Wanneer: 18 januari 2019
Hoe laat: vanaf 13.00 uur tot 15.30 uur
Waar: Grebbelounge, Buursteeg 2 in Renswoude, parkeren op grote parkeerplaats Klompersteeg 19

Viering lustrumjaar 2019

Op vrijdag 18 januari vieren we de start van het nieuwe jaar in het O-gen Open Grand Café 2019. Een lustrumjaar, want we vieren ons vijfjarig bestaan! Er is ruim de tijd om ons netwerk te ontmoeten en we vertellen je over de plannen voor komend jaar: O-gen Start. Het Grand Café is ook de Algemene Ledenvergadering van O-gen. Om 13.00 uur gaan de deuren van ons clubhuis in Renswoude open. Meld je hieronder aan of bekijk het programma.

Programma

  • 13.00 uur: inloop O-gen Open Grand Café
  • 13.30 uur: start Algemene Ledenvergadering
  • 13.35 uur: O-gen Open: jaaroverzicht 2018
  • 13.50 uur: O-gen Start: plannen voor 2019
  • 14.00 uur: Henk Kievit, Christelijke Hogeschool Ede
  • 14.30 uur: start netwerkborrel
  • 15.30 uur: einde

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Zonneweide Eemnes: stroom door 19.000 zonnepanelen

Het startschot voor de stroomproductie door Zonneweide Eemnes is gegeven. Het zonnepark langs A1 / A27 is officieel opgeleverd en telt 19.000 zonnepanelen. Dit levert elk jaar ruim 5.000.000 kilowattuur zonnestroom op, genoeg voor ongeveer 1500 huishoudens. In opdracht van de gemeente Eemnes heeft O-gen onderzocht of een samenwerking tussen marktpartijen en grondeigenaren mogelijk was. Dat is gelukt.

Klimaatneutraal in 2030

Met het inpluggen van een grote, groene stekker werd Zonneweide Eemnes symbolisch geopend. Voor de gemeente Eemnes draagt de zonneweide bij aan het behalen van de doelstelling in 2030 klimaatneutraal te zijn. Burgemeester Roland van Benthem over het project: ‘Het mooie van dit park op deze prachtige zichtlocatie A1 / A27 is dat het discussie geeft. Of het wel of niet mooi is. Dat zijn discussies die je natuurlijk de  komende jaren veel vaker gaat zien. Maar duurzame energie mogelijk maken is wel noodzakelijk voor onze energietransitie. En daarvan vind ik dit park een heel mooi voorbeeld, dat je als kleine gemeente best wel stappen vooruit durft te zetten. Daar ben ik trots op.’

Gebiedsgerichte aanpak

Bram Peperzak, operationeel manager van KiesZon, over de totstandkoming van de zonneweide: ‘Door de manier waarop wij rekening hebben gehouden met de wensen van omwonenden, de landschappelijke inpassing en de afstemming met alle betrokken partijen zoals de gemeente, grondeigenaar en netbeheerder hebben wij dit project tot een succes gemaakt.’

(bron Solar magazine | foto KiesZon)

 

Gebiedscoöperatie O-gen en zonneweide Eemnes

Gebiedscoöperatie O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal landelijk gebied in de regio Noord-Veluwe, Foodvalley, de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek. O-gen is dé partij die beleid, programma’s, projecten, goede ideeën en financiële mogelijkheden met elkaar verbindt en haalbaar maakt. Energietransitie is een belangrijk onderwerp voor O-gen. Bekijk ook ons succesvolle project van collectief zonnepanelen aanschaffen.

Nieuwe leden in de Gebiedsraad van O-gen

De Gebiedsraad, ook wel de ledenraad, van O-gen heeft er twee nieuwe leden bij. Hans Marchal (wethouder Wijk bij Duurstede) vervangt Herman Geerdes als vertegenwoordiger van de Kromme Rijnstreek en Bastiaan Pellikaan (voorzitter College van Bestuur Aeres Groep) is de nieuwe vertegenwoordiger namens de onderwijsinstellingen. We heten beide van harte welkom!

Kieskringen

Ook zijn er nieuwe vertegenwoordigers gevonden voor de leden binnen de kieskringen Zakelijke Dienstverlening en Kleine organisaties en particulieren. Deze namen maken we bekend zodra de kieskringen hierover zijn geïnformeerd.

Gebiedsraad van leden

De Gebiedsraad geeft richting aan de activiteiten van O-gen en ziet toe op de organisatieontwikkeling. Ieder van de 19 leden in de raad vertegenwoordigt een eigen kieskring. Alle leden van O-gen zijn op deze manier vertegenwoordigd in de Gebiedsraad.

Gebiedscoöperatie O-gen

Gebiedscoöperatie O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal landelijk gebied in de regio Noord-Veluwe, Foodvalley, de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek. O-gen is dé partij die beleid, programma’s, projecten, goede ideeën en financiële mogelijkheden met elkaar verbindt en haalbaar maakt.

Besparen en duurzame energie opwekken is op veel bedrijven economisch interessant!

Duurzame energie zorgt immers niet alleen voor lagere kosten, maar draagt ook bij aan een beter milieu en een gezonde leefomgeving. Het traject Energieneutrale Melkveehouderij (ENM) richt zich op het energieneutraal maken van melkveehouderijen in Utrecht. Een energieneutraal melkveebedrijf verbruikt evenveel energie als het zelf uit duurzame bronnen opwekt.

Voorbeeldbedrijven proberen energiebesparende maatregelen uit

Het project voorbeeldbedrijven vervult een centrale rol in de uitvoering van het traject. De 3 voorbeeldbedrijven worden in eerste instantie op papier energieneutraal. Zo wordt in de praktijk zichtbaar wat de mogelijkheden zijn op het gebied van energiebesparing (gas, elektriciteit en diesel) en duurzame opwekking van energie. De voorbeeldbedrijven leveren zo veel praktijkervaring op, waar ook andere melkveehouders van kunnen profiteren. Tijdens open dagen kunnen melkveehouders uit de provincie verschillende besparingsmogelijkheden in de praktijk zien. Ook erfbetreders kunnen zich op de bedrijven profileren en hun nieuwste technieken in de praktijk tonen.

Jan Oskam vertelt hoe hij op zijn voorbeeldbedrijf energiebesparende maatregelen uitprobeert en de resultaten deelt op www.lami.nl. Zodat ook andere melkveehouders van deze praktijkervaring kunnen profiteren.

Agenda Vitaal Platteland

Het project Voorbeeldbedrijven ENM is één van deze vele projecten uit de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. Gebiedscoöperatie O-gen en gebiedscommissie Utrecht-West werken samen aan verschillende projecten uit de Agenda Vitaal Platteland (AVP) van de provincie Utrecht. Lees in de voortgangsrapportage AVP  hoe het project Voorbeeldbedrijven ENM samen met vele andere projecten bijdraagt aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.

Putten versterkt Groene Valleilint

Putten versterkt Groene Valleilint door planten bomen en struiken

Het Groene Valleilint in Putten wordt versterkt. Bewoners uit Veenhuizerveld in de gemeente Putten planten binnenkort meer dan 1750 struiken en 20 bomen ter versterking van hun buitengebied. Zij doen mee aan een beplantingsproject van de gemeente Putten, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en O-gen. Deze beplantingsactie heeft tot doel de landschappelijke en ecologische verbindingen van dit deel van het Groene Valleilint te herstellen en versterken. De uitdeeldag van het plantmateriaal vindt plaats op vrijdag 30 november 2018. De uitdeeldag vindt vanaf 10.15 uur plaats bij de familie Ruppert, Veenwaterweg 5 in Veenhuizerveld te Putten.

Beplantingsplan herstellen of versterken van landschapselementen

De gemeente Putten, SLG en O-gen hebben op 7 november 2017 een informatieavond over versterking van natuur en landschap in Veenhuizerveld gehouden. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben tien eigenaren aangegeven mee te willen werken. Deze eigenaren hebben een veldbezoek van een adviseur van SLG gekregen en samen hebben zij een beplantingsplan voor het terrein opgesteld. Hierbij werd nadrukkelijk gekeken naar het herstellen of versterken van landschapselementen zodat verbindingen voor dieren verbeterd worden. Dat is het doel van het project Groene Valleilint. Bijzonder in dit project is de participatie van bewoners, die met hun gronden hieraan kunnen bijdragen.

Groene Valleilint ecologische verbinding

Het project ‘Groene Valleilint’ in Putten wordt mede gefinancierd vanuit de provincie Gelderland en heeft tot doel de ecologische verbinding tussen Veluwe en Utrechtse Heuvelrug via natuurontwikkeling en aanleg van landschapselementen te versterken.

Kijk hier voor meer informatie over het Groene Valleilint.

Gebiedscoöperatie O-gen

Gebiedscoöperatie O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal landelijk gebied in de regio Noord-Veluwe, Foodvalley, de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek. O-gen is dé partij die beleid, programma’s, projecten, goede ideeën en financiële mogelijkheden met elkaar verbindt en haalbaar maakt.

Energieneutrale Melkveehouderij, Nationaal Park Heuvelrug, Snel internet, Natuurontwikkeling langs de Nederrijn, Grebbelinie bezoekerscentrum, Kavelruil Binnenveld

Het zijn stuk voor stuk projecten die Gebiedscoöperatie O-gen samen met haar leden en de provincie Utrecht uitvoert.  Bekijk het Online Magazine Vitaal Platteland  en lees hoe we werken aan een krachtig en vitaal landelijk gebied.

Bent u of kent u een jonge agrariër die duurzaam wil investeren?

Subsidie voor jonge landbouwers

Van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 kunnen jonge boeren voor de derde maal subsidie aanvragen via de subsidieregeling de Jonge Landbouwers (JOLA). De provincie Utrecht stelt hiervoor een bedrag beschikbaar van 400.000 euro, waarvan 200.000 euro van de Europese Unie.

Duurzaam te investeren in eigen bedrijf

Jonge landbouwers tot 41 jaar mogen éénmalig gebruik maken van deze regeling om duurzaam te investeren in hun bedrijf. Ze kunnen kiezen uit een lijst met investeringen die bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Per landbouwbedrijf kan voor maximaal drie investeringen een aanvraag worden ingediend. De subsidie bedraagt minimaal 10.000 euro en maximaal 20.000 euro per aanvraag.

Bent u of kent u een jonge agrariër die duurzaam wil investeren? Lees dan meer op www.lami.nl. Of neem contact op met Paulien Keijzer, de POP3-makelaar van Gebiedscoöperatie O-gen. Zij denkt graag met u mee, p.keijzer@o-gen.nl, telefoon 06 – 154 11 655.

Gebiedscoöperatie O-gen en landbouw

Gebiedscoöperatie O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal landelijk gebied in de regio Noord-Veluwe, Foodvalley, de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek. O-gen is dé partij die beleid, programma’s, projecten, goede ideeën en financiële mogelijkheden met elkaar verbindt en haalbaar maakt.

Er zijn verschillende subsidieregelingen beschikbaar voor ondernemers en inwoners met plannen voor een vitaal platteland in de Vallei. Op 21 november 2018 hoor je meer over de mogelijkheden binnen het Europees programma LEADER en de provinciale regeling Leefbaarheid Kleine Kernen tijdens een informatiebijeenkomst op Hoeve Groot Zandbrink in Leusden. Je bent vanaf 20.00 uur welkom. Bekijk hier het programma.

Het Europese programma LEADER stimuleert en financiert projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van het platteland. In de regio Utrecht Oost is vooral de verbinding tussen stad en platteland van belang met aandacht voor voedsel, educatie, recreatie, zorg voor elkaar en duurzame energie. De subsidieregeling Leefbaarheid kleine kernen kan bestaande burgerinitiatieven binnen kleine kernen in de provincie Utrecht extra ondersteunen en nieuwe initiatieven stimuleren. Onder kleine kernen vallen alle dorpen, buurten en wijken
onder de 8.000 inwoners.

Het bijzondere rivierlandschap is weer open en zichtbaar gemaakt

Afgelopen weken werd hard gewerkt in het natuurgebied aan de Steenovenweg. Het bijzondere rivierlandschap is weer open en zichtbaar gemaakt voor recreanten. Overtollige begroeiing van wilgen, elzen, gras en riet werd verwijderd en de poel en nevengeul zijn opgeschoond. Ook de nieuwe ooievaarspaal staat fier op zijn plek. Net als de vernieuwde bank die uitzicht biedt over de Kromme Rijn.

Doorstroming verbeterd

De monding en bochten in de nevengeul zijn aangepakt, zodat het water uit de Kromme Rijn er gemakkelijk doorheen kan stromen en vissen hun paaigebied weer kunnen bereiken. Projectleider Pauline van de Gun vertelt: “Door het uitgraven van de nevengeul en het veranderen van de aansluiting met de Kromme Rijn, kan het water beter door de geul stromen. Met de huidige lage waterstand is dat nog moeilijk te zien, maar zodra het water stijgt naar normale hoogte krijgt het een stroomsnelheid van 6000 liter per seconde. Met die snelheid krijgt de geul minder kans om nogmaals dicht te groeien.”

Afronding

Nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond. De vrijgekomen grond uit de geul ligt nu nog te drogen. In het vroege voorjaar wordt deze grond door de bodem gewoeld en opnieuw ingezaaid. Ook het slootmaaisel wordt door aannemer Agterberg nog verpulverd en uitgereden over het gebied.

Krachtig en vitaal landelijk gebied

De onderhoudswerkzaamheden worden gecoördineerd door Gebiedscoöperatie O-gen in opdracht van de provincie Utrecht die eigenaar is van het gebied. In het project werken provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en HDSR samen aan duurzame riviernatuur. Het project is onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. De provincie werkt daarmee aan een krachtig en vitaal landelijk gebied met een goede balans tussen natuur, landbouw, water, cultuurhistorie, landschap en recreatie. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten.

Vrijdag 19 oktober zijn leden en medewerkers van O-gen naar het noorden afgereisd op uitwisselingsbezoek aan de provinsje Fryslân. Op uitnodiging van gedeputeerde Sander de Rouwe werden we ontvangen in het bezoekerscentrum van het grootste, nog werkende, stoomgemaal ter wereld dat ooit is gebouwd.

Provinciaal Iepen Mienskipsfûns

Deze uitwisseling stond in het teken van publiek-private samenwerking en leefbaarheid. Gerard van Santen (directeur O-gen) en Wicha Benus (innovatiemakelaar) gaven met visuele presentaties weer hoe O-gen in haar werkgebied de verbinding legt tussen de provincies en de partners in het gebied. In Friesland heeft de provincie recentelijk een koerswijziging doorgevoerd bij de aanpak van leefbaarheid, waarbij de uitvoering van leefbaarheidsprojecten nog meer komt te liggen bij de initiatiefnemers. De uitvoering van het leefbaarheidsproject is vastgelegd in het provinciale Iepen Mienskipsfûns, met als doel om initiatieven van onderop te ondersteunen en de leefbaarheid in de provincie Friesland te verbeteren. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers, sociale innovatie, cultuur en duurzaamheid.

Gouden land

Deze samenwerking tussen provincie en dorpsbewoners is terug te zien in twee inspirerende projecten. In Pingjum hebben een groep bewoners een gemeenschappelijke visie opgesteld voor toekomstige veranderingen in het gebied van de Marneslenk aan de Friese waddenkust. In het masterplan ‘Gouden land’ worden lokale initiatieven voor landschap, erfgoed en kunst slim gekoppeld aan grote maatschappelijke opgaven. Thema’s in de samenwerking zijn: klimaatverandering, transitie van de landbouw – ontwikkeling biodiversiteit en ontwikkeling kwaliteitstoerisme. In Balk zijn de afgelopen jaren op innovatieve wijze middelen beschikbaar gesteld voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van het dorp. De zorginstelling heeft met het dorp een contract afgesloten, waarin dorpsbewoners verantwoordelijk zijn voor het leveren van vrijwilligers en gedeeltelijke uitvoering van taken. Hierdoor is het voor de zorginstelling rendabel om actief te blijven in een kleine kern.

De inspirerende aanpak uit Friesland nemen we mee in de invulling van de regeling leefbaarheid kleine kernen in de provincie Utrecht. Kijk hier voor meer informatie over deze regeling. De provinsje Fryslân betanke foar it kijkje yn de keuken!