Cursus Duurzaam Bodembeheer voor boeren uit Ede

De data zijn: woe 12 september, di 2 oktober, woe 10 oktober en woe 31 oktober van 10-14 uur.

Locatie: De Groote Voort, Postweg 110, Lunteren

Ook voor gemeente Ede is bodem een hot item vanwege de rol van de bodem bij klimaatverandering. Daarnaast is Ede blij met haar boeren die de landschappen van Ede beheren en een grote bijdrage leveren aan voedselproductie, en wil Ede met haar boeren leren hoe dit zo ‘natuur-inclusief’ mogelijk kan. Goed bodembeheer is dan van belang. Ede biedt een bodemcursus aan voor vier tot zes boeren die samen met ambtenaren van de gemeente en medewerkers van het waterschap een cursus Bodembiologie en bemesting gaan volgen. In deze cursus wordt de algemene bodemproblematiek (wat zijn de oorzaken en wat doe je eraan), structuurbederf, ziektes, plagen, bodemmoeheid, grondbewerking, bemesting en bemonstering behandeld. Daarnaast wordt toepasbare bodembiologie uitgewerkt.

De cursus duurt drie dagen (van 10 tot 14 uur), maar er wordt van je verwacht dat je ook een vierde dag komt om dan met elkaar te kijken hoe we de praktische bodemkennis zo goed mogelijk kunnen laten ‘landen’ in Ede: hoe werken we met elkaar toe naar duurzaam bodembeheer Ede-breed. De cursus wordt verzorgd door Rene Jochems van Groeibalans.

Interesse om mee te doen met de cursus: stuur een mail naar gerdien.kleijer@ede.nl met daarin een korte motivatie waarom je zou willen meedoen. Want er zijn maar 4 tot 6 plaatsen beschikbaar!