Wanneer: 12 september
Waar: Melkveebedrijf H.J. van de Vliert, Voskuilerdijk 23, Woudenberg
Aanmelden: via dit formulier
Programma: bekijk hier

Sorghum als 3e gewas voor de (melk)veehouderij is in opkomst. Dit jaar zijn sorghumproefvelden opgezet op drie locaties in Nederland: Aldeboarn (Friesland op veen), Wijnandsrade (Zuid-Limburg op löss) en Woudenberg (Utrecht op zand).

Bent u benieuwd hoe de sorghum op het demonstratieperceel in Woudenberg er in deze droge zomer bij staat? Kom dan naar de demomiddag waar u in drie workshops alles hoort over deze proef en andere praktische zaken en ervaringen rondom sorghumteelt.

Workshop 1: wetenschap

Wageningen Livestock Research vertelt in workshop 1 hoe de proef is opgezet, welke vijf sorghumrassen er staan, wat de kenmerken zijn en wat we kunnen verwachten van dit gewas. Daarbij is als vergelijking in de proef ook één maïsras meegenomen.

Workshop 2: verzorging en ervaring

In workshop 2 is er een demo van machines die Zaai- en spuit bedrijf Wim van Maanen BV in de regio gebruikt voor het verzorgen van de sorghumteelt. Daarbij zullen Van Maanen en een aantal boeren uit de omgeving, die ook geëxperimenteerd hebben met sorghum, ervaringen met u delen.

Workshop 3: resultaat

Een deel van de sorghum en maïs is gehakseld en door Wolswinkel Mengvoeder geanalyseerd. Samen met het waterschap Vallei en Veluwe zal in workshop 3 op de opbrengst, beworteling en wateropname gedurende het groeiseizoen van sorghum en maïs ingegaan worden.

Wanneer: 28 september
Hoe laat: 13.30 tot 16.30 uur
Waar: Melkveehouderij Veldhuizen in
Eemdijk

Het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij ENM) werkt aan maatregelen en voorbeelden om het energiegebruik op melkveebedrijven te verlagen. Op drie voorbeeldbedrijven wordt nauwkeurig gemeten hoeveel energie er gebruikt wordt en door welke apparatuur. Na meer dan een jaar meten, is het tijd om de eerste resultaten te presenteren. Dat doen we onder andere op een inspirerende open dag.

Van 13:30 tot 16:30 bent u van harte welkom voor een rondleiding op het voorbeeldbedrijf van de familie Veldhuizen in Eemdijk. Ook kunt u verschillende presentaties bijwonen over energiebesparing in de melkveehouderij. Er is een kleine energiemarkt waar leveranciers en installateurs u kunnen vertellen over besparingsmogelijkheden en natuurlijk presenteren we ook de resultaten van de 3 voorbeeldbedrijven op weg naar een energieneutrale bedrijfsvoering. Lees meer…

De data zijn: woe 12 september, di 2 oktober, woe 10 oktober en woe 31 oktober van 10-14 uur.

Locatie: De Groote Voort, Postweg 110, Lunteren

Ook voor gemeente Ede is bodem een hot item vanwege de rol van de bodem bij klimaatverandering. Daarnaast is Ede blij met haar boeren die de landschappen van Ede beheren en een grote bijdrage leveren aan voedselproductie, en wil Ede met haar boeren leren hoe dit zo ‘natuur-inclusief’ mogelijk kan. Goed bodembeheer is dan van belang. Ede biedt een bodemcursus aan voor vier tot zes boeren die samen met ambtenaren van de gemeente en medewerkers van het waterschap een cursus Bodembiologie en bemesting gaan volgen. In deze cursus wordt de algemene bodemproblematiek (wat zijn de oorzaken en wat doe je eraan), structuurbederf, ziektes, plagen, bodemmoeheid, grondbewerking, bemesting en bemonstering behandeld. Daarnaast wordt toepasbare bodembiologie uitgewerkt.

De cursus duurt drie dagen (van 10 tot 14 uur), maar er wordt van je verwacht dat je ook een vierde dag komt om dan met elkaar te kijken hoe we de praktische bodemkennis zo goed mogelijk kunnen laten ‘landen’ in Ede: hoe werken we met elkaar toe naar duurzaam bodembeheer Ede-breed. De cursus wordt verzorgd door Rene Jochems van Groeibalans.

Interesse om mee te doen met de cursus: stuur een mail naar gerdien.kleijer@ede.nl met daarin een korte motivatie waarom je zou willen meedoen. Want er zijn maar 4 tot 6 plaatsen beschikbaar!