Korte Keten Hack: De boer met IT weer aan het roer!

Het doel van de Korte Keten Hack op 15 en 16 maart was kraakhelder: De boer met IT weer aan het roer! Vijf teams met dataspecialisten werkten aan concepten voor het verbeteren van voedselsystemen in de Regio Foodvalley.

Winnaar Team Croptimizer

Team Croptimizer won. De specialisten van het team werkten aan de uitdaging van Herenboeren Nederland over het inrichten van hun teelt-plan. De tool die zij ontwikkelden adviseert de boer in het teeltseizoen continu over the best next crop. De tool die rekening houdt met het groeiseizoen, het type gewas en de vraag per mond levert de boer advies op maat. Het team bestond uit afgevaardigden van partners van het DataLab Agrifood en partners als JADS, de Grow Campus en de Has Den Bosch.

Het jury oordeel

De jury was unaniem. De oplossing was niet alleen een antwoord op de vraag van Herenboeren. Het biedt een oplossing voor korte keten initiatieven. Croptimizer helpt de teler om vraaggericht te werken en mismatch tussen vraag en aanbod tijdens het teeltseizoen te vermijden.

Korte Keten Hack

De Korte Keten Hack brengt ICT en landbouw bij elkaar. Creatieve mensen zetten hun vakkennis in voor IT vraagstukken in de landbouw om maatschappelijke opgaven te vertalen in innovatiekansen voor de boer. De Korte Keten Hack is een initiatief van Gebiedscoöperatie O-gen, de gemeente Barneveld, de gemeente Ede, biologische groothandel Do It, Rabobank en Zorgboerderij ’t Paradijs.

Lees ook het uitgebreide verslag van de Korte Keten Hack

Gebiedscoöperatie O-gen

Gebiedscoöperatie O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal landelijk gebied in de regio Noord-Veluwe, Foodvalley, de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek. O-gen is dé partij die beleid, programma’s, projecten, goede ideeën en financiële mogelijkheden met elkaar verbindt en haalbaar maakt.

Plattelandsdebatten

Plattelandsdebatten 2018

We kijken terug op twee mooie plattelandsdebatten. Met de debatten op 6 maart in Maarsbergen en 11 maart in Barneveld bereidden we zo’n 160 mensen uit het buitengebied goed voor op hun keuze voor een politieke partij. De aankomende Provinciale Statenverkiezingen waren de perfecte aanleiding voor het organiseren van de debatten.

Impressie plattelandsdebat 6 maart:

Impressie plattelandsdebat 11 maart:

O-gen Magazine
In de aanloop naar de debatten spraken we leden over hun wensen voor het buitengebied. Er vonden gesprekken plaats waarin telkens een van de vijf O-gen thema’s centraal stond. De O-gen thema’s zijn landbouw en voedsel, de energietransitie, sociale innovatie, natuur en agrarisch landschap en cultuur en recreatie. De prioriteiten van en voor het buitengebied werden bijeen gebracht in het hart van het O-gen Magazine.

Avond over kringlooplandbouw

Wat zijn de mogelijkheden voor kringlooplandbouw op uw bedrijf? U hoort het op maandag 25 maart 2019 bij Landgoed Groot Abbelaar in Renswoude. Deze avond wordt samen met loonbedrijf Lagerweij georganiseerd. De deelname is gratis.

Onderwerpen programma Kringlooplandbouw

1. Hoe zaai je vóór 1 oktober een vanggewas in zonder opbrengstverlies?

Maïstelers op zandgrond krijgen vanaf 2019 te maken met ingrijpende nieuwe regelgeving. Zij moeten hun vanggewas uiterlijk 1 oktober inzaaien. Dit is mogelijk door vroege maïs te gebruiken en nà de oogst een vanggewas te zaaien. Een andere mogelijkheid is te kiezen voor onderzaai. Wim van Maanen vertelt over de voor- en nadelen van onderzaai en de mogelijkheden.

2. Wat zijn de mogelijkheden voor kringlooplandbouw op uw bedrijf?

Kringlooplandbouw is het nieuwe toverwoord sinds minister Carola Schouten het tot speerpunt van haar landbouwbeleid heeft gemaakt. Maar hoe kan het in de praktijk worden vormgegeven? Daar gaat de film “Winst met kringlooplandbouw” over. De film van 30 minuten is de basis voor het gesprek over hoe je op het bedrijf stappen kunt zetten. Frank Verhoeven van Boerenverstand leidt het gesprek.

Een bodem waar iedereen beter van wordt!

In het stroomgebied van de Nederwoudse Beek werken we aan een bodem en watersysteem waar iedereen beter van wordt. Eigenaren en pachters gaan aan de slag met maatregelen gericht op een gezonde en veerkrachtige bodem. Een gezonde bodem houdt meer voedingsstoffen en meer water vast. Dit is goed voor de gewasopbrengsten en het milieu.

Waar?
Locatie: Landgoed Groot Abbelaar, Barneveldsestraat 24 in Renswoude

Tijdstip?
Aanvang 19.15 uur – einde ca. 22.30 uur

Meer informatie?
Anne Jansen via a.jansen@o-gen.nl of 033 277 6390. Kijk ook op www.o-gen.nl/nederwoudsebeek.

Ook interessant:

Het project Kringlooplandbouw Utrecht-Oost: van A naar Beter wil agrariërs in Utrecht-Oost handvatten geven om direct met kringlooplandbouw aan de slag te gaan op hun bedrijf. Daarbij worden zowel vertrouwde als nieuwe communicatiemiddelen ingezet om kennis te delen. Ze sluiten aan bij de bedrijfsstijlen die in het werkgebied aanwezig zijn: van veel tot weinig grasland, en van intensief tot extensief.

Gebiedscoöperatie O-gen

Gebiedscoöperatie O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal landelijk gebied in de regio Noord-Veluwe, Foodvalley, de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek. O-gen is dé partij die beleid, programma’s, projecten, goede ideeën en financiële mogelijkheden met elkaar verbindt en haalbaar maakt.

Windmolen

Tweede bijeenkomst over kleine windmolens voor agrariërs

Wind is een schone energiebron die nooit opraakt. Steeds meer agrariërs hebben daarom interesse om zelf een windmolen op hun bedrijf te plaatsen, vooral nu het aanbod aan kleine windmolens toeneemt. De vorige bijeenkomst was snel vol, daarom organiseren we op woensdag 27 maart 2019 een tweede bijeenkomst.

Kleine windmolens voor agrariërs, iets voor u?

Wilt u weten of een kleine windmolen (tot 20 meter) interessant is voor uw agrarische bedrijf? Komt u dan op 27 maart naar boerderij Fortzicht in Groenekan. Het programma is nog niet helemaal rond, maar zeker is wel dat Tim van de Kruis van EAZ Wind iets komt vertellen.

Waar en wanneer

U bent van harte welkom op Boerderij Fortzicht, Voordorpsedijk 35, 3737 BL Groenekan. Het programma begint om 20:00 uur, we sluiten af om 22:00 uur. De inloop start om 19:30 uur.

Aanmelden
De bijeenkomst is al geweest. U kunt zich niet meer aanmelden.

Gebiedscoöperatie O-gen


Gebiedscoöperatie O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal landelijk gebied in de regio Noord-Veluwe, Foodvalley, de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek. O-gen is dé partij die beleid, programma’s, projecten, goede ideeën en financiële mogelijkheden met elkaar verbindt en haalbaar maakt.

Energie opwekken in stal

Plattelandsdebat 2019 legt goede basis voor nieuw coalitieakkoord Utrecht

Op woensdagavond 6 maart spraken elf Utrechtse provinciale politici zich uit over hun ideeën voor het buitengebied. Het Plattelandsdebat 2019 onder leiding van Aart van Cooten, kende geen winnaars of verliezers. Alle deelnemers waren het er over eens: het buitengebied verdient de aandacht. Zo’n 70 mensen bezochten het debat.

Buiten gebeurt het!

De leden van O-gen willen een krachtig en vitaal platteland. Overheden spelen hierbij een belangrijke rol. De Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart waren voor O-gen de aanleiding om aandacht te vragen voor het buitengebied. Aan de hand van de vijf thema’s – landbouw & voedsel, energietransitie, sociale innovatie, natuur en (agrarisch) landschap en recreatie en cultuur – kregen de debat deelnemers filmpjes te zien. Hierna konden zij per thema op een stelling reageren.

Opvallende overeenkomsten

Een mooie gemene deler van de partijen was de behoefte aan verbinding. Een aantal noemde O-gen die deze rol heeft in Utrecht Oost. Ook spraken de partijen zich positief uit over sociale innovatie; investeren in sociale en economische structuren is belangrijk. Wat het thema natuur betreft waren de partijen ook eensgezind. ‘Als we iets toevoegen aan het buitengebied zoals wonen en energie, dan moet een deel van de opbrengst daarvan naar natuurversterking’. Een rake opmerking tijdens de afsluiting was dat er niet over boeren, maar met boeren moet worden gesproken. O-gen directeur Gerard van Santen vatte tot slot samen: ‘Volgens mij komt er een mooi akkoord. Buiten gebeurt het. En samen maken we het gebied!’

Deelnemers Plattelandsbijeenkomst 2019

De deelnemers aan het debat waren Karin Boelhouwer (Groen Links), Mieke Hoek (50PLUS), Sebastien Kraaijeveld (D66), Roy Luca (U26 GEMEENTEN) Mirjam Maasdam (CDA), Rob van Muilekom (PvdA), Rob Molenkamp (SP), Arne Schaddelee (Christen Unie), André van Schie (VVD), Donna Stolwijk (Partij voor de Dieren), Dick Vlastuin (SGP).

 

Gebiedscoöperatie O-gen
Gebiedscoöperatie O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal platteland in de regio Noord-Veluwe, Foodvalley, de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek. O-gen is dé partij die beleid, programma’s, projecten, goede ideeën en financiële mogelijkheden met elkaar verbindt en haalbaar maakt.

O-gen Magazine voorjaar 2019

O-gen Magazine voorjaar 2019 verschenen

Het O-gen Magazine van het voorjaar 2019 staat in het teken van de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019. We spraken leden over de vijf thema’s – landbouw en voedsel, energietransitie, sociale innovatie, natuur en agrarisch landschap, en recreatie en cultuur – en haalden op wat het buitengebied nodig heeft de komende vier jaar, maar ook daarna. De lijst met prioriteiten staat in het hart van het blad.

Het werk van O-gen in beeld

Het gaat in het magazine niet alleen over de Provinciale Statenverkiezingen. Er is ook aandacht voor het werk van O-gen. Directeur Gerard van Santen schrijft in zijn column over de meerwaarde van O-gen. In het blad is ook aandacht voor het Gebruikersloket van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, natuurherstel in de Elster Buitenwaard, sociale innovatie in Eemdijk en Cultuurhistorische waardenkaarten voor de gemeentes Renswoude, Rhenen, Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug.

O-gen Magazine voor u

Benieuw naar ons magazine? Neem hier alvast een kijkje in O-gen Magazine!

 

Gebiedscoöperatie O-gen

Gebiedscoöperatie O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal landelijk gebied in de regio Noord-Veluwe, Foodvalley, de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek. O-gen is dé partij die beleid, programma’s, projecten, goede ideeën en financiële mogelijkheden met elkaar verbindt en haalbaar maakt.

 

Oeps! We konden je formulier niet vinden.