Fije Visser (LTO) vertelt over initiatieven voor de boer

Landbouwnetwerk Salentein en Boer aan het Roer organiseerden 23 april een webinar voor erfbetreders in de regio Foodvalley met als thema ‘Hoe werken we in regionale initiatieven samen aan een vitaal agrarisch ondernemerschap in de regio Foodvalley?’ Negentig belangstellenden namen deel aan het webinar.

Het is belangrijk erfbetreders te informeren over initiatieven in de regio Foodvalley omdat zij een belangrijke schakel zijn in de communicatie met de boer. Tijdens het webinar was er aandacht voor de Regio Deal Foodvalley, ondernemersbegeleiding Zicht op de Toekomst, de Agro Ondernemersscan en Boer aan het Roer.

Landbouwnetwerk Salentein
Landbouwnetwerk Salentein werkt samen met partijen aan een toekomstbestendig, vitaal agrarisch ondernemerschap in de regio Foodvalley. Voor het thema Ondernemersbegeleiding worden o.a. keukentafelgesprekken gevoerd bij de boer. Ook is er de Agro Ondernemersscan die is ontwikkeld door ondernemers uit de regio. Binnen het landbouwspoor van de Regio Deal Foodvalley is Boer aan het Roer gestart. Hierbinnen wordt ook gewerkt aan de toekomst van de landbouwsector. Oftewel, er zijn meerdere initiatieven die het agrarische bedrijf verder kunnen helpen.

Webinar gemist of nog eens bekijken?
Klik op de link om het webinar te bekijken.

Meer weten?
Neem voor informatie over Zicht op de Toekomst en de Agro Ondernemersscan contact op met het Agroloket via 088 888 66 33 of agroloket@landbouwnetwerksalentein.nl. Kijk voor meer informatie ook op www.landbouwnetwerksalentein.nl. Informatie over Boer aan het Roer is te vinden op www.boeraanhetroer.nl.

Op woensdag 8 april 2020 overhandigt rasverteller en wandelfanaat Fokko Bosker zijn nieuwste wandelgids Het Vallei en Eempad aan directeur Gastvrije Randmeren Rita Braam in de polder Arkemheen ten noorden van Amersfoort.

De prachtige Gelderse Vallei en de open Eempolders
In Het Vallei en Eempad trekt Fokko Boster zijn stoute loopschoenen weer aan, en is dit keer op ontdekkingstocht in het midden van het land. In de prachtige Gelderse Vallei en de open Eempolders raakte hij bevangen door het wonderschone landschap; het kostte dan ook geen moeite om schitterende wandelingen te beschrijven met veel informatie over natuur en cultuur.

Het landschap van de Gelderse Vallei en het Eemdal lijkt geschapen voor de langzame tred van de wandelaar: het levert een dwarsdoorsnede op van al het schoons dat Nederland de voetreiziger te bieden heeft. De beboste flanken van Veluwe en Utrechtse Heuvelrug met hun hoogten, de stroomdalen, de weiden, monumentale steden en dorpen, het coulisselandschap, moerassen, landgoederen en heide en zandverstuivingen.

Amersfoort, de Stad der Wonderen, fungeert als schakel tussen de glooiende heuvels en het vlakke polderland met zijn weidse vergezichten. Het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland en de stuwwallen delen een gezamenlijke ontstaansgeschiedenis. Het Vallei en Eempad knoopt al deze parels aan elkaar via 400 kilometer onverharde paden, landwegen en lanen.

Het boekje is tot stand gekomen met een bijdrage van het Streekfonds Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland en een bijdrage van de provincie Utrecht. Het is verkrijgbaar via de boekhandel en via www.noordboek.nl.

Het Vallei- en Eempad, door de Gelderse Vallei naar de monding van de Eem, Fokko Bosker
ISBN 978 90 5615 625 1
240 pagina’s
verkoopprijs € 19,90