O-gen in de vakjury voor inrichting van de Gilbertgaard

Gebiedscoöperatie O-gen is gevraagd om in de vakjury te zitten, die bepaald welk ontwerp voor de nieuwe inrichting van het gebied Gilbertgaard wint. Stichting Gilbert van Schoonbeke in Veenendaal streeft een duurzame ontwikkeling voor het gebied na. Waarbij Gilbertgaard een ontmoetingsplaats wordt met een rijke biodiversiteit, die stadslandbouw en recreatieve mogelijkheden combineert.

Herontdekking van natuur en welbevinden

De werkgroep ‘Schoon Gilbert’ heeft 7 landschapsarchitecten geselecteerd in de regio Food Valley en regio Antwerpen. Bij de wensen voor het ontwerp is het centrale thema het creëren van een ontmoetingsplaats met een rijke biodiversiteit, waarbij stadslandbouw gecombineerd wordt met recreatieve mogelijkheden (zoals wandelpaden). Zodat er een gebied ontstaat waar de mens de natuur ontmoet en de betekenis daarvan voor zijn gezondheid en welbevinden (her)ontdekt. Gerard van Santen, directeur van O-gen, zit in de vakjury die de plannen voor de inrichting van de Gilbertgaard beoordeelt. De prijs wordt op 13 september 2019 uitgereikt.

Gilbertjaar 2019

In 2019 is het 500 jaar geleden dat Gilbert van Schoonbeke werd geboren. Gilbert was een stedenbouwer en ondernemer uit België. Voor de uitbreiding van Antwerpen had hij turf nodig. Die turf haalde hij in de Gelderse Vallei, zo gaat het verhaal. En zo was hij mede van invloed op het ontstaan van Veenendaal. Van Schoonbeke was zijn tijd ver vooruit. In zijn korte leven – hij werd slechts 37 jaar oud – bereikte hij veel. Hij bouwde niet alleen Antwerpen, hij brouwde ook bier. Hij was een ondernemer en vernieuwer en daarmee een prachtig voorbeeldfiguur voor Veenendaal.

Stichting Gilbert van Schoonbeke Veenendaal
Het Gilbertjaar2019 in Veenendaal is een initiatief van de Stichting Gilbert van Schoonbeke Veenendaal.

 

Platformoverleg VAB

Platformoverleg VAB voor beleidsmakers

Donderdag 14 november vond in Leusden het platformoverleg over VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) plaats. Deelnemers aan de bijeenkomst waren afgevaardigden van gemeenten, provincie, plattelandsorganisaties en banken. Zij luisterden naar de verhalen van VAB-programmamanager Rob van Arkel, procesmanager buitengebied Klaske Ypma en planoloog Helmer Wieringa.

Vergroten kennis VAB door samenwerking

Het doel van het platformoverleg VAB is leren en inspireren. VAB-programmamanager Rob van Arkel trapte af met zijn verhaal over de vier sporen van het VAB strategiedocument: Verbrede samenwerking en beleidsontwikkeling, Experimenteren en innoveren, Data gedreven aanpak en Bewustwording en ondersteuning.

Vrijkomende Agrarische Bebouwing vraagt om maatwerk 

Klaske Ypma spreekt over maatwerk, want een bijdrage leveren aan een vitaal platteland zal altijd maatwerk vereisen. De vraag is hoe dit vast te leggen is in het beleid van met name gemeenten. Ypma deed drie experimenten in de regio’s en concludeerde dat maatwerk mogelijk is, maar dat er dan wel aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan. Zij stelde hiervoor een handige checklist op die beleidsmakers helpt bij initiatieven rond vrijkomende agrarische bebouwing.

De andere kijk op VAB

VAB staat volgens planoloog Helmer Wieringa ook voor Vernieuwing Agrarische Bedrijfsactiviteiten. Het verhaal van de planoloog gaat over opvoeden, voorbereiden en met elkaar bepalen wat belangrijk is. Zijn acht principes bij Vernieuwing Agrarische Bedrijfsactiviteiten zijn als volgt:
1. Denk bij elke vraag vanuit de gebiedswaarde (van groot naar klein). Zonder visie geen gebiedswaarde.
2. Communiceer gewenste gebiedswaarden en grenzen als doelen voor VAB-vernieuwing (uitnodigingsplanologie)
3. Denk in gewenste activiteiten en hun bijdrage. Laat bebouwing nooit leidend zijn
4. Denk vanuit de relaties: ‘grond-gebied-erf’ en ‘erf-activiteiten-gebouw’
5. Richt alle aandacht is op verbinden én het organiseren van het verbinden
6. Check de ondernemerskwaliteiten van agrariërs
7. Organiseer ruimte om te experimenteren en zorg voor een helder tijdpad
8. Formuleer nieuw beleid dat deze principes tot principes maakt

Boer zoekt Toekomst

Boer zoekt Toekomst, scan uw mogelijkheden

Bent u boer in de regio Foodvalley? Kom op 12 december naar de bijeenkomst Boer zoekt Toekomst en scan uw mogelijkheden voor de toekomst. De agrarische sector in regio Foodvalley staat onder druk. In de overtuiging dat samenwerking kan bijdragen aan een betere toekomst voor boeren in de regio, is het Manifest van Salentein opgesteld. Met daarbij een actieplan om de regio Foodvalley tot de ‘Proeftuin van de Wereld’ te maken en ook jonge boeren weer een toekomstperspectief te bieden.

Nieuwe verdienmodellen voor boeren

In de afgelopen periode zijn er al een aantal projecten succesvol van de grond gekomen waaronder Coaching & Training en Ondernemerschap & Innovatie. Er is een loket ontworpen waar agrarische ondernemers terecht kunnen voor coaching of voor de Agro ondernemerscan met het doel nieuwe verdienmodellen te verkennen. Door het gesprek aan te gaan en de behoefte in kaart te brengen, worden agrarische ondernemers verder geholpen in kennis en motivatie om aan de slag te gaan.

Coachprojecten en Agro ondernemersscan

Recent is bekend geworden dat er 75 nieuwe coachprojecten van start gaan en zijn er nog 20 pilots voor de Agro ondernemerscan beschikbaar. We informeren u graag over de mogelijkheden voor u als ondernemer. U bent van harte welkom op donderdag 12 december op het kantoor van de Rabobank, Torenplein 2 te Barneveld.

Programma Boer zoekt Toekomst

19:30 uur – Ontvangst
20:00 uur – Opening
20:05 uur – Introductie Agro-loket
20:30 uur – Zicht op de Toekomst: Perspectieftrajecten
21:00 uur – De Rotonde: Agro Ondernemersscan
21:30 uur – Borrel en de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek
22:00 uur – Einde avond

Aanmeldingsformulier Boer zoekt Toekomst

Manifest van Salentein

In 2018 werd het Manifest van Salentein getekend door bedrijven uit de agri- en foodketen, kennisinstellingen en overheid. In het Manifest hebben de betrokken partijen op vier punten omschreven hoe de agrarische sector in de regio Foodvalley kan worden versterkt: Ondernemerschap & Innovatie, Ruimte om te Ondernemen, Imago & Transparantie en Coaching & Training.

 

LEADER bijeenkomsten

Informatiebijeenkomsten LEADER op 18 en 19 november

Bent u op zoek naar subsidie voor uw plattelandsproject? Kom dan op maandag 18 november (Odijk) of dinsdag 19 november (Leusden) naar één van de LEADER bijeenkomsten. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgt u meer achtergrond over het subsidieprogramma, informatie over het doen van een aanvraag en kunt u uw eigen idee pitchen. LEADER kan mensen met vernieuwende ideeën voor een duurzaam en toekomstbestendig platteland helpen!

LEADER bijeenkomsten

Maandag 18 november
15.30 uur
Gemeentehuis Odijk
Singelpark 1
3984 NC Odijk

 

Dinsdag 19 november
20.00 uur
Hoeve Groot Zandbrink
Postweg 2
3831 SE Leusden

Thema’s van het LEADER subsidieprogramma

Initiatieven die stad en platteland verbinden, zorgen voor creatief ondernemerschap of nieuwe samenwerkingen tot stand brengen, kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. LEADER kent de volgende thema’s:

Lokaal voedsel: initiatieven die vraag en aanbod van lokale producten bij elkaar brengen.

Educatie: initiatieven die informatie verstrekken over voedselproductie, natuur en/of landschap.

Recreatie: op het platteland is er al veel te beleven. Om recreanten te verleiden een bezoek te brengen aan het platteland wil LEADER inzetten op (gezamenlijke) gebiedspromotie en marketing.

Sociale innovatie: vernieuwende initiatieven rondom de zorg voor elkaar en het op vernieuwende wijze oplossen van maatschappelijke vraagstukken of innovatieve financieringsvormen voor maatschappelijke functies.

Duurzame energie: vernieuwende initiatieven op het platteland die betrekking hebben op het opwekken, opslaan en gebruik van duurzame energie.

LEADER-projecten

Mede dankzij de subsidie van LEADER zijn er al diverse succesvolle projecten georganiseerd. Bekijk die LEADER-projecten hier!

 

Start Lokaal Voedsel Utrecht

Impressie startbijeenkomst Lokaal Voedsel Utrecht

Op 7 oktober ging Lokaal Voedsel Utrecht van start tijdens een mooie avond in Moestuin Maarschalkerweerd. Doel van het project is het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van lokaal voedsel in de provincie Utrecht. Met 55 gedreven boeren, producenten, horecaondernemers, winkeliers, bestuurders en beleidsmakers in de zaal, kwamen er tijdens de bijeenkomst minimaal 150 matches tot stand van mensen die zaken met elkaar kunnen doen of op een andere manier iets aan elkaar hebben.

Lokaal Voedsel Utrecht initiatief LEADER

Lokaal Voedsel Utrecht is een initiatief van LEADER Weidse Veenweiden en Utrecht Oost. Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Lokaal Voedsel Utrecht, stuur dan een mail naar Sandra van Kampen, sandra@lokaalvoedsel-utrecht.nu. Heeft u ook een vernieuwend idee voor het platteland in het oosten van de provincie Utrecht? Kijk dan of u in aanmerking komt voor LEADER-subsidie.

Beelden start Lokaal Voedsel Utrecht

Bekijk het filmpje van de startbijeenkomst ‘Lokaal Voedsel Utrecht’.

Verslag startbijeenkomst

In veel steden en dorpen groeit de aandacht voor lokaal voedsel bij burgers, horeca en winkeliers. Ook producenten en boerencoöperaties willen meer in de eigen regio afzetten. Maar hoe bereiken vraag en aanbod elkaar beter? Lees het verslag van de startbijeenkomst ‘Lokaal Voedsel Utrecht’

O-gen en LEADER

Gebiedscoöperatie O-gen ondersteunt het subsidieprogramma LEADER. Omdat het programma ten goede komt aan het landelijk gebied en interessant is voor onze leden.

LEADER aanvragen 2020

2020 laatste jaar voor aanvragen subsidie LEADER!

2020 is het laatste jaar dat er nog aanvragen kunnen worden ingediend voor een financiële bijdrage van LEADER. Het subsidieprogramma LEADER zoekt slimme ideeën in (de provincie) Utrecht Oost die de stad en het platteland nader tot elkaar brengen, die bijdragen aan het versterken van de ontwikkeling van het platteland en duurzame landbouw stimuleren. Initiatieven in het landelijk gebied en de omliggende stedelijke gebieden in het oosten van de provincie Utrecht kunnen tot en met 2020 hun aanvragen hiervoor indienen.

Contact met LEADER

Heb je een innovatief project dat een impuls geeft aan het platteland? Met als thema voedsel, educatie, recreatie of innovatie? Heb je daar een financiële bijdrage voor nodig en denk je dat je in aanmerking komt voor een LEADER-subsidie? Het aanvragen van een subsidie bij LEADER kan tot en met 2020! Neem contact op met één van de LEADER-coördinatoren.

LEADER stimuleert en ondersteunt inwoners bij het uitwerken van een projectidee tot een plan. Voor de uitvoering van dat plan kan een financiële bijdrage bij LEADER worden aangevraagd.

Succesvolle LEADER-projecten

Bekijk hier meerdere succesvolle projecten die mede dankzij een bijdrage van LEADER mogelijk werden.

O-gen en LEADER

Gebiedscoöperatie O-gen ondersteunt het subsidieprogramma LEADER. Omdat het programma ten goede komt aan het landelijk gebied en interessant is voor onze leden.

 

Beleefweek NP Utrechtse Heuvelrug

Beleefweek 2019 NP Utrechtse Heuvelrug: 19 t/m 27 oktober

In de herfstvakantie vindt in het NP (Nationaal Park) Utrechtse Heuvelrug de Beleefweek plaats. Een week vol activiteiten waarin iedereen de bijzondere natuur en erfgoed van het gebied kunnen ervaren. Door een wandeling te maken met de schaapskudde, kabouters te zoeken of met spannende zaklampentocht door het kasteel. Ontdek de Fabeltjeskrant & natuur bij Kasteel Groeneveld, volg een stoere workshops bij het Nationaal Militair Museum, speur met een gids naar de mooiste paddenstoelen of ontdek Woudenberg op de step! En nog veel meer…

Blijf vooral naar buiten gaan! Want naast dat de natuur ontzettend leuk is, is het ook nog eens supergezond voor jong en oud. Meer informatie over de Beleefweek van NP Utrechtse Heuvelrug: www.np-utrechtseheuvelrug.nl/beleefweek2019

O-gen en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Gebiedscoöperatie O-gen verzorgd al jaren het Gebruikersloket voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Wanneer u een aanvraag wilt doen om een evenement te organiseren in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, dan kan via het Gebruikersloket. Het park is natuurlijk een prachtig gebied, dat zeer geschikt is voor allerlei activiteiten. Van familiereünie op de hei tot een scoutingspeurtocht in het bos, een hardloopwedstrijd, een spelletjesochtend met de klas, een bedrijfsuitje in de natuur, bijzondere mountainbiketochten organiseren of het houden van hippische events.

Meer informatie over het park en het loket kunt u vinden op www.np-utrechtseheuvelrug.nl.

Ambachtshoeve

Ontdek jouw vakmanschap bij de Ambachtshoeve

Oude ambachten zijn weer helemaal hip. Waarom? Omdat veel boeren vroeger namelijk al zelfvoorzienend en circulair leefden. Op 21 september 2019 vond de lancering van de Ambachtshoeve plaats op Hoeve Groot Zandbrink in Leusden. Een plek waar jong en oud hun eigen vakmanschap kunnen ontdekken.

Zelfvoorzienend en circulair met boeren ambachten

Bij die zelfvoorzienendheid en circulaire leefwijze speelden de (boeren)ambachten een cruciale rol. Zoals hout bewerken, wol spinnen, kaas maken, brood bakken, potten bakken en eigen groente en bloemen telen. Alles dichtbij huis, voor eigen gebruik. Met het project Ambachtshoeve willen de Stichting Behoud Oude Werktuigen en de Stichting Oogstfeest Kromme Rijnstreek de (boeren)ambachten juist in deze tijd weer onder de aandacht te brengen. En vooral om mensen de ambachten te laten ontdekken, te leren en ontwikkelen en er zelf actief mee aan de slag te gaan. Mensen willen duurzamer, energiezuiniger en vooral klimaatneutraal leven. Daarbij kunnen eeuwenoude ambachten helpen. De Ambachtshoeve helpt jong en oud hun ambachten en vakmanschap te ontdekken en ontwikkelen.

Meld je aan en ontdek jouw vakmanschap!

Vanuit de Ambachtshoeve worden cursussen, workshops, lezingen en andere activiteiten aangeboden om meer te leren of aan de slag te gaan met ambachten. Iedereen kan hier aan mee doen. Zo wil de Ambachtshoeve dat de kennis over ambachten en vooral het uitoefenen van ambachten juist in deze tijd wordt gedeeld. Ervaren vrijwilligers die al bedreven zijn in heel uiteenlopende ambachten kunnen ook jou helpen om een ambacht uit te oefenen en zo jouw vakmanschap te ontdekken en vergroten. Meer weten over de Ambachtshoeve, aan de slag met een ambacht of eerst eens meer hierover horen? Meld je dan op www.ambachtshoeve.nu of per mail: contact@ambachtshoeve.nu.

Meer over LEADER

De Ambachtshoeve is een LEADER project dat mede mogelijk is gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie Utrecht. Heeft u vragen over het LEADER-programma of wilt u een projectidee voorleggen, neem dan contact op met de Leader-coördinator Maike van der Maat via maike@consultopmaat.nl.