Biologische fruitteelt

Biologische fruitteelt is één van de thema’s binnen het project ‘Duurzame Fruitteelt Utrecht’ (DUIT). Het bedrijf Merkens in Werkhoven werkt sinds enkele jaren biologisch. In de praktijk verandert er veel zoals een andere benadering van bodem & bemesting en van ziekten & plagen. Diverse demo’s in DUIT lichten de biologische oplossingen toe.


Uitgebalanceerde grond voor kwaliteitsfruit

Het thema van de bijeenkomst is de bodem: Ken uw grond. Hoe kunt u de bodem op uw bedrijf verbeteren. Doel is om de calciumopname te bevorderen. Sterke vruchten van een actieve bodem. Om de grond te verbeteren, moet je eerst de grond kennen. Van het biologisch appelperceel zijn bodemanalyses genomen en is een bodemscan gemaakt. Dit samen met de ervaring van de teler is gesmeed tot plan waarin gekeken wordt naar verschillende strategieën om de calcium opname te verbeteren. De grond als basis voor kwaliteit.


Bodembijeenkomst biologische fruitteelt

Op dinsdag 3 december bekijken we de bodem in het perceel en gaan we in op de kenmerken en eigenschappen van de grond aan de hand van bodemanalyses en een bodemscan. Wat zijn de sterke en de zwakke kanten? Hoe kunnen we de grond verbeteren en wat is daarvoor nodig? U krijgt praktische kennis als basis voor de teelt van kwaliteitsfruit.

 

Programma
14.45 – Welkom
15.00 – Start bijeenkomst met aandacht voor de percelen en hun ligging; wat vertellen de grondkaarten?
15.30 – Bezoek perceel waarbij we kijken in de grond, profielkuilen op verschillende gedeeltes van het perceel
16.30 – Bodemanalyses en strategieën om de bodem te verbeteren

Sprekers: Gerjan Brouwer van Delphy en Bart Timmermans van het Louis Bolk Instituut

Datum: dinsdag 3 december

Tijdstip: 14.45 – 17.00 uur

Locatie: Jacco Merkens, Molenspoor 3a, Werkhoven

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar Karolien van Raak (k.vanraak@delphy.nl).

Ook interessant:

In december 2019 start de cursus Biologische Fruitteelt. Alles wat u moet weten als u aan biologische fruitteelt doet of wilt gaan doen wordt u in deze cursus aangeboden. U krijgt informatie over fruit, de juiste bodem, het gebruik van organische meststoffen, ziektes en plagen, het gebruik van machines, boomstrookbeheer, ondergroei, het sorteren en verkopen van biologisch fruit en wet- en regelgeving. Tijdens de cursus brengt u bezoeken aan meerdere bedrijven waarbij de ondernemers hun kennis en ervaringen van de biologische fruitteelt met u delen.

De cursus wordt georganiseerd door Delphy, Worldwide Expertise for Food & Flowers. Meld u snel aan, want de eerste cursusdag is al op 4 december.

Infoavond subsidie jonge landbouwers

Jonge boeren die subsidie zoeken voor duurzame investeringen opgelet! Bent u een boer van maximaal 40 jaar, wilt u duurzaam investeren in uw bedrijf en wilt u daarvoor gebruik maken van de POP3-subsidieregeling Jonge Landbouwers (JoLa)? Kom dan op 3 december 2019 naar de informatieavond van de provincie Utrecht over de subsidieregeling JoLa. Tijdens deze infoavond krijgt u informatie en tips die het doen van een aanvraag voor deze subsidie voor jonge boeren makkelijker maken.

Voor jonge landbouwers die willen verduurzamen

Namens Europa stelt de provincie Utrecht vier ton subsidie beschikbaar aan jonge landbouwers die investeringen willen doen die bijdragen aan verbetering van het milieu, de klimaatbestendigheid, het dierenwelzijn, de volks- en diergezondheid, het landschap/ruimtelijke kwaliteit of de biodiversiteit. Op de investeringslijst staan de investeringen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. De lijst is grotendeels vergelijkbaar met die van 2018. Toen zijn vooral investeringen gedaan in zonnepanelen, koematrassen, emissie-arme vloeren en precisiebemesting. De subsidieregeling staat open van 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020.

Infoavond subsidie Jonge Landbouwers 

De informatieavond is op dinsdag 3 december in Hajé Nieuwegein, Waterliniedok 1, 3433 NV Nieuwegein. U bent welkom vanaf 19.45 uur. Om 20.00 uur start het programma. Om 22.00 uur is de afsluiting met een borrel.

Aanmelden voor de infoavond over JoLa

Bent u erbij op 3 december? Meld u dan aan via het aanmeldformulier voor de Informatiebijeenkomst JoLa, de subsidieregeling voor Jonge Landbouwers.

Meer weten over de subsidie voor jonge landbouwers?

Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling op www.provincie-utrecht.nl/pop3.

Ook interessant:

Er zijn nog meer financieringsmogelijkheden voor innovatie en goede ideeën die bijdragen aan de ontwikkeling van een krachtig en vitaal buitengebied en platteland in de Vallei, Utrechtse Heuvelrug of Kromme Rijnstreek. Lees hier meer over financiering, subsidieregelingen en fondsen.

Lezing Mobilisatie Grebbelinie

Lezing Mobilisatie WOII in Bezoekerscentrum Grebbelinie

Op dinsdag 19 november vertelt militair- en politiek historicus Rein Bijkerk tijdens een lezing in het Grebbelinie Bezoekerscentrum over de Mobilisatie van 1939-1940. Wat was de strategische voorbereidingen van het Nederlandse leger op een mogelijke oorlog? Wat waren de kansen voor dat kleine leger dat de landsgrenzen bewaakte? En welke rol speelde de wisseling in het opperbevel, in februari 1940? Kom ook naar deze lezing over de Mobilisatie tijdens WOII, op 19 november in ons Grebbelinie Bezoekerscentrum.

Thema ’80 jaar na de Mobilisatie’

Deze lezing over de Mobilisatie maakt deel uit van de activiteiten van het Bezoekerscentrum Grebbelinie in het kader van ‘80 jaar na de Mobilisatie’. In november staan we stil bij het alarm dat precies tachtig jaar geleden klonk. Gemobiliseerde militairen op de Grebbelinie ontvingen toen scherpe munitie. Er klonken destijds berichten dat er een Duitse aanval ophanden was. Verloven werden ingetrokken, inundaties werden gesteld en Nederland hield haar adem in. Tijdens de lezing over de Mobilisatie worden het beeld van het toenmalige Nederlandse leger én van de Duitse krijgsmacht in die dagen op boeiende wijze ter discussie gesteld.

Voorafgaand aan de lezing kunt u de expositie bekijken waar een kort film draait met unieke gedigitaliseerde beelden over de Mobilisatie in Leusden.

Programma lezing Mobilisatie

19.00 uur – Bezoek expositie
20.00 uur – Lezing Rein Bijkerk (auteur ‘Een korte Oorlog’ (2015) en ‘De oorlog van nu’ (2018))

Aanmelden voor lezing bij Grebbelinie Bezoekerscentrum

U kunt zich aanmelden voor de lezing via de website van het Grebbelinie Bezoekerscentrum.

(foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie)

O-gen excursie notenteelt

Excursie over notenteelt op 23 november

Wilt u meer weten over hoe noten worden geteeld, gepeld, gedroogd en verwerkt tot notenolie? Ga dan op 23 november 2019 mee op de excursie Notenteelt bij notenbedrijf Mobipers in Zoelen. Naast presentaties door onder andere de ondernemer, kunt u deelnemen aan een rondleiding en een proeverij.

Interesse in noten

In binnen- en buitenland groeit de vraag naar noten. De teelt van noten is goed te combineren met akkerbouw, tuinbouw of veehouderij. Bovendien hebben notenbomen een gunstige invloed op de kwaliteit van bodem en water. Maar hoe begin je als agrarisch ondernemer met de notenteelt? Welke noten ga je telen, wat zijn de afzetmogelijkheden, hoeveel tijd kost de verzorging?

Notenteelt past goed bij kringlooplandbouw en eiwittransitie. Er zijn op zich ook veel grondgebruikers met belangstelling voor deze teelt. Maar een struikelblok is dat het jaren duurt voordat notenbomen volop produceren. Sommige bomen geven vervolgens tot wel honderden jaren een goede oogst. En dat maakt investeren in notenteelt dus toch de moeite waard.

Notenteelt, ook iets voor u?

Denkt u dat notenteelt ook iets voor u kan zijn en wilt u meer weten? Ga dan mee op excursie.

Datum: zaterdag 23 november

Tijd: 12.30 uur

Adres: Retsezijstraat 6 in Zoelen

Aanmelden voor excursie notenteelt

U kunt zich aanmelden via: projectenltonoord.nl/notenteelt/

 

Deze excursie wordt georganiseerd in het kader van het project DUIT (Duurzame Fruitteelt in Utrecht) dat in 2018 een bijdrage heeft ontvangen van POP3 Utrecht.

 

 

 

 

 

 

O-gen buitenactiviteit Platform Grebbelinie

Bijeenkomst Platform Grebbelinie: 29 november 2019

Bent u actief op de Grebbelinie? Of wilt u op de hoogte blijven van initiatieven, meepraten of ideeën delen over activiteiten op en langs de linie? Kom dan naar het Platform Grebbelinie op 29 november 2019!

Op vrijdag 29 november van 14.00 tot 17.00 uur zijn vrijwilligers, bestuurders, beheerders, ondernemers en andere belangstellenden zijn van harte welkom op de platformbijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats bij Educatief Centrum Grebbelinie in Woudenberg. De middag start in de naastgelegen ‘Hoeve de Beek’, thuisbasis van Stichting Grebbelinie in het Vizier.

Thema Platform Grebbelinie: bevrijding

Bevrijding is een belangrijk thema deze middag. In de verhalen van de sprekers is aandacht voor het thema Bevrijding. Mensen met initiatieven en plannen voor de Grebbelinie kunnen de munitiekist op stappen, en hun verhaal delen. We bezoeken vervolgens het Educatief Centrum en bekijken de loopgraaf en kazematten. Na afloop ontvangen alle deelnemers de nieuwe brochure die het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT), het Grebbelinie Bezoekerscentrum en de ondernemers langs de linie samenstelden.

Programma

14.00 uur – Inloop met koffie en thee
14.20 uur – Welkom door Melis van de Groep, voorzitter Platform Grebbelinie
14.30 uur – Thema ‘Bevrijding’ en pitches munitiekist
15.30 uur – Bezoek Educatief centrum en liniedijk
16.30 uur – Borrel
17.00 uur – Einde programma

 

Platformbijeenkomst Grebbelinie

Ieder jaar organiseert Gebiedscoöperatie O-gen in samenwerking met het gebied een platformbijeenkomst. Steeds op een andere locatie zodat de hele Grebbelinie aan bod komt. Terugkerende elementen van het programma zijn sprekers rond een actueel thema, korte pitches op de munitiekist, een buitenactiviteit en een borrel.

Datum: Vrijdag 29 november 2019

Tijd: 14.00 uur – 17.00 uur

Plaats: Hoeve de Beek en Educatief Centrum Grebbelinie, Brinkkanterweg 23A in Woudenberg

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

 

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV) gepubliceerd. Het doel van deze regeling is de geuroverlast door varkensbedrijven in veedichte gebieden op korte termijn verminderen. Het ministerie hoopt dat te bereiken door een subsidie te geven aan varkensbedrijven die hun varkenshouderijlocaties die geuroverlast geven beëindigen. Er is een budget van 180 miljoen euro beschikbaar. Varkenshouderijen die kiezen voor sanering, kunnen een aanvraag voor de subsidieregeling doen vanaf 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Subsidie voor sanering varkenshouderijen met hoge geurscore

Als varkenshouder kunt u in aanmerking komen voor de subsidieregeling. De subsidie wordt verstrekt voor de sluiting van een varkenshouderijlocatie indien de geurscore van die locatie meer bedraagt dan 0,4 en voor zover die locatie is gelegen binnen een concentratiegebied. Concreet betreft dit de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet (Oost-Brabant, Noord-Limburg en stukken van Gelderland, Overijssel en Utrecht).Lees hier meer over de voorwaarden van de subsidieregeling.

De subsidieregeling omvat:

• Een bijdrage in verband met het geheel of gedeeltelijk vervallen van het varkensrecht: 100 procent van de waarde van het geheel of gedeeltelijk vervallen varkensrecht, voor zover dat vervallen varkensrecht niet meer bedraagt dan het varkensrecht dat vereist is voor het houden van 100 procent van het aantal varkens, uitgedrukt in varkenseenheden, dat gemiddeld in de periode vanaf 1 januari 2018 tot 1 januari 2019 op de varkenshouderijlocatie is gehouden;
• Een bijdrage in verband met het verlies van de waarde van de voor het houden van varkens op de varkenshouderijlocatie gebruikte productiecapaciteit als gevolg van de onomkeerbare sluiting van de varkenshouderijlocatie: 65 procent van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de voor het houden van varkens op de varkenshouderijlocatie gebruikte productiecapaciteit.

 

Meer informatie over de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen leest u op: www.rvo.nl