Voedselbossen

Welke vormen zijn er van Agroforestry en voedselbossen en hoe kun je klein en strategisch beginnen? Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de mogelijkheden en verschillende toepassingsvormen. Er worden korte presentaties gegeven met sprekende voorbeelden en er is ruim de tijd om vragen te stellen. Benieuwd naar mogelijke toepassingen voor jouw terrein? Meld je dan nu aan via aanmeld link hieronder.

Programma

13.30 Opening
13.35 Agroforestry: wat is het, kansen en mogelijkheden. Evert Prins, Louis Bolk Instituut
13.50 Voedselbossen in Nederland. Wouter van Eck & Isabelle van der Zanden, Stichting

Voedselbosbouw

14.05 Toelichting op subsidie Kleine Landschapselementen
14.15 Vragen
14.30 Filmpje “Boerderij Tussen de Hagen”, Ron van Zandbrink
14.35 Vragen naar aanleiding van filmpje
14.50 Afsluiting en inventarisatie voor vervolg

Voor wie?
Boeren en particulieren grondeigenaren

Wanneer?
Woensdag 10 juni, 13.30 – 15.00 uur

Waar?
Online webinar, link en uitleg volgt na aanmelding

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst

> Meld je hier aan!

In en rond Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zijn veel ondernemers met streekproducten. Een stagiair van Hogeschool Van Hall Larenstein brengt in opdracht van de Stichting Nationaal Park in kaart om welke producten het gaat, en hoe de producenten kunnen worden geholpen om ze beter aan de man te brengen. Ben jij producent van streekproducten en afkomstig uit de omgeving van de Utrechtse Heuvelrug? Doe dan mee aan het onderzoek.

Begin 2020 is een nieuw POP3 project gestart in Utrecht ‘Bestuivingsmix en biodiversiteit in de boomgaard’. In 2020-2022 zijn er demonstraties, trainingen, workshops en coaching over wilde bijen gepland.

De kans op slecht weer in de fruitteelt wordt door de vroegere bloei steeds groter, daarom is meer diversiteit aan bestuivende insecten gewenst. Metselbijen vliegen al bij 8°C en hebben een voorkeur voor fruitgewassen. Delphy en het Louis Bolk Instituut zijn de uitvoerders van het project.

We leven in bijzondere tijden, in plaats van een bijeenkomst tijdens de bloei, ziet u de informatie nu op deze film. Hebt u altijd al aan de slag willen gaan met metselbijen, maar zag u op tegen het onbekende? Dan is dit uw kans, jaarlijks is er ruimte voor vijf fruitteeltbedrijven in Utrecht om mee te doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerjan Brouwer: 06 53375103 of g.brouwer@delphy.nl

Heeft u dit jaar last (gehad) van ganzen op uw percelen? En heeft u de vogels actief proberen te weren van uw land? Er zijn veel verschillende manieren om dat te doen; de Faunabeheereenheid Utrecht (FBE Utrecht) is benieuwd naar uw aanpak! De FBE wil graag meer inzicht in de toepassing en het effect van deze middelen. Met een korte enquête brengen we in kaart welke maatregelen u in de afgelopen twaalf maanden heeft genomen en wat u van deze maatregelen vindt.

Voor wie?

De vragenlijst is bedoeld voor alle grondgebruikers in de provincie Utrecht. Als agrariër doet u zelf misschien al veel moeite om ganzen van u percelen te houden. Maar ook als u geen last heeft van ganzen of deze niet actief verjaagd, is uw mening van belang.

Waarom meedoen?

U helpt de FBE om het gebruik van preventieve maatregelen tegen ganzen in kaart te brengen én met uw deelname maakt u kan op vier stuks ‘Angry fox’ ganzenwering. Deze wordt verloot onder de deelnemers.

Hoe werkt het?

Klik hier voor de vragenlijst

Invullen van de vragenlijst kost u een kleine tien minuten.

U kunt de vragenlijst anoniem invullen. Als u kans wilt maken op de vier stuks ‘Angry fox’ ganzenwering en/of op de hoogte wil blijven van de resultaten, laat dan uw gegevens achter. Over de uitslag van de loting kan niet gecorrespondeerd worden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onderzoekster Margot Veenenbos – CLM Onderzoek en Advies (0345-470761).

De provincie Utrecht investeert extra geld in de verbetering van het landschap en de biodiversiteit in de provincie. Dat gebeurt door middel van een subsidie voor beheerders van agrarische grond die zogenoemde kleine landschapselementen (KLE), zoals knotwilgen, houtwallen, lanen en poelen willen aanleggen. Kleine landschapselementen zorgen voor een mooier landschap waar het prettig wonen, werken en recreëren is. In Maarssen is bijvoorbeeld recent een houtsingel van 1.200 vierkante meter met streekeigen beplanting aangelegd, dankzij de subsidie.

Wenche Asyee was als projectcoördinator KLE van Agrarisch Collectief Rijn, Vecht en Venen betrokken bij de aanleg van de houtsingel in Maarssen. “De houtsingel is aangelegd op initiatief van de grondeigenaar. De provincie heeft het geld beschikbaar gesteld voor de aanleg. De singel zorgt voor een hogere biodiversiteit en gelijktijdig het herstel van historisch landschap. De houtsingel bevat gebiedseigen inheemse beplanting”, legt Wenche uit. De aanleg van de houtwal in Maarssen bleek een goede zet. Annelien Alberti, landschapscoördinator van gemeente Stichtse Vecht legt uit: “De meerwaarde van de aanleg is het verbeteren van de groene en blauwe dooradering van het gebied. De omwonenden van de houtsingel reageerden positief. De houtsingel is namelijk ook gelijk het herstel van een historisch landelijk gezicht.”

Platform
Provincie, gemeenten, agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht en Utrechts Particulier Grondbezit bundelen hun krachten in het platform KLE. Vorig jaar kreeg het platform al een half miljoen euro van de provincie Utrecht en krijgt daar nu nog eens 2 ton bij. Het extra geld komt beschikbaar doordat de gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater en IJsselstein bij het platform aansluiten, samen met de agrarische natuurvereniging Lopikerwaard. De subsidie is bedoeld voor beheerders van agrarische grond die het landschap in het buitengebied mooier maken met kleine landschapselementen.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Kleine landschapselementen zorgen voor een mooiere uitstraling van ons landelijk gebied en ze accentueren het unieke karakter. De landschapsontwikkelingen zorgen ook voor een verbetering van de biodiversiteit. Door de aanleg ervan te stimuleren, zorgen we voor een betere leefbaarheid van onze provincie.”

Eerdere successen
Het Platform KLE bestaat sinds 2017. In de eerste jaren zijn vooral poelen aangelegd, en zijn laan- en knotbomen aangeplant. Verder zijn er heggen en hagen, elzensingels en struwelen, houtsingels en houtwallen en natuurvriendelijke oevers. Over een van deze projecten is dit filmpje gemaakt. De uitbreiding van het platform is een gevolg van het succes. In totaal nemen nu 14 gemeenten en 3 agrarische collectieven deel aan het platform.

De subsidieregeleing KLE
De financiering en organisatie verloopt via de agrarische collectieven. De gemeenten helpen mee met het zoeken naar nieuwe deelnemers en ze dragen zelf financieel bij aan de aanleg van KLE op erven en gemeentelijke gronden. Via het platform krijgen grondeigenaren hulp bij het ontwerp en de aanleg of het herstel van nieuwe elementen.

Voor nieuwe elementen op het grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht kunt u contact opnemen met wenche@asyee.nl van Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen.

Voor nieuwe elementen op het grondgebied van de gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Woudenberg, Zeist, Soest, Leusden en De Bilt, kunt u contact opnemen met het Collectief Utrecht Oost via info@collectiefutrechtoost.nl.

Voor nieuwe elementen op het grondgebied van de gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater en IJsselstein kunt u contact opnemen met de Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard via info@anvlopikerwaard.nl.