Demomiddag: Sorghum als nieuw voedingsgewas

Wanneer: 12 september
Waar: Melkveebedrijf H.J. van de Vliert, Voskuilerdijk 23, Woudenberg
Aanmelden: via dit formulier
Programma: bekijk hier

Sorghum als 3e gewas voor de (melk)veehouderij is in opkomst. Dit jaar zijn sorghumproefvelden opgezet op drie locaties in Nederland: Aldeboarn (Friesland op veen), Wijnandsrade (Zuid-Limburg op löss) en Woudenberg (Utrecht op zand).

Bent u benieuwd hoe de sorghum op het demonstratieperceel in Woudenberg er in deze droge zomer bij staat? Kom dan naar de demomiddag waar u in drie workshops alles hoort over deze proef en andere praktische zaken en ervaringen rondom sorghumteelt.

Workshop 1: wetenschap

Wageningen Livestock Research vertelt in workshop 1 hoe de proef is opgezet, welke vijf sorghumrassen er staan, wat de kenmerken zijn en wat we kunnen verwachten van dit gewas. Daarbij is als vergelijking in de proef ook één maïsras meegenomen.

Workshop 2: verzorging en ervaring

In workshop 2 is er een demo van machines die Zaai- en spuit bedrijf Wim van Maanen BV in de regio gebruikt voor het verzorgen van de sorghumteelt. Daarbij zullen Van Maanen en een aantal boeren uit de omgeving, die ook geëxperimenteerd hebben met sorghum, ervaringen met u delen.

Workshop 3: resultaat

Een deel van de sorghum en maïs is gehakseld en door Wolswinkel Mengvoeder geanalyseerd. Samen met het waterschap Vallei en Veluwe zal in workshop 3 op de opbrengst, beworteling en wateropname gedurende het groeiseizoen van sorghum en maïs ingegaan worden.