. Net als bij zon, geldt dat de businesscase voor bedrijven met een verbruik onder de 50.000 kWh eerder sluitend is. Op een kleine windmolen kan SDE-subsidie aangevraagd worden. Hou er wel rekening mee dat er, vanwege deze aanvraag en het feit dat er een vergunning aangevraagd moet worden, minimaal een half jaar zit tussen het moment van aanschaf en de plaatsing.

Extra informatiebijeenkomst
Omdat er zoveel belangstelling was voor deze informatiebijeenkomst, is besloten een tweede bijeenkomst te organiseren. De datum daarvan is nu nog niet bekend. Houd www.lami.nl in de gaten of abonneer u op de LaMi-nieuwsbrief via www.lami.nl/contact.

Traject Energieneutrale Melkveehouderij
De informatiebijeenkomst over kleine windmolens is onderdeel van het traject Energieneutrale Melkveehouderij. In Utrecht werken de provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West samen met de agrariërs toe naar een energieneutrale melkveesector. De inzet is dat de sector in 2020 een kwart van de elektra verbruikt van 2014. De rest is bespaard of door de sector zelf duurzaam opgewekt.

Het traject Energieneutrale Melkveehouderij maakt deel uit van de Agenda Vitaal Platteland. De provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West werken samen aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.

Heb jij een Vrijkomend Agrarisch Bedrijfsgebouw (VAB) en zoek je daar een FABuleuze nieuwe bestemming voor? Of heb je een geweldig idee en zoek je zo’n VAB of een stuk grond? Wat kan er wel en niet op het erf en hoe pak je het aan?

Waar en wanneer?
Op donderdagavond 28 maart organiseren LEADER Weidse Veenweiden, LEADER Utrecht-Oost, Programmabureau Utrecht-West en Gebiedscoöperatie O-gen een inspiratiecafé op Boerderij Fortzicht, Voordorpsedijk 35 in Groenekan. Aanvang 20.00 uur.

Programma

20.00 uur  Opening

20.05 uur  Fabulous VAB’s: Inspirerende voorbeelden van wat je kunt doen met Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Carex beheert onder andere voormalige agrarische gebouwen die gebruikt worden voor bewoning, start-ups, maatschappelijke activiteiten en kleinschalige bedrijvigheid. Pieter Parmentier zal vertellen over de praktijkervaringen van het concept ‘Erfdelen’.

20.35 uur  VAB: beleid en regels. Wat kan en mag er en hoe pak je dit aan? Door Hans Hubers van Gebiedscoöperatie O-gen.

21.05 uur  Pauze*

21.15 uur  Pitches: Gelegenheid om je idee of vraag aan alle aanwezigen voor te leggen. Zoek je een VAB of stuk grond voor je idee? Of heb je juist een VAB in de aanbieding? Of zoek je partners voor je VAB-idee? Vertel het in maximaal 2 minuten en ga hierover tijdens de aansluitende inspiratietafels met elkaar in gesprek.

21.30 uur  Inspiratietafels: Denk mee met de initiatiefnemers over hun idee en de vraag die ze in hun pitch hebben gesteld. Of ga in gesprek met de aanwezigen en doe inspiratie op.

21.50 uur  Plenaire terugkoppeling en afsluiting

22.00 uur  Netwerkborrel*

*In de pauze en na afloop is er gelegenheid om de Mini-marktplaats (gezocht/aangeboden) te bezoeken. Hier kun je je vraag of idee delen met de aanwezigen. Wil je hier gebruik van maken? Stuur ons dan je  idee, vraag of oproep (max 1 A4), dan hangen we deze op de mini-marktplaats. Neem hierover contact op met LEADER-coördinator Maike van der Maat via maike@consultopmaat.nl.

Wil je je idee of vraag pitchen? Er is nog ruimte voor een beperkt aantal pitches. Ook hiervoor kun je je aanmelden bij Maike van der Maat.

Aanmelden voor het Inspiratiecafé
Geïnteresseerd? Meld je dan aan via secretariaat@o-gen.nl.

N.B. bij aanmelding stem je ermee in dat LEADER Utrecht-Oost/O-gen en LEADER Weidse Veenweiden je e-mailadres gebruiken om je verder te informeren over deze bijeenkomst.

Milligreens uit Barneveld produceert sprouts, microgreens, kiemen en cressen. De producten worden lokaal geproduceerd. Het bedrijf vindt toegankelijkheid tot schoon en vers voedsel met een minimale milieubelasting belangrijk.

De producten zijn de perfecte finishing touch voor gerechten en komen direct van de lokale kweker. Milligreens biedt al meer dan een dozijn aan smaken. Van mosterd tot pittige radijs en milde rode biet.

O-gen zorgde voor de verbinding; het idee van deze onderneming kwam tot bloei in samenwerking met een technologische partner en logistieke partij, Coöperatie Boerenhart.

Bekijk het Milligreens YouTube filmpje.

Meer informatie: https://milligreens.nl

 

 

Kom naar de informatiebijeenkomst op 21 februari!


Wind is een schone energiebron die nooit opraakt. Steeds meer agrariërs hebben daarom interesse om zelf een windmolen op hun bedrijf te plaatsen, vooral nu het aanbod aan kleine windmolens toeneemt. Wilt u weten of een kleine windmolen (tot 20 meter) interessant is voor uw bedrijf? Meld u dan aan voor de informatiebijeenkomst op donderdagavond 21 februari in Boerderij Fortzicht te Groenekan. Ervaringsdeskundigen en leveranciers vertellen u over de randvoorwaarden voor een goede businesscase en alles wat er nog meer bij komt kijken. Lees meer…

Waar: Boerderij Fortzicht, Voordorpsedijk 35, 3737 BL Groenekan

Wanneer: Donderdag 21 februari, inloop vanaf 19:30, programma 20:00 tot 22:00

Voor wie: Melkveehouders en andere geïnteresseerden

Aanmelden: Klik hier om u aan te melden

Kosten: Gratis