Heb jij een Vrijkomend Agrarisch Bedrijfsgebouw, een ‘VAB’, en zoek je daar een FABuleuze nieuwe bestemming voor? Of heb je een geweldig idee en zoek je zo’n VAB of een stuk grond? Wat kan er wel en niet op het erf en hoe pak je het aan?

Waar en wanneer?
Op donderdagavond 28 maart organiseren LEADER Weidse Veenweiden, LEADER Utrecht-Oost, Programmabureau Utrecht-West en Gebiedscoöperatie O-gen een inspiratiebijeenkomst op Boerderij Fortzicht, Voordorpsedijk 35 in Groenekan. Aanvang 20.00 uur.

Wat is er te doen?
Tijdens de bijeenkomst is er inspiratie, uitleg over de regelgeving, pitches van creatieve ideeën én ruimte om mensen te ontmoeten die je misschien wel een stapje verder kunnen helpen! Geïnteresseerd? Hou dan de datum vrij, binnenkort volgt de uitnodiging met het programma. Kom je sowieso? Meld je dan vast aan via secretariaat@o-gen.nl.

Feedback op jouw idee
Wil je jouw idee of vraag over een VAB voorleggen aan de aanwezigen om interessante feedback en tips te krijgen? Meld je dan aan voor een pitch! Dan krijg je precies 2 minuten de tijd om je idee te vertellen en je vraag te stellen. Daarna kan je met de aanwezigen in gesprek over jouw idee en vraag. Is je idee nog pril of heb je nog geen concrete vraag maar wil je je idee of plan wel delen met de aanwezigen? Stuur ons dan je idee, vraag of oproep op papier (max 1 A4), dan hangen we deze op de “mini-marktplaats” (gezocht/ aangeboden). Neem hierover contact op met LEADER-coördinator Maike van der Maat via maike@consultopmaat.nl

N.B. bij aanmelding stem je ermee in dat LEADER Utrecht-Oost/ O-gen en LEADER Weidse Veenweiden je emailadres gebruiken om je verder te informeren over deze bijeenkomst.

 

 

 

Milligreens uit Barneveld produceert sprouts, microgreens, kiemen en cressen. De producten worden lokaal geproduceerd. Het bedrijf vindt toegankelijkheid tot schoon en vers voedsel met een minimale milieubelasting belangrijk.

De producten zijn de perfecte finishing touch voor gerechten en komen direct van de lokale kweker. Milligreens biedt al meer dan een dozijn aan smaken. Van mosterd tot pittige radijs en milde rode biet.

O-gen zorgde voor de verbinding; het idee van deze onderneming kwam tot bloei in samenwerking met een technologische partner en logistieke partij, Coöperatie Boerenhart.

Bekijk het Milligreens YouTube filmpje.

Meer informatie: https://milligreens.nl

 

 

Kom naar de informatiebijeenkomst op 21 februari!


Wind is een schone energiebron die nooit opraakt. Steeds meer agrariërs hebben daarom interesse om zelf een windmolen op hun bedrijf te plaatsen, vooral nu het aanbod aan kleine windmolens toeneemt. Wilt u weten of een kleine windmolen (tot 20 meter) interessant is voor uw bedrijf? Meld u dan aan voor de informatiebijeenkomst op donderdagavond 21 februari in Boerderij Fortzicht te Groenekan. Ervaringsdeskundigen en leveranciers vertellen u over de randvoorwaarden voor een goede businesscase en alles wat er nog meer bij komt kijken. Lees meer…

Waar: Boerderij Fortzicht, Voordorpsedijk 35, 3737 BL Groenekan

Wanneer: Donderdag 21 februari, inloop vanaf 19:30, programma 20:00 tot 22:00

Voor wie: Melkveehouders en andere geïnteresseerden

Aanmelden: Klik hier om u aan te melden

Kosten: Gratis

Het IJsselsteinse burgerinitiatief BROOD-NODIG won op 19 januari 2019 de Kern met Pit Trofee van de provincie Utrecht. Het initiatief vertegenwoordigt de provincie op 30 maart tijdens de landelijke finale. BROOD-NODIG wil samen met lokale winkeliers katoenen broodzakken aan inwoners verkopen die de zakken kunnen gebruiken om hun brood mee te kopen. Zo wordt bespaard op verpakkingen en bijgedragen aan een schoon en duurzaam milieu.

We doen het Samen! Festival: landelijke finale
In alle provincies is een winnaar verkozen. De projecten strijden op 30 maart tijdens We doen het Samen! Festival tegen elkaar in de landelijke finale voor een bijzondere prijs: de Gouden Pit. Een vakjury en een stemronde via internet bepalen de landelijke winnaar. In totaal ontvangen drie projecten een prijs: de Gouden, Zilveren of Bronzen Pit plus een geldbedrag oplopend tot 3.000 euro.

Samenwerking Kern met Pit
Sinds begin 2018 werkt de provincie Utrecht met de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) aan Kern met Pit. Kern met Pit organiseert praktische workshops voor burgers met Ideeën rond leefbaarheid. Kern met Pit daagt initiatiefnemers uit om hun idee binnen een jaar te realiseren.

Utrecht-Oost helpt burgerinitiatieven
Ook naast Kern met Pit helpt Gebiedscoöperatie O-gen u graag om uw idee voor de leefbaarheid tot bloei te laten komen. De provincie Utrecht werkt mee aan projecten die bijdragen aan een sterk en vitaal landelijk gebied. Een goede balans tussen natuur, landbouw, water, cultuurhistorie, landschap en recreatie staat hierbij voorop. Voor en mét het gebied. Kijk voor meer informatie op www.kernmetpit.nl

In Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg vinden in juni en juli publieksavonden plaats over cultuurhistorische waardenkaarten. De avonden zijn toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het cultureel erfgoed. Tijdens de avonden krijgen deelnemers informatie over de ontwikkeling van de waardenkaarten.

Bestaande gegevens en nieuwe informatie
Bij de ontwikkeling van de waardenkaarten wordt gebruik gemaakt van gegevens van gemeenten, provincie en Rijk. Ook worden historische verenigingen en monumentencommissies betrokken. Tijdens de publieksavonden in januari en februari kaartten deelnemers 
zelf al met veel enthousiasme cultuurhistorische waarden aan.

Gemeenten kunnen de waardenkaart gebruiken bij besluiten over woningbouw en infrastructuur. De waardenkaart kunnen aangevuld worden met informatie van historische verenigingen. Van veel verenigingen neemt al een vertegenwoordiger deel aan de klankbordgroep van het project.

 

Rhenen: dinsdag 25 juni
Raadszaal gemeentehuis; Nieuwe Veenendaalseweg 75, 3911 MG Rhenen.
Tijd: 19.30-21.30 uur. (inloop 19.00 uur)
Meer informatie via: jan.van.maanen@rhenen.nl

Renswoude: donderdag 27 juni
Raadszaal gemeentehuis; Dorpsstraat 4, 3927 BD Renswoude
Tijd: 19.30-21.30 uur. (inloop 19.00 uur)
Meer informatie via m.jansen@renswoude.nl

Utrechtse Heuvelrug: dinsdag 2 juli
Raadszaal gemeentehuis Kerkplein 2, 3941 HV Doorn
Tijd: 19.30-21.30 uur (inloop 19.00 uur)
Meer informatie via arno.de.geest@heuvelrug.nl

Woudenberg: donderdag 4 juli
Hotel restaurant Schimmel, Stationsweg Oost 243 Woudenberg
Tijd: 19.30-21.30 uur (inloop 19.00 uur)
Meer informatie via e.anker@woudenberg.nl

Erfwerkzaamheden uitvoeren met elektriciteit in plaats van diesel heeft voordelen.

Een elektrisch voersysteem, elektrische mestmixer, voeraanschuifrobot of elektrische shovel draagt bij aan een lagere uitstoot van CO₂. Als de gebruikte elektriciteit duurzaam wordt opgewerkt op het eigen bedrijf, is een besparing tot een equivalent van 8 gram CO₂ per kg melk mogelijk. Deze en andere conclusies vindt u in de rapportage over elektrificatie in de veehouderij. Lees meer op www.lami.nl.

Besparen en duurzame energie opwekken is op veel bedrijven economisch interessant!

Duurzame energie zorgt immers niet alleen voor lagere kosten, maar draagt ook bij aan een beter milieu en een gezonde leefomgeving. Het traject Energieneutrale Melkveehouderij (ENM) richt zich op het energieneutraal maken van melkveehouderijen in Utrecht. Een energieneutraal melkveebedrijf verbruikt evenveel energie als het zelf uit duurzame bronnen opwekt.

Voorbeeldbedrijven proberen energiebesparende maatregelen uit

Het project voorbeeldbedrijven vervult een centrale rol in de uitvoering van het traject. De 3 voorbeeldbedrijven worden in eerste instantie op papier energieneutraal. Zo wordt in de praktijk zichtbaar wat de mogelijkheden zijn op het gebied van energiebesparing (gas, elektriciteit en diesel) en duurzame opwekking van energie. De voorbeeldbedrijven leveren zo veel praktijkervaring op, waar ook andere melkveehouders van kunnen profiteren. Tijdens open dagen kunnen melkveehouders uit de provincie verschillende besparingsmogelijkheden in de praktijk zien. Ook erfbetreders kunnen zich op de bedrijven profileren en hun nieuwste technieken in de praktijk tonen.

Jan Oskam vertelt hoe hij op zijn voorbeeldbedrijf energiebesparende maatregelen uitprobeert en de resultaten deelt op www.lami.nl. Zodat ook andere melkveehouders van deze praktijkervaring kunnen profiteren.

Agenda Vitaal Platteland

Het project Voorbeeldbedrijven ENM is één van deze vele projecten uit de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. Gebiedscoöperatie O-gen en gebiedscommissie Utrecht-West werken samen aan verschillende projecten uit de Agenda Vitaal Platteland (AVP) van de provincie Utrecht. Lees in de voortgangsrapportage AVP  hoe het project Voorbeeldbedrijven ENM samen met vele andere projecten bijdraagt aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.

Energieneutrale Melkveehouderij, Nationaal Park Heuvelrug, Snel internet, Natuurontwikkeling langs de Nederrijn, Grebbelinie bezoekerscentrum, Kavelruil Binnenveld

Het zijn stuk voor stuk projecten die Gebiedscoöperatie O-gen samen met haar leden en de provincie Utrecht uitvoert.  Bekijk het Online Magazine Vitaal Platteland  en lees hoe we werken aan een krachtig en vitaal landelijk gebied.

Bent u of kent u een jonge agrariër die duurzaam wil investeren?

Van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 kunnen jonge boeren voor de derde maal gebruik maken van de Jonge Landbouwers (JOLA) subsidieregeling. De provincie Utrecht stelt hiervoor een bedrag beschikbaar van 400.000 euro, waarvan 200.000 euro van de Europese Unie.

Jonge landbouwers tot 41 jaar mogen éénmalig gebruik maken van deze regeling om duurzaam te investeren in hun bedrijf. Ze kunnen kiezen uit een lijst met investeringen die bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Per landbouwbedrijf kan voor maximaal drie investeringen een aanvraag worden ingediend. De subsidie bedraagt minimaal 10.000 euro en maximaal 20.000 euro per aanvraag.

Bent u of kent u een jonge agrariër die duurzaam wil investeren? Lees dan meer op www.lami.nl. Of neem contact op met Paulien Keijzer, de POP3-makelaar van Gebiedscoöperatie O-gen. Zij denkt graag met u mee, p.keijzer@o-gen.nl, telefoon 06 – 154 11 655.

Alle voorbereidingen voor de herinrichting van de Elster Buitenwaard zijn succesvol afgerond. Dat betekent dat de werkzaamheden in de uiterwaard bij Elst deze winter van start kunnen gaan. Door het afgraven van een deel van de bovengrond, verwijderen van stenen uit de kribvakken en het aanleggen van geulen ontstaat een gevarieerd natuurgebied. Het wordt een paradijs voor vogels en vissen. En een gebied waar wandelaars kunnen genieten van het unieke rivierenlandschap. Provincie Utrecht en Rijkswaterstaat hebben Gebiedscoöperatie O-gen opdracht gegeven de herinrichting van het gebied te verzorgen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van den Biggelaar Grond- en waterbouw en de uitvoering wordt begeleid door Civielmediair. Na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure kwamen zij als beste uit de bus. De start en de duur van de werkzaamheden is sterk afhankelijk van de weer. Omwonenden van de Elster Buitenwaard worden voor aanvang van de werkzaamheden nader geïnformeerd.

Bloemrijk grasland, moeras en grote grazers

Door het afgraven van de bovengrond ontstaat een natuurgebied met gevarieerd en bloemrijk grasland. Langgerekte geulen doorsnijden straks de uiterwaard. Omdat deze gevoed worden door schoon grondwater bieden ze een uitstekend leefklimaat voor vissen en andere onderwaterfauna. De grond die vrijkomt bij het afplaggen en graven van de geulen wordt verwerkt in de huidige zandwinplas. De plas wordt daardoor kleiner en krijgt flauw aflopende oevers waarop zegge- en rietmoeras kan ontstaan. De grote grazers blijven. Het gebied wordt straks deels begraasd en deels gehooid. De online viewer geeft alvast een impressie hoe het gebied er na de inrichting uit gaat zien.

Project uiterwaarden Nederrijn

De inrichting van de Elster Buitenwaard is onderdeel van het project Uiterwaarden Nederrijn. Daarin wordt gewerkt aan een lint van natuurgebieden langs de noordoever van de Nederrijn. Het project richt zich op natuurontwikkeling in de Palmerswaard, uiterwaarden rond Rhenen, Elster Buitenwaard en de Lunenburgerwaard.

Natuur- en waterkwaliteitsdoelen realiseren

Met de inrichting van de Elster Buitenwaard als natuurgebied worden verschillende doelen gerealiseerd op het gebied van biodiversiteit, waterkwaliteit en het verbinden van ecologisch waardevolle natuurgebieden. Rijkswaterstaat realiseert met dit project doelen vanuit de Kaderrichtlijn water door een aantrekkelijk leefgebied te maken voor dieren en planten die van nature in het rivierengebied thuishoren. (Natura 2000 Kaderrichtlijn Water NNN). Het project is onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. De provincie werkt daarmee aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten.