LEADER-subsidie

De werkorganisatie van Gebiedscoöperatie O-gen stopt, maar LEADER Utrecht-Oost gaat door. Alle informatie over LEADER is te lezen op leaderutrechtoost.nl.

Op de hoogte blijven?
Meld je aan voor de nieuwsbrief of volg LEADER Utrecht-Oost via www.facebook.com/LeaderUtrechtOost

 

 

Commissaris Koning bezoekt O-gen

Het jaarbericht informeert over de organisatie en de activiteiten van Gebiedscoöperatie O-gen.

In het Jaarbericht 2019 leest u over de O-gen Open Cafés insectenteelt en crowdfunding, en het bezoek van de Commissaris van de Koning op 18 september 2019. Ook zijn er vijf projecten uitgelicht. De thema’s van deze projecten zijn een mooie afspiegeling van het veelzijdige werk van O-gen. Naast informatie over glasvezel in het buitengebied, werkzaamheden voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, is aandacht voor het Grebbelinie Bezoekerscentrum en de cultuurhistorische waardenkaarten voor de gemeenten Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg.

> Bekijk het Jaarbericht 2019

Ziet u er ook naar uit om weer eens gezellig met collega-boeren bij elkaar te komen en na te denken over de ontwikkeling van uw bedrijf? Nu de corona maatregelen zijn versoepeld, kan het gelukkig weer. Collectief Utrecht Oost organiseert praktische bijeenkomsten over kringlooplandbouw, kruidenrijk grasland en natuur op het boerenbedrijf.

Tijdens één dagdeel in een boerenschuur en in het veld, informeren we over agrarisch natuurbeheer en vergoedingen, biodiversiteitsprogramma’s van bijvoorbeeld zuivelbedrijven, subsidies voor landschapselementen en toepassingsmogelijkheden van kruidenrijk grasland. In 2,5 uur tijd krijgt u snel een totaalbeeld en er is voldoende gelegenheid voor vragen en discussie. En u kunt zich eventueel aanmelden voor een vervolg met individueel advies, of deelname aan een cursus over bodembeheer, kruidenrijk grasland of andere onderwerpen. Het is fijn dat we elkaar weer op deze manier kunnen ontmoeten!

De bijeenkomsten zijn gepland op:
– woensdag 8 juli om 9:30 uur, omgeving Woudenberg
– vrijdag 10 juli om 9:30 uur, omgeving Cothen
– dinsdag 14 juli om 9:30 uur, omgeving Rhenen
– donderdag 16 juli om 9:30 uur, omgeving Tienhoven

Meld u aan met datum bijeenkomst en uw contactgegevens via info@collectiefutrechtoost.nl en we sturen u nadere informatie over de exacte locatie en het programma. We houden uiteraard rekening met de corona maatregelen dus maken de groep niet te groot (10 tot 15 mensen) en houden afstand. De bijeenkomsten zijn alleen bedoeld voor mensen met een agrarisch bedrijf.

Regio Foodvalley wil snel aan de slag met maatregelen voor natuurherstel en stikstofreductie. De regio is blij met de eerste maatregelen die de provincie Gelderland heeft aangekondigd en ziet hierin mogelijkheden om snel aan de slag met een gebiedsgerichte aanpak in de regio. Volgens Regio Foodvalley is het nu de tijd om uit de startblokken te komen en de gebiedsprocessen te starten. De regio is er klaar voor en ziet er naar uit om met de provincies Gelderland en Utrecht samen de stikstofproblematiek aan te pakken.

Regio Foodvalley
Regio Foodvalley is een kennisintensieve topregio op het gebied van landbouw en voeding. In het gebied is een sterk Landbouwnetwerk, waarin de agrarische partijen en overheden met elkaar werken. Ook de strategische opgaven voor onze regio, worden door alle betrokken partijen samen opgepakt. Met deze sterke netwerken is de regio in staat om in de gebieden met de relevante partijen aan de slag te gaan om de natuur te herstellen en de stikstofuitstoot te reduceren.

Ambitieus
Aart de Kruijf (wethouder gemeente Barneveld en bestuurlijk verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling in Regio Foodvalley) is blij met de eerste maatregelen van de provincie Gelderland. ,,Het is een ambitieus pakket. Goed dat provincie Gelderland geld steekt in de verduurzaming van de bouw, keukentafelgesprekken met boeren en nieuwe meetmethoden. Gelukkig kiest ook de provincie voor een gebiedsgerichte aanpak. Ook de provincie Utrecht heeft haar concept leidraad voor de gebiedsgerichte aanpak gepresenteerd en middelen daarvoor vrijgemaakt. Daarbij laten beide provincies het belang zien van een gebiedsgerichte aanpak. We zijn ervan overtuigd dat we met zo’n aanpak de meeste impact maken in de gebieden.“

Gebiedsgericht werken
Het gebiedsgericht werken houdt concreet in dat we per logisch gebied, mét de gebiedspartijen, bekijken welke maatregelen het beste resultaat bieden om de stikstofuitstoot terug te brengen, de natuur te herstellen en economische ontwikkeling mogelijk te maken. Regio Foodvalley is er klaar voor. In regionaal verband hebben we het benodigde voorwerk gedaan en gebieden uitgekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Jan Pieter van der Schans (wethouder gemeente Ede, verantwoordelijk voor agrarische zaken): ,,Wij zijn ervan overtuigd dat de stikstofcrisis in onze regio de mogelijkheid biedt om de natuur in de betreffende gebieden te verbeteren. We zien ook veel mogelijkheden om met goede maatregelen een toekomstbestendige agrarische sector in de regio te creëren.’’

Stoppen en dan?

Financiële aspecten spelen een grote rol bij sloop of herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Soms zijn de consequenties zelfs zo groot dat ze de boer belemmeren bij functieverandering of bedrijfsbeëindiging. Wat zijn de belemmeringen en de oplossingen hiervoor? Ze kwamen aan de orde bij de online expertmeeting op 2 juli.

Programma 2 juli 2020
Onder leiding van VAB-programmamanager Rob van Arkel vertelden drie sprekers over hun kennis en ervaringen met de financiële en fiscale kanten van Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Jaap Ridderhof van Makelaars Midden Nederland trapte af met zijn verhaal over functieverandering en taxatie. Hierna volgde Hennij Holtus van Schuiteman Accountants over fiscaliteiten. Klaske Ypma van Puur Platteland vertelde over ondersteuningsmogelijkheden voor de boer. Via Landbouwnetwerk Salentein kunnen agrarisch ondernemers met al hun vragen bellen met het Agroloket en gebruik maken van coachingtraject Zicht op de Toekomst en de Agro Ondernemersscan.

> Online bijeenkomst bekijken

Het ledenplatform VAB is onderdeel van het VAB programma van de Regio’s Amersfoort en Foodvalley en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincies Gelderland en Utrecht.