Heeft u een projectidee?

Als u denkt dat uw idee voldoet aan de selectiecriteria, dan kunt u het aan ons voorleggen. Hier leest u hoe dat gaat.

 1. Neem contact op met de LEADER-coördinator in uw regio. Zij kunnen inschatten hoe kansrijk het idee is.
 2. Als het idee kansrijk wordt geacht, kan het worden uitgewerkt in een “startformulier” en worden voorgelegd aan de Plaatselijke Groep (PG).
 3. De PG zorgt op basis van het startformulier voor een informele screening, waarbij gekeken wordt naar bijdrage aan de LEADER-doelstellingen (die in de LOS staan beschreven) en de LEADER-kenmerken (zie Selectiecriteria). Ook denkt de PG mee bij het uitwerken van idee naar plan en brengt u eventueel in contact met andere partners in het netwerk.
 4. Vervolgens kan het idee worden uitgewerkt tot een officieel projectplan en wordt de formele aanvraag ingediend bij het digitale loket van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Via de LEADER-coördinatoren kunt u de benodigde formulieren verkrijgen. De LEADER-coördinator kan hierbij begeleiden.
 5. Vervolgens zal de aanvraag inhoudelijk worden getoetst door de LAG. Tegelijkertijd zullen RVO en provincie toetsen of de aanvraag compleet is en of het voldoet aan de regelgeving (EU conformiteit).
 6. Als de aanvraag compleet is en akkoord wordt bevonden door LAG, RVO en provincie, ontvangt u (maximaal 22 weken na stap 4) van de provincie Utrecht een subsidiebeschikking. Als u de beschikking heeft ontvangen,  kunt u aan de slag met de uitvoering van het project!

Let op: Het indienen van een aanvraag kost nogal wat tijd en inspanning! De coördinatoren en de LAG zijn uiteraard beschikbaar voor ondersteuning, maar houdt rekening met een doorlooptijd van verschillende maanden voor het uitwerken, indienen en beoordelen van uw plan.

Belangrijke data:

Indienen projectidee middels Startformulier: de PG’s komen vijf keer per jaar bijeen. Zij maken een inschatting of het idee kans maakt op een Leaderbijdrage (screening, informeel). Neem contact op met de LEADER-coördinator voor uiterste indieningsdata van deze Startformulieren.

Indienen formele LEADER-aanvraag. Dit kan alleen nadat een projectidee gescreend is door de PG. Formulieren voor de formele aanvraag kunt u opvragen bij de coördinator en hier inzien. Deze aanvragen worden getoetst in de vergaderingen van de LAG, die vijf keer per jaar plaatsvinden.

De deadlines voor het indienen van zowel Startformulieren als formele aanvragen zijn in 2019 en 2020:

 • 15 februari
 • 15 mei
 • 15 juli
 • 15 september
 • 15 november