Hij is in een nieuw jasje gestoken en ligt binnenkort bij leden op de deurmat: het O-gen Open magazine. In deze editie lees je een interview met boswachter Spitzen over de succesvolle inrichting van de Palmerswaard. De familie Verbeek vertelt over bedrijfsbegeleiding voor agrariërs in de Foodvalley en Jan Oskam laat zien hoe de melkveehouderij flink kan besparen op energieverbruik. Samen met korte nieuwsberichten, blogs en prachtig beeldmateriaal laat het magazine op een tastbare manier zien wat O-gen doet.

 

Lees het magazine hieronder digitaal. Ben je geen lid maar wil je toch een exemplaar ontvangen? Vul dan het formulier in en we sturen er een jouw kant op.

 

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Wanneer: 12 oktober 2018
Hoe laat: 13.30 tot 16.30 uur
Waar: verzamelen bij Grebbelinie Bezoekerscentrum, Buursteeg 2 in Renswoude

Vrijdag 12 oktober om 13.30 uur is het tijd voor de twaalfde Grebbelinie Platformbijeenkomst. Dit keer in het teken van het verborgen erfgoed van de Grebbelinie. We gaan onder andere op bezoek bij de recent gerenoveerde Willibrorduskerk aan de Nieuweweg Noord en op excursie naar Batterij aan de Schalmdijk. Bij terugkomst bij het bezoekerscentrum sluiten we af met een borrel. Meldt u zich hieronder aan.

Munitiekist

Tijdens de bijeenkomst hoort u meer over de ontwikkelingen op en langs de Grebbelinie. Diverse sprekers klimmen op de munitiekist en vertellen o.a. over de tentoonstelling over de Eerste wereldoorlog in Museum Veenendaal, over de Bloemenlinie als kilometerslang ecologisch verbindingslint, geven een stand van zaken rond het zuidelijk deel van Fort aan de Buursteeg en er wordt zelfs voorgedragen uit een Grebbelinie gedicht. Op het programma verder een fietsexcursie naar de Batterij aan de Schalmdijk. Op de Schalmdijk krijgen we uitleg over verborgen sporen in het verdedigingswerk die u anders niet zult ontdekken.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Wanneer: 5 oktober 2018
Hoe laat: vanaf 14.00 uur
Waar: Lekkerlandgoed Haarzuilens (ontvangst in Gasterij Hoeve Wielrevelt, Thematerweg 10 – 3455 SN Haarzuilens)

Er ligt een grote opgave voor klimaatadaptatie en voedseltransitie. Welke rol kan agro forestry hierin spelen? Dat laten we je zien én proeven op vrijdagmiddag 5 oktober vanaf 14.00 uur in het O-gen Open Café ‘Agro Forestry’ op het smakelijkste landgoed van Nederland: Lekkerlandgoed Haarzuilens. Meld je hieronder aan.

Initiatiefnemers van voedselbossen – waaronder The Plant, In het wild en Landgoed Welna – zoeken naar partners, financiering en grond voor pilots. Terwijl grondeigenaren en overheden op zoek zijn naar goede initiatieven. In het O-gen Open Café brengen we beiden samen. Deskundigen Wouter van Eck en Malika Cieremans geven een mini-masterclass over voedselbossen. Met pitches laten de initiatiefnemers zien wat er mogelijk is en we ontdekken welke kansen er zijn voor agro forestry in het werkgebied van O-gen. Dit doen we in de smakelijke omgeving van Lekkerlandgoed Haarzuilens. Je krijgt een unieke rondleiding in dit voedselbos. Daarna kun je in Gasterij Hoeve Wielrevelt de producten van het veld direct proeven. Als afsluiter krijg je een Feelgoodie-bag mee naar huis die jij kunt vullen met nuttige informatie. Meld je hieronder aan of bekijk het programma.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Wanneer: 12 oktober
Hoe laat: vanaf 14.00 uur
Waar: Theo Folmer, Nederwoudseweg 5 in Lunteren

Vanaf september worden watergangen gemaaid en geschoond. Hoe kunt u dit maaisel inzetten om uw bodem te verbeteren? Twee ondernemers in het gebied van de Nederwoudse beek zijn er dit jaar mee aan de slag gegaan en zijn het maaisel nu aan het composteren. Wij nodigen u uit om op 12 oktober vanaf 14.00 uur zelf te komen kijken bij: Theo Folmer, Nederwoudseweg 5 in Lunteren. Klik hier voor de uitnodiging. Hieronder kunt u zich aanmelden.

Van afval naar bodemverbeteraar

We laten u zien hoe het gecomposteerde slootmaaisel eruit ziet, vertellen u over het belang van compost, over verschillende methoden van composteren en hoe u hier zelf mee aan de slag kunt. Dit is één van de manieren om kringlooplandbouw vorm te geven. Het volgende komt aan de orde:
1. Hoe ziet de compost eruit na 3 weken composteren en wat kun je ermee doen (Wim van de Hengel)?
2. Een gezonde bodem: belangrijk voor de boer en voor het water (Waterschap Vallei en Veluwe).
3. Wat kan een gezonde bodem met veel organische stof betekenen voor uw (gangbare) bedrijfsvoering – mineralenbenutting, gewasopbrengsten (Roelf Havinga, team Ecosys).
4. Verhaal uit de praktijk: waarom compost, welke compost en wat heeft vele jaren van werken aan de bodemkwaliteit de boer gebracht (Wim van de Hengel).
5. Ruimte voor vragen, ideeën en voorstellen voor vervolg.

Gezonde bodem, beter boeren, duurzame toekomst

In het stroomgebied van de Nederwoudse Beek werken we aan een bodem en watersysteem waar iedereen beter van wordt! Klik hier voor meer informatie over dit project.

Aanmelden

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

De hele maand oktober te zien in het gemeentehuis van Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen

Langs de noordoever van de Nederrijn wordt gewerkt aan een lint van natuurgebieden. Bent u ook nieuwsgierig hoe het gebied er in de toekomst uit gaat zien? Kom dan naar het gemeentehuis van Rhenen! De expositie “Natuurontwikkeling langs de Nederrijn” blikt terug op de herinrichting van de Palmerswaard en laat zien hoe dit gebied zich in korte tijd heeft ontwikkeld tot aantrekkelijk leefgebied voor planten en dieren. Ook de op handen zijnde inrichting van de Elster Buitenwaard komt aan bod. U bent de hele maand oktober van harte welkom in het gemeentehuis van Rhenen aan de Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen.

Ontwikkelingen in beeld gebracht

De vernieuwde expositie is ontwikkeld door Gebiedscoöperatie O-gen in samenwerking met Utrechts Landschap. De informatiepanelen tonen voorbeelden van de geulen, moerasgebieden en bloemrijke hooilanden die worden aangelegd om de uiterwaarden nog aantrekkelijker te maken voor planten en dieren. Op de overzichtskaarten is te zien hoe zo een lint van natuurgebieden ontstaat. De bijbehorende film geeft een prachtig beeld van het gebied vanuit de lucht en met de viewer kunt u een virtueel bezoekje brengen aan de Elster Buitenwaard van de toekomst.

Herinrichting Palmerswaard nu al succes

In 2016 ging de Palmerswaard als eerste uiterwaard op de schop. Bijna 2 jaar later is het gebied weer helemaal begroeid en biedt het schuil-, broed-, en paaimogelijkheden aan een grote variatie aan dieren. De bevers kregen jongen en hebben nieuwe burchten gebouwd. Het getransplanteerde riet uit de kleiputten sloeg aan en biedt beschutting aan Cetti’s zangers, roerdomp en kleine karekieten. Ook zijn er 20 verschillende vissoorten waargenomen in de nevengeul en geïsoleerde plassen, waaronder de zeldzame en zeer bedreigde sneep en serpeling. De expositie laat de succesvolle transformatie van het gebied zien in woord en beeld.

Project Uiterwaarden Nederrijn

De expositie is ontwikkeld vanuit het project Uiterwaarden Nederrijn. Dit project richt zich op natuurontwikkeling in de Palmerswaard, uiterwaarden rond de stad Rhenen, Elster Buitenwaard en de Lunenburgerwaard. Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Gebiedscoöperatie O-gen, Utrechts Landschap en de gemeente Rhenen werken daarin samen aan een lint van natuurgebieden langs de noordoever van de Nederrijn. Het project is onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. De provincie werkt daarmee aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten.

U bent van harte welkom om de expositie te komen bekijken!

De expositie “Natuurontwikkeling langs de Nederrijn” is de hele maand oktober te zien in de hal van het gemeentehuis van Rhenen. Op werkdagen van 9:00 uur – 17:00 uur, op woensdag tot 20:00 uur.

Eerste lening O-gen Fonds verstrekt

Het O-gen Fonds heeft haar eerste lening verstrekt aan Jan de Greef van De Greef Agro Energy. De lening van het O-gen Fonds van €100.000 wordt ingezet voor de bouw van een biogasinstallatie op het bedrijf in Woudenberg. Tijdens de O-gen ledenexcursie werd de cheque van O-gen Fonds officieel overhandigd door Gerard van Santen, directeur Gebiedscoöperatie O-gen. Dit is de eerste lening vanuit het fonds, dat begin dit jaar door O-gen is opgericht. Het O-gen Fonds kan een gunstige lening verstrekken aan projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en/of economische groei in de Vallei, Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijnstreek.

Mestverwerking in de Gelderse Vallei

Familie De Greef heeft een gemengd bedrijf met melkvee en leghennen. Jan de Greef is lid van Gebiedscoöperatie O-gen en deelnemer aan Vallei Boert Bewust. De Greef: “Tien jaar geleden is het idee ontstaan om een bijdrage te gaan leveren aan de verwerkingscapaciteit van mest in de regio. Nadat in 2017 alle vergunningen waren verleend, konden de plannen worden gerealiseerd. De financiering was echter nog niet rond. Met een risicodragende lening, geeft het O-gen Fonds de laatste zet waarmee de bouw van de installatie mogelijk wordt. De Rabobank, het Mest Investeringsfonds, het energiefonds van de Economic Board Utrecht en de leverancier van de installatie nemen de rest van de investeringskosten voor hun rekening.”

O-gen Fonds lening voor reductie van CO2

De biogasinstallatie komt in aanmerking voor een lening uit het O-gen Fonds omdat het bijdraagt aan mestverwerking in de regio en een positieve bijdrage levert aan de energietransitie. Naast de mest van het eigen bedrijf, zal de installatie ook mest verwerken van andere bedrijven uit de Vallei. De Greef: “Met deze ‘nieuwe generatie’ covergistingsinstallatie, kan de verwerkingscapaciteit in het werkgebied met 30.000 ton per jaar worden vergroot. De installatie produceert naar verwachting vanaf eind dit jaar biogas en groene elektriciteit en draagt bij aan de reductie van 6.000 ton CO2 op jaarbasis. Het digestaat wordt verwerkt tot mestkorrels voor particulieren of export.”

Tweede lening O-gen Fonds

Inmiddels is ook de 2e lening door O-gen Fonds verstrekt. Dankzij een lening van € 50.000 van het O-gen Fonds kan Jansen Poultry Equipment uit Barneveld aan de slag met het ontwikkelen van een insecten-kweekmachine. Lees hier meer over dit innovatie project!

Vanaf 24 september 2018 stelt de provincie Utrecht twee subsidieregelingen open voor agrariërs die willen investeren in modernisering en verduurzamen van de bedrijfsvoering. Op 18 en 20 september zijn er speciale informatiebijeenkomsten.

Er kan 40% subsidie worden verkregen op investeringen die bijdragen aan provinciale doelen. De subsidieregeling staat open tot en met maandag 19 november 2018. Gebiedscommissie Utrecht-West en Gebiedscoöperatie O-gen organiseren samen met de provincie Utrecht twee informatiebijeenkomsten om u verder te informeren over de regelingen.

De bijeenkomsten zijn op 18 en 20 september 2018. U kunt terecht op één van de volgende locaties:

  • 18 september vanaf 20:00 uur: Hoeve Groot Zandbrink, Postweg 2, Leusden
  • 20 september vanaf 20:00 uur: Veenweiden Innovatie Centrum, Oude Meije 18, Zegveld

Kijk voor meer informatie en het aanmeldformulier op www.lami.nl

Wil jij een speeltuin aanleggen in de buurt, een klusschuur, of een toneelstuk maken met jongeren in de buurt? Iedereen die een goed idee heeft voor zijn wijk of buurt, en die er echt werk van wil maken, kan het idee aanmelden bij Kern met Pit. Dat kan nog tot en met 31 oktober.

Waarom aanmelden?

Kern met Pit staat voor je klaar met tips, advies en laat je gebruik maken van de contacten in hun netwerk. Daarnaast kun je gratis meedoen aan interessante workshops. En lukt het je om jouw idee binnen een jaar werkelijkheid te laten worden? Dan ontvang je het predicaat Kern met Pit en 1.000 euro voor het project. Je maakt ook nog eens kans op de Gouden Pit ter waarde van 3.000 euro.

Hoe aanmelden?

Je kunt je aanmelden via www.kernmetpit.nl. Daar vindt je ook meer informatie over de voorwaarden, de workshops en andere projecten.

Partner van Kern met Pit

Provincie Utrecht vindt het belangrijk dat goede ideeën voor de leefbaarheid ook echt de kans krijgen om tot bloei te komen en is daarom partner geworden van Kern met Pit. Voor dorpen en de kleine kernen in de provincie zijn er daarnaast nog andere (subsidie)mogelijkheden om burgerinitiatieven te ondersteunen. Gebiedscoöperatie O-gen begeleidt initiatieven uit het oostenvan de Provincie bij hun subsidieaanvraag. Kijkt u op Versterking leefbaarheid kleine kernen.

Agenda Vitaal Platteland

De provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en programmabureau Utrecht-West werken samen aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen. Dit is vastgelegd in de Agenda Vitaal Platteland.

Sorghum als gewas voor de (melk)veehouderij is in opkomst. Dat bleek tijdens de demodag afgelopen woensdag. Een gezelschap van ruim 70 boeren, loonwerkers, studenten van Aeres MBO Barneveld en andere belangstellenden werd welkom geheten door Hans Hubers van Gebiedscoöperatie O-gen. De machineloods van demo-boer Hendrik Jan van de Vliert in Woudenberg was voor deze gelegenheid omgebouwd tot sorghum kenniswerkplaats.

Water

Hoewel de toepassing van sorghum als voedergewas in Nederland nog in de kinderschoenen staat, zijn Waterschap Vallei en Veluwe en Gebiedscoöperatie O-gen zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden en voordelen voor de toekomst. O-gen heeft daarom Wageningen Livestock Research geholpen bij het vinden van een geschikte locatie voor een proefveld. Het lijkt opmerkelijk dat Waterschap Vallei en Veluwe een van de opdrachtgevers is voor het onderzoek op het proefveld. Heemraad Dirk Siert Schoonman kon deze waarom-vraag probleemloos toelichten. “Juist na een zomer met extreme droogte is meer dan ooit duidelijk dat de klimaatverandering écht is. Ons denken en handelen moet daarop aangepast worden. Zuinig omgaan met water en grondstoffen, water vasthouden in de bodem en de bodem dus geschikt maken om water vast te houden”, benadrukte Dirk Siert Schoonman.

Organische stof

Een belangrijke pijler voor een gezonde bodem is organische stof. Henry Kamphuis van Wolswinkel Mengvoeders lichtte dit samen met Wessel Doorn van Vallei en Veluwe toe. Hiervoor lieten zij diverse wortelkluiten van sorghum en mais zien. Er werden tips gegeven hoe met dit gewas een hoger organische stofgehalte bereikt kan worden. Sorghum heeft een zeer fijnmazig wortelstelsel, wortelt dieper en kan hier dus een grote bijdrage aan leveren.

Verschillende sorghumrassen

Initiatiefnemer van de sorghum-proeven is Gerrit Kasper, onderzoeker van Wageningen Livestock Research. Op drie locaties in Nederland werden proefvelden met diverse rassen sorghum aangelegd. Op de proefvelden was duidelijk het verschil te zien tussen de verschillende sorghumrassen, waarbij door Kasper toegelicht werd op welke eigenschappen gelet kan worden bij de raskeuze voor het telen van sorghum. Voor een succesvolle teelt is van belang hoe de bodem is bewerkt, met welke techniek er gezaaid wordt en hoe onkruid bestreden kan worden. Wim van Maanen, zelf loonwerker, vertelde uitgebreid over zijn ervaringen met het gewas en benadrukte dat er nog veel te leren valt.

Tijdens de afsluitende borrel werd door diverse mensen geconcludeerd dat de proef naar meer smaakt. Volgend jaar zijn waarschijnlijk op meer percelen dikke pluimen sorghum te zien.

Het werkgebied van O-gen is prachtig en mag gezien worden, maar hoe goed ken jij het gebied? Als jij weet waar de bovenstaande foto genomen is, win je jouw favoriete foto van de O-gen beeldbank op canvas. Locaties binnen het werkgebied zijn vastgelegd door twee professionele fotografen. Voor leden van O-gen bieden zij hoge kwaliteitsfoto’s aan van natuur, landschap, activiteiten en evenementen. De beelden zijn voor leden te koop met 20% korting, met gebruik van de speciale actiecode.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.