O-gen Fonds geeft lening voor insecten-kweekmachine

Dankzij een lening van € 50.000 van het O-gen Fonds kan Jansen Poultry Equipment uit Barneveld verder aan de slag met het ontwikkelen van een kweekmachine voor insecten. Deze insecten (larven en wormen) zullen onder meer worden gebruikt als voer voor pluimvee. En dat is niet alleen goed voor de vogels; deze eiwitbron is goedkoper én duurzamer dan soja. “Een win-win-win-situatie waar we graag aan bijdragen,” volgens Gerard van Santen, directeur van Gebiedscoöperatie O-gen.

Insecten als kippenvoer

Met de innovatieve machine die Jansen Poultry Equipment ontwikkelt, kunnen pluimveehouders in de toekomst op het eigen bedrijf voer voor hun dieren kweken. Larven en wormen zijn erg eiwitrijk en daarmee een zeer goed alternatief voor soja.

Innovatie met winst op meerdere vlakken

O-gen Fondsmanager Rob van Arkel is enthousiast: “Als het daadwerkelijk lukt om een goed werkende insecten-kweekmachine te ontwikkelen, dan levert dat veel voordelen op. Dat begint er al mee dat de insecten groenafval eten en omzetten naar eiwitten, oftewel circulaire landbouw. Daarmee wordt het importeren van een deel van de niet-duurzame soja overbodig. Dat bespaart de pluimveehouder geld en het versterkt de economische positie van de pluimveehouders in dit gebied.”

Het scharrelen naar larven en wormen draagt bovendien bij aan het dierenwelzijn van de kippen. En men verwacht dat de opbrengst van de eieren met deze eiwitbron verbetert.

Lening O-gen Fonds geeft kweekmachine insecten stroomversnelling

Erik den Besten, technisch directeur van Jansen Poultry Equipment: “Dankzij de lening van het O-gen Fonds komt de ontwikkeling van de kweekmachine in een stroomversnelling. Het doel is om uiteindelijk een efficiënt, goed geautomatiseerd en betaalbaar kweeksysteem te hebben.” De praktijk gaat binnenkort uitwijzen of dat lukt. Begin 2020 gaan de eerste studenten van het Aeres MBO in Barneveld aan de slag met de machines. Een mooie combinatie van praktijk en onderwijs. Van Arkel: “Winst op meerdere vlakken, dat is innovatie ten top”.

Innovatie vraagt om lef en financiering

O-gen Fondsmanager Van Arkel legt uit waarom O-gen Fonds de risicodragende lening verstrekt voor de ontwikkeling van de kweekmachine voor insecten: “Wij zien een meerwaarde voor zowel dier, pluimveehouder en milieu, dus dat risico durven wij aan. Bij innovatie heb je lef nodig en financiering. En daar kan het O-gen Fonds bij helpen.”

 

Nog meer O-gen Fonds leningen

De eerste lening van O-gen Fonds werd verstrekt aan Jan de Greef van De Greef Agro Energy. De lening van het O-gen Fonds van €100.000 wordt ingezet voor de bouw van een biogasinstallatie op het bedrijf in Woudenberg.

Goed idee?

Heeft u ook een innovatief idee voor de ontwikkeling van het buitengebied? Wat bijdraagt aan de leefbaarheid en/of de economische groei van de Vallei, Utrechtse Heuvelrug of Kromme Rijnstreek? En heeft u financiering nodig om uw plan realiseerbaar te maken? Neem dan contact met ons op via (033) 277 63 90 of stuur een bericht.

Eerste lening O-gen Fonds verstrekt

Het O-gen Fonds heeft haar eerste lening verstrekt aan Jan de Greef van De Greef Agro Energy. De lening van het O-gen Fonds van €100.000 wordt ingezet voor de bouw van een biogasinstallatie op het bedrijf in Woudenberg. Tijdens de O-gen ledenexcursie werd de cheque van O-gen Fonds officieel overhandigd door Gerard van Santen, directeur Gebiedscoöperatie O-gen. Dit is de eerste lening vanuit het fonds, dat begin dit jaar door O-gen is opgericht. Het O-gen Fonds kan een gunstige lening verstrekken aan projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en/of economische groei in de Vallei, Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijnstreek.

Mestverwerking in de Gelderse Vallei

Familie De Greef heeft een gemengd bedrijf met melkvee en leghennen. Jan de Greef is lid van Gebiedscoöperatie O-gen en deelnemer aan Vallei Boert Bewust. De Greef: “Tien jaar geleden is het idee ontstaan om een bijdrage te gaan leveren aan de verwerkingscapaciteit van mest in de regio. Nadat in 2017 alle vergunningen waren verleend, konden de plannen worden gerealiseerd. De financiering was echter nog niet rond. Met een risicodragende lening, geeft het O-gen Fonds de laatste zet waarmee de bouw van de installatie mogelijk wordt. De Rabobank, het Mest Investeringsfonds, het energiefonds van de Economic Board Utrecht en de leverancier van de installatie nemen de rest van de investeringskosten voor hun rekening.”

O-gen Fonds lening voor reductie van CO2

De biogasinstallatie komt in aanmerking voor een lening uit het O-gen Fonds omdat het bijdraagt aan mestverwerking in de regio en een positieve bijdrage levert aan de energietransitie. Naast de mest van het eigen bedrijf, zal de installatie ook mest verwerken van andere bedrijven uit de Vallei. De Greef: “Met deze ‘nieuwe generatie’ covergistingsinstallatie, kan de verwerkingscapaciteit in het werkgebied met 30.000 ton per jaar worden vergroot. De installatie produceert naar verwachting vanaf eind dit jaar biogas en groene elektriciteit en draagt bij aan de reductie van 6.000 ton CO2 op jaarbasis. Het digestaat wordt verwerkt tot mestkorrels voor particulieren of export.”

Tweede lening O-gen Fonds

Inmiddels is ook de 2e lening door O-gen Fonds verstrekt. Dankzij een lening van € 50.000 van het O-gen Fonds kan Jansen Poultry Equipment uit Barneveld aan de slag met het ontwikkelen van een insecten-kweekmachine. Lees hier meer over dit innovatie project!