Informatie voor bouwers en ontwerpers

Bouwt of ontwerpt u huizen, stallen of bedrijfsgebouwen? Denk dan eens aan het inzetten van gebruikte materialen. Dit kan kosten besparen en is zeer duurzaam. Neem contact op met het Platform Circulaire Toekomst Buitengebied.

Het platform kent de markt en kan zorgen voor:

  • het verplaatsen van hele stallen
  • het vinden van onderdelen
  • het inzetten van gesloopt bouwmateriaal

> Kijk ook eens op Marktplaats Circulaire RFV


Informatie voor slopers

Bent u gevraagd om een stal, erf of huis te slopen? Dan kunnen wij u helpen om een nieuwe bestemming voor het materiaal te vinden zodat  afvoerkosten beperkt blijven en sloopmateriaal geld oplevert. Neem contact op met het Platform Circulaire Toekomst Buitengebied.

> U kunt uw sloopmateriaal verkopen via de Marktplaats Circulaire RFV.

 

Materialenpaspoort
Het platform werkt met materialenpaspoorten. Dit zijn xxx. Heeft u een materialenpaspoort? Dan kunnen wij de materialen op de online Marktplaats Circulaire RFV waar vraag en aanbod wordt gekoppeld plaatsen. Heeft u nog geen materialenpaspoort, dan maken wij die voor de te slopen materialen alvorens er gesloopt wordt.

Het trajectplan Duurzame Landbouw Utrecht streeft ernaar om de landbouw een sterker toekomstperspectief te geven. Hierbij wordt rekening gehouden met maatschappelijke doelen. Duurzame Bedrijfsplannen (DBPs) zijn een manier om hiermee aan de slag te gaan. Het doel van de plannen is om bestaande kennis over duurzame landbouwmaatregelen om te zetten in praktische handvatten voor uw bedrijf.

Iedere agrarische ondernemer is uniek. Daarom nodigen LTO Noord en Agrarische Collectieven alle agrarische ondernemers uit Utrecht om mee te doen met een inventarisatie (hiermee bedoelen we dus iedere agrariër ongeacht een lidmaatschap van een agrarische club) om het volgende in beeld te krijgen:

  • Uw persoonlijke doel en toekomstperspectief van uw agrarische bedrijf.
  • Inzicht in welke duurzaamheidsthema’s op uw bedrijf spelen en welke maatregelen u daarbij wilt treffen.
  • Inzicht in de gewenste manier van leren en type hulp dat het beste bij u past.

Op basis van de antwoorden uit de inventarisatie stellen wij een ondersteuningsprogramma samen voor Utrechtse agrarische ondernemers. Hier houden wij u van op de hoogte na afronding van de inventarisatie.

Meedoen kan tot en met 5 april en kost 5 tot 10 minuten van uw tijd.

Klik hier voor de inventarisatie.

Alvast hartelijk bedankt voor de genomen moeite. Heeft u nog vragen? Mail naar Sjoerd Pietersen (LTO Noord), spietersen@ltonoord.nl of José van Miltenburg (Agrarische Collectieven) info@josevanmiltenburg.nl.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in BusinessMonitor, een systeem van LTO Noord. De resultaten worden in gezamenlijkheid geanalyseerd met de Agrarische Collectieven.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

O-gen in de vakjury voor inrichting van de Gilbertgaard

Gebiedscoöperatie O-gen is gevraagd om in de vakjury te zitten, die bepaald welk ontwerp voor de nieuwe inrichting van het gebied Gilbertgaard wint. Stichting Gilbert van Schoonbeke in Veenendaal streeft een duurzame ontwikkeling voor het gebied na. Waarbij Gilbertgaard een ontmoetingsplaats wordt met een rijke biodiversiteit, die stadslandbouw en recreatieve mogelijkheden combineert.

Herontdekking van natuur en welbevinden

De werkgroep ‘Schoon Gilbert’ heeft 7 landschapsarchitecten geselecteerd in de regio Food Valley en regio Antwerpen. Bij de wensen voor het ontwerp is het centrale thema het creëren van een ontmoetingsplaats met een rijke biodiversiteit, waarbij stadslandbouw gecombineerd wordt met recreatieve mogelijkheden (zoals wandelpaden). Zodat er een gebied ontstaat waar de mens de natuur ontmoet en de betekenis daarvan voor zijn gezondheid en welbevinden (her)ontdekt. Gerard van Santen, directeur van O-gen, zit in de vakjury die de plannen voor de inrichting van de Gilbertgaard beoordeelt. De prijs wordt op 13 september 2019 uitgereikt.

Gilbertjaar 2019

In 2019 is het 500 jaar geleden dat Gilbert van Schoonbeke werd geboren. Gilbert was een stedenbouwer en ondernemer uit België. Voor de uitbreiding van Antwerpen had hij turf nodig. Die turf haalde hij in de Gelderse Vallei, zo gaat het verhaal. En zo was hij mede van invloed op het ontstaan van Veenendaal. Van Schoonbeke was zijn tijd ver vooruit. In zijn korte leven – hij werd slechts 37 jaar oud – bereikte hij veel. Hij bouwde niet alleen Antwerpen, hij brouwde ook bier. Hij was een ondernemer en vernieuwer en daarmee een prachtig voorbeeldfiguur voor Veenendaal.

Stichting Gilbert van Schoonbeke Veenendaal
Het Gilbertjaar2019 in Veenendaal is een initiatief van de Stichting Gilbert van Schoonbeke Veenendaal.

 

LEADER bijeenkomsten

Informatiebijeenkomsten LEADER op 18 en 19 november

Bent u op zoek naar subsidie voor uw plattelandsproject? Kom dan op maandag 18 november (Odijk) of dinsdag 19 november (Leusden) naar één van de LEADER bijeenkomsten. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgt u meer achtergrond over het subsidieprogramma, informatie over het doen van een aanvraag en kunt u uw eigen idee pitchen. LEADER kan mensen met vernieuwende ideeën voor een duurzaam en toekomstbestendig platteland helpen!

LEADER bijeenkomsten

Maandag 18 november
15.30 uur
Gemeentehuis Odijk
Singelpark 1
3984 NC Odijk

 

Dinsdag 19 november
20.00 uur
Hoeve Groot Zandbrink
Postweg 2
3831 SE Leusden

Thema’s van het LEADER subsidieprogramma

Initiatieven die stad en platteland verbinden, zorgen voor creatief ondernemerschap of nieuwe samenwerkingen tot stand brengen, kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. LEADER kent de volgende thema’s:

Lokaal voedsel: initiatieven die vraag en aanbod van lokale producten bij elkaar brengen.

Educatie: initiatieven die informatie verstrekken over voedselproductie, natuur en/of landschap.

Recreatie: op het platteland is er al veel te beleven. Om recreanten te verleiden een bezoek te brengen aan het platteland wil LEADER inzetten op (gezamenlijke) gebiedspromotie en marketing.

Sociale innovatie: vernieuwende initiatieven rondom de zorg voor elkaar en het op vernieuwende wijze oplossen van maatschappelijke vraagstukken of innovatieve financieringsvormen voor maatschappelijke functies.

Duurzame energie: vernieuwende initiatieven op het platteland die betrekking hebben op het opwekken, opslaan en gebruik van duurzame energie.

LEADER-projecten

Mede dankzij de subsidie van LEADER zijn er al diverse succesvolle projecten georganiseerd. Bekijk die LEADER-projecten hier!