Aan de slag met metselbijen

Begin 2020 is een nieuw POP3 project gestart in Utrecht ‘Bestuivingsmix en biodiversiteit in de boomgaard’. In 2020-2022 zijn er demonstraties, trainingen, workshops en coaching over wilde bijen gepland.

De kans op slecht weer in de fruitteelt wordt door de vroegere bloei steeds groter, daarom is meer diversiteit aan bestuivende insecten gewenst. Metselbijen vliegen al bij 8°C en hebben een voorkeur voor fruitgewassen. Delphy en het Louis Bolk Instituut zijn de uitvoerders van het project.

We leven in bijzondere tijden, in plaats van een bijeenkomst tijdens de bloei, ziet u de informatie nu op deze film. Hebt u altijd al aan de slag willen gaan met metselbijen, maar zag u op tegen het onbekende? Dan is dit uw kans, jaarlijks is er ruimte voor vijf fruitteeltbedrijven in Utrecht om mee te doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerjan Brouwer: 06 53375103 of g.brouwer@delphy.nl