Provincie Utrecht werkt aan een Landbouwvisie. Op verzoek van de provincie heeft Gebiedscoöperatie O-gen hier met haar leden een advies over opgesteld, waarin zij aangeeft hoe zij met de provincie, met de sector en met andere partijen concreet aan de slag wil: O-gen open voor landbouw in Utrecht-Oost. De kern van dit advies? Trek samen met ons op om de landbouw in de regio ook echt toekomstbestendig te maken. Afgelopen woensdag 27 juni heeft de Gebiedsraad van O-gen, op het zachtfruitteeltbedrijf van Anton van Garderen in Schalkwijk, haar advies overhandigd aan de Utrechtse gedeputeerde Mirjam Maasdam.

Download hier ons advies: O-gen open voor landbouw in Utrecht-Oost.

Noodzaak voor transitie van de landbouw

Er is een noodzaak voor transitie van de landbouw. In haar advies geeft O-gen een stevige aanzet hoe zij deze transitie in Utrecht-Oost voor zich ziet. Dit vraagt om samenwerken aan activiteiten die inspelen op de energietransitie, circulaire landbouw en die de relatie tussen de stad en ommeland verbeteren. Er zijn volop kansen op inspirerende innovaties, aansluiting bij andere regio’s en het benutten van de kennis op de universiteitscampussen. Gerard van Santen, directeur Gebiedscoöperatie O-gen: “Dit advies sluit aan bij diversie initiatieven en ideeën die de afgelopen periode ontwikkeld zijn, zoals bijvoorbeeld het Actieplan duurzame landbouw en natuur. Tegelijkertijd zien we het als een traject waarin we – vanuit de praktijk en de uitvoering – gericht de provincie kunnen adviseren over de verdere invulling van de doelen en het vertalen naar concrete activiteiten in de regio.”

Effectief samenspel

Het advies is tot stand gekomen door een samenwerking tussen leden van O-gen, vertegenwoordigd in de Gebiedsraad. “Door met verschillende partijen aan één tafel te zitten en samen naar oplossingen te zoeken, ontstaan er nieuwe mogelijkheden” aldus Bert van Donselaar, voorzitter LTO Noord Utrecht. Gedeputeerde Maasdam was blij verrast door de input van 16 verschillende partijen, uiteenlopend van landbouw-, natuur- en milieuorganisaties tot gemeenten en waterschappen: “Het tot stand komen van de landbouwvisie is een participatief proces, we hebben hiervoor met veel betrokken partijen gesproken o.a. op gebied van landbouw en natuur, de gebiedscommissies maar ook andere overheden, bewoners en bedrijven, etc. Deze waardevolle inbreng heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan deze Landbouwvisie. We werken daarom graag samen met jullie verder aan het uitvoeringsprogramma en de daadwerkelijke uitvoering van de visie.”

Provinciale Staten

Samen met de Utrechtse gedeputeerde Mirjam Maasdam, heeft directeur Gerard van Santen (rechts) ons advies ook overhandigd aan de voorzitter van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water. Dit deed hij samen met Gebiedsraadleden Bert van Donselaar (voorzitter LTO Noord) en Joris Hogenboom (directeur Natuur- en Milieufederatie Utrecht).

 

Bumpersticker voor een Energieneutrale Melkveehouderij

Heeft u een raamsticker ontvangen: ‘Denk aan uw liquiditeit wanneer u vol gas rijdt’ en deze in de cabine opgeplakt? Upload dan de foto van uzelf met de opgeplakte raamsticker in de trekkercabine en vul de adresgegevens in. U ontvangt van ons de bumpersticker: Weet dat ik zuinig rij voor een Energieneutrale Melkveehouderij! Zo wordt voor iedereen duidelijk dat u bijdraagt aan schone lucht en een duurzame toekomst voor jouw gezin en bedrijf.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Bijeenkomsten Energieneutrale Melkveehouderij Wilnis en Cothen

“Hoe kan ik energie besparen op mijn melkveebedrijf?” Deze vraag staat centraal binnen het project Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht. Als onderdeel van het project zijn op drie zogenaamde voorbeeldbedrijven tussenmeters geplaatst, om het energiegebruik van verschillende apparaten in kaart te brengen. Op 12 en 13 juni werden bijeenkomsten gehouden om melkveehouders uit de Venen en de Kromme Rijnstreek te informeren over de tussentijdse resultaten van deze voorbeeldbedrijven. Heeft u de bijeenkomsten gemist? In september volgen nog twee bijeenkomsten in Benschop en Eemdijk. Lees meer…

Onlangs ontvingen we van de Rabobank Gelderse Vallei een fruitig bedankje. Door het O-gen Open Café: young professionals, heeft één van de studenten haar eerste baan gevonden.

Geweest: 12 december 2017
Waar: Schip van Blaauw, Wageningen

Dinsdag 12 december opende O-gen lid GAW ontwerp + communicatie haar deuren in het Schip van Blaauw voor het tweede O-gen Open Café. Het voormalig lab plantenfysiologie in Wageningen vormde een prachtig decor voor matchmaking tussen ruim 30 young en a little older professionals in het landelijk gebied.

In de collegebanken trakteerde emeritus hoogleraar Jan Douwe van der Ploeg, professor rurale sociologie, vervolgens op een minicollege over rurale netwerken en het belang van jonge professionals bij de realisatie van projecten: “jonge mensen brengen nieuw en fris elan in een gebied.” Terug in het café maakten de oudere professionals kennis met een grote groep enthousiaste jonge professionals. Na een elevator pitch als korte introductie, gingen beide speeddaten aan de (sta)tafels met mooie matches als resultaat. De avond bleek zelfs te kort om iedereen te kunnen spreken. De wens, zowel van de jongeren als de wat ouderen, is dan ook om hier een vervolg aan te geven. Er is grote behoefte om de netwerken met elkaar in contact te (blijven) brengen en het O-gen Open Café bleek een goede aanzet te geven.

Geweest: 7 maart 2017
Waar: Het BasisKamp, Voorst

Poolreiziger, bergbeklimmer, inspirator en o-oggetuige van klimaatverandering, dat is Wilco van Rooijen. In zijn BasisKamp in Voorst nam Wilco op 7 maart leden en niet-leden mee in zijn avonturen en vulde hij de rugzakken van bezoekers met levenslessen, praktische tips en motiverende voorbeelden. Onder de noemer ‘2048 Antarctica’ wil hij leden, bedrijven, ondernemers en studenten inspireren en uitdagen om zelf initiatief te nemen voor een duurzame wereld.

Daarbij kijkt het duo naar bredere verbanden en zijn zo met Gebiedscoöperatie O-gen in aanraking gekomen. Directeur Gerard van Santen is blij met de samenwerking. “Wilco kan als lid van O-gen een groter kader schetsen, waarbinnen wij met alle leden een bijdrage kunnen leveren aan een duurzamere wereld. Daar willen en moeten we economisch en moreel aan bijdragen”, zegt Van Santen.’ Wil jij meer weten over 2048 Antarctica of zelf meedoen? Kijk dan op http://www.teamwilcovanrooijen.nl/ en neem contact op met het team.

O-gen Open Grand Café

Geweest: 19 januari 2018
Waar: Fort aan de Buursteeg, Renswoude

Vrijdag 19 januari opende Gebiedscoöperatie O-gen haar deuren voor leden en niet-leden, om kennis te maken met de nieuwe locatie in Renswoude en de plannen voor 2018. In het O-gen Open Grand Café werd duidelijk dat O-gen met het Grebbelinie Bezoekerscentrum en De Grebbelounge op dezelfde locatie vol ambitie werkt aan het samen brengen van ondernemers, inwoners, innovaties en ontwikkelingen op het platteland.

Zichtbaar in het ondernemen

Een droom is uitgekomen zegt Gerard van Santen met pret o-gen, directeur van O-gen. Het gebouw op het Fort aan de Buursteeg staat en het bruist van de activiteit. De ideeën voor het gebied komen los en de uitvoering van projecten is in volle gang. Zichtbaar zijn in het ondernemen met en door iedereen die vooruit wil komen: ‘Zo heb ik mij het voorgesteld en het is fantastisch om te zien dat het ook zo werkt’, zegt Gerard. Dat zien de 80 cafégasten terug in het jaaroverzicht 2017. Daarmee is het eerste grand café van start gegaan.

Het O-gen Open Grand Café is de grote versie van het O-gen Open Café waarmee onlangs een start is gemaakt. Maandelijks komen leden en niet-leden samen in een pop up café, steeds op nieuwe locatie in het werkgebied. Ideeën voor het platteland worden hier geopperd en jongeren, studenten worden gemixt met overheden, bedrijven en ondernemers. De eerste stageplaatsen, werkplekken en coaching afspraken zijn al gevonden.

Geweest: 14 november 2017
Waar: Grebbelinie Bezoekerscentrum, Renswoude

Dinsdag 14 november ging het eerste O-gen Open Café van start. Ruim 40 leden en gebiedspartijen bespraken samen innovaties en goede ideeën voor ons buitengebied en maakten plannen om deze ideeën ook echt tot ontwikkeling te krijgen. Bij binnenkomst ontvingen de gasten drie bierviltjes, met daarbij de opdracht om hun idee voor het buitengebied op te schrijven, waarnaar ze opzoek zijn en wat ze te bieden hebben (naam en expertise). Tijdens de koffie stopten de gasten de bierviltjes per categorie in drie vaten.

In de komende jaren wil O-gen, onder andere met caféontmoetingen, leden verbinden en innovatieve en goede ideeën ontwikkelen (lees meer).

Energie, bijenlinten, voedselbossen en natuurinclusieve landbouw

Onder begeleiding van innovatiemakelaars Wicha Benus en Saskia Kemperman, gingen de gasten vervolgens uiteen. Aan vier stamtafels tapten zij de verschillende ideeën uit de vaten en koppelde deze aan het vraag (‘ik ben op zoek naar’) en aanbod (‘ik heb te bieden’) op de muur. Vervolgens zijn innovaties en goede ideeën voor het buitengebied gedeeld. Deze zijn uitgewerkt en onderverdeeld in vijf categorieën: netwerk, energie, natuurinclusief, korte ketens en circulaire economie. Klik hier voor een overzicht van de opgehaalde ideeën.

Zeker op het gebied van natuurinclusief en energie zijn veel ideeën binnengekomen. Het thema energie krijgt daarom een rol in de Gebiedsraad (ledenraad) van O-gen op vrijdag 8 december 2017. Ook het thema natuurinclusief staat hoog op de agenda van O-gen. In de komende tijd kijken de innovatiemakelaars hoe leden hier actief in zijn en bij betrokken kunnen worden.