Heeft u een projectidee voor LEADER?

Heeft u een projectidee en denkt u dat deze voldoet aan de selectiecriteria van het subsidieprogramma LEADER, dan kunt u het aan ons voorleggen. Lees hier hoe dat gaat.

 1. Neem contact op met de LEADER-coördinator in uw regio. Deze kan een eerste inschatting maken van hoe kansrijk uw idee is.
 2. Wordt het idee kansrijk geacht? Dan kunt u het verder uitwerken via het startformulier en voorleggen aan de Plaatselijke Groep (PG).
 3. De Plaatselijke Groep (PG) doet op basis van het startformulier een informele screening. Daarbij wordt gekeken op welke wijze uw projectidee bijdraagt aan de LEADER-doelstellingen en de LEADER-kenmerken (zie Selectiecriteria). De PG denkt ook mee over hoe u uw projectidee kun uitwerken tot een plan. En brengt u eventueel in contact met nuttige partners in het netwerk.
 4. Vervolgens werkt u uw idee uit tot een officieel projectplan en wordt de formele aanvraag ingediend bij het digitale loket van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Via de LEADER-coördinatoren kunt u de benodigde formulieren verkrijgen. De LEADER-coördinator kan u hierbij begeleiden.
 5. Vervolgens wordt de aanvraag inhoudelijk getoetst door de LAG (Lokale Actie Groep). Tegelijkertijd zullen de RVO en de provincie toetsen of de aanvraag compleet is en of het voldoet aan de regelgeving (EU conformiteit).
 6. Als de aanvraag compleet is en akkoord wordt bevonden door LAG, RVO en provincie, ontvangt u (maximaal 22 weken na stap 4) van de provincie Utrecht een subsidiebeschikking. Wanneer u de beschikking heeft ontvangen, kunt u aan de slag met de uitvoering van het project!

Let op: Het indienen van een aanvraag kost nogal wat tijd en inspanning! De coördinatoren en de LAG zijn uiteraard beschikbaar voor ondersteuning, maar houdt rekening met een doorlooptijd van verschillende maanden voor het uitwerken, indienen en beoordelen van uw plan.

Belangrijke data:

U kunt uw projectidee indienen middels het Startformulier. De Plaatselijke Groepen (PG’s) die de eerste informele screening van aanvragen doen, komen vijf keer per jaar bijeen. Tijdens zo’n bijeenkomst maken zij een inschatting of een idee kans maakt op een financiële bijdrage van LEADER of niet. Wilt u weten van de uiterste indieningsdata van deze Startformulieren zijn, neem dan contact op met één van de LEADER-coördinatoren.

U kunt alleen een formele aanvraag indienen bij LEADER nadat een projectidee gescreend is door de PG. De formele aanvragen worden vervolgens getoetst in de vergaderingen van de LAG, die ook vijf keer per jaar plaatsvinden. Formulieren voor de formele aanvraag kunt u opvragen bij de coördinator en hier inzien.

De deadlines voor het indienen van formele aanvragen zijn:LEADER subsidie financiering

 • 15 november 2019
 • 14 februari 2020
 • 15 juni 2020
 • 15 september 2020
 • 16 november 2020

 

Contactgegevens van de LEADER-coördinatoren: