Biologische fruitteelt

Biologische fruitteelt is één van de thema’s binnen het project ‘Duurzame Fruitteelt Utrecht’ (DUIT). Het bedrijf Merkens in Werkhoven werkt sinds enkele jaren biologisch. In de praktijk verandert er veel zoals een andere benadering van bodem & bemesting en van ziekten & plagen. Diverse demo’s in DUIT lichten de biologische oplossingen toe.


Uitgebalanceerde grond voor kwaliteitsfruit

Het thema van de bijeenkomst is de bodem: Ken uw grond. Hoe kunt u de bodem op uw bedrijf verbeteren. Doel is om de calciumopname te bevorderen. Sterke vruchten van een actieve bodem. Om de grond te verbeteren, moet je eerst de grond kennen. Van het biologisch appelperceel zijn bodemanalyses genomen en is een bodemscan gemaakt. Dit samen met de ervaring van de teler is gesmeed tot plan waarin gekeken wordt naar verschillende strategieën om de calcium opname te verbeteren. De grond als basis voor kwaliteit.


Bodembijeenkomst biologische fruitteelt

Op dinsdag 3 december bekijken we de bodem in het perceel en gaan we in op de kenmerken en eigenschappen van de grond aan de hand van bodemanalyses en een bodemscan. Wat zijn de sterke en de zwakke kanten? Hoe kunnen we de grond verbeteren en wat is daarvoor nodig? U krijgt praktische kennis als basis voor de teelt van kwaliteitsfruit.

 

Programma
14.45 – Welkom
15.00 – Start bijeenkomst met aandacht voor de percelen en hun ligging; wat vertellen de grondkaarten?
15.30 – Bezoek perceel waarbij we kijken in de grond, profielkuilen op verschillende gedeeltes van het perceel
16.30 – Bodemanalyses en strategieën om de bodem te verbeteren

Sprekers: Gerjan Brouwer van Delphy en Bart Timmermans van het Louis Bolk Instituut

Datum: dinsdag 3 december

Tijdstip: 14.45 – 17.00 uur

Locatie: Jacco Merkens, Molenspoor 3a, Werkhoven

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar Karolien van Raak (k.vanraak@delphy.nl).

Ook interessant:

In december 2019 start de cursus Biologische Fruitteelt. Alles wat u moet weten als u aan biologische fruitteelt doet of wilt gaan doen wordt u in deze cursus aangeboden. U krijgt informatie over fruit, de juiste bodem, het gebruik van organische meststoffen, ziektes en plagen, het gebruik van machines, boomstrookbeheer, ondergroei, het sorteren en verkopen van biologisch fruit en wet- en regelgeving. Tijdens de cursus brengt u bezoeken aan meerdere bedrijven waarbij de ondernemers hun kennis en ervaringen van de biologische fruitteelt met u delen.

De cursus wordt georganiseerd door Delphy, Worldwide Expertise for Food & Flowers. Meld u snel aan, want de eerste cursusdag is al op 4 december.

Infoavond subsidie jonge landbouwers

Jonge boeren die subsidie zoeken voor duurzame investeringen opgelet! Bent u een boer van maximaal 40 jaar, wilt u duurzaam investeren in uw bedrijf en wilt u daarvoor gebruik maken van de POP3-subsidieregeling Jonge Landbouwers (JoLa)? Kom dan op 3 december 2019 naar de informatieavond van de provincie Utrecht over de subsidieregeling JoLa. Tijdens deze infoavond krijgt u informatie en tips die het doen van een aanvraag voor deze subsidie voor jonge boeren makkelijker maken.

Voor jonge landbouwers die willen verduurzamen

Namens Europa stelt de provincie Utrecht vier ton subsidie beschikbaar aan jonge landbouwers die investeringen willen doen die bijdragen aan verbetering van het milieu, de klimaatbestendigheid, het dierenwelzijn, de volks- en diergezondheid, het landschap/ruimtelijke kwaliteit of de biodiversiteit. Op de investeringslijst staan de investeringen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. De lijst is grotendeels vergelijkbaar met die van 2018. Toen zijn vooral investeringen gedaan in zonnepanelen, koematrassen, emissie-arme vloeren en precisiebemesting. De subsidieregeling staat open van 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020.

Infoavond subsidie Jonge Landbouwers 

De informatieavond is op dinsdag 3 december in Hajé Nieuwegein, Waterliniedok 1, 3433 NV Nieuwegein. U bent welkom vanaf 19.45 uur. Om 20.00 uur start het programma. Om 22.00 uur is de afsluiting met een borrel.

Aanmelden voor de infoavond over JoLa

Bent u erbij op 3 december? Meld u dan aan via het aanmeldformulier voor de Informatiebijeenkomst JoLa, de subsidieregeling voor Jonge Landbouwers.

Meer weten over de subsidie voor jonge landbouwers?

Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling op www.provincie-utrecht.nl/pop3.

Ook interessant:

Er zijn nog meer financieringsmogelijkheden voor innovatie en goede ideeën die bijdragen aan de ontwikkeling van een krachtig en vitaal buitengebied en platteland in de Vallei, Utrechtse Heuvelrug of Kromme Rijnstreek. Lees hier meer over financiering, subsidieregelingen en fondsen.

Bent u boer in de regio Foodvalley? Kom op 12 december naar de bijeenkomst Boer zoekt Toekomst en scan uw mogelijkheden voor de toekomst. De agrarische sector in regio Foodvalley staat onder druk. In de overtuiging dat samenwerking kan bijdragen aan een betere toekomst voor boeren in de regio, is het Manifest van Salentein opgesteld. Met daarbij een actieplan om de regio Foodvalley tot de ‘Proeftuin van de Wereld’ te maken en ook jonge boeren weer een toekomstperspectief te bieden.

Nieuwe verdienmodellen voor boeren

In de afgelopen periode zijn er al een aantal projecten succesvol van de grond gekomen waaronder Coaching & Training en Ondernemerschap & Innovatie. Er is een loket ontworpen waar agrarische ondernemers terecht kunnen voor coaching of voor de Agro ondernemerscan met het doel nieuwe verdienmodellen te verkennen. Door het gesprek aan te gaan en de behoefte in kaart te brengen, worden agrarische ondernemers verder geholpen in kennis en motivatie om aan de slag te gaan.

Coachprojecten en Agro ondernemersscan

Recent is bekend geworden dat er 75 nieuwe coachprojecten van start gaan en zijn er nog 20 pilots voor de Agro ondernemerscan beschikbaar. We informeren u graag over de mogelijkheden voor u als ondernemer. U bent van harte welkom op donderdag 12 december op het kantoor van de Rabobank, Torenplein 2 te Barneveld.

 

PROGRAMMA BOER ZOEKT TOEKOMST
19:30 uur – Ontvangst
20:00 uur – Opening
20:05 uur – Introductie Agro-loket
20:30 uur – Zicht op de Toekomst: Perspectieftrajecten
21:00 uur – De Rotonde: Agro Ondernemersscan
21:30 uur – Borrel en de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek
22:00 uur – Einde avond

Aanmeldingsformulier Boer zoekt Toekomst

 

Manifest van Salentein

In 2018 werd het Manifest van Salentein getekend door bedrijven uit de agri- en foodketen, kennisinstellingen en overheid. In het Manifest hebben de betrokken partijen op vier punten omschreven hoe de agrarische sector in de regio Foodvalley kan worden versterkt: Ondernemerschap & Innovatie, Ruimte om te Ondernemen, Imago & Transparantie en Coaching & Training.

 

Tijdens de demonstratiebijeenkomst ‘Spuiwater in de fruitsector’ op 20 november kunt u de effecten van spuiwater op bladval en bladvertering in een boomgaard met Conference-perenbomen zien.

Positieve effecten
Vanwege het zure karakter van spuiwater kan een bespuiting op het gewas net voor de bladval, het proces van de bladval versnellen. Dit kan positieve effecten hebben op een aantal ziekten in de fruitteelt. We laten dit tijdens de bijeenkomst zien via een demonstratie in het veld.

Programma

  • Opening en welkom door Wim van Wijk
  • Demonstratie in het veld
  • Discussie en napraten in de schuur onder leiding van Wageningen UR
  • Afsluiting

Wanneer
Woensdag 20 november 2019 van 15.30 uur tot 17.00 uur

Waar
Wim van Wijk
Tuurdijk 12
3997 MS ’t Goy

Aanmelden
Uw aanmelding, voorzien van het aantal personen waarmee u de bijeenkomst wilt bijwonen, ontvangen wij graag uiterlijk 18 november via ehaasjes@projectenltonoord.nl.

Uitnodiging demonstratie bijeenkomst spuiwater 20 november 2019

Op dinsdag 19 november vertelt militair- en politiek historicus Rein Bijkerk in het Grebbelinie Bezoekerscentrum over de mobilisatie van 1939-1940 en de strategische voorbereidingen van het Nederlandse leger op een mogelijke oorlog. Wat waren de kansen voor het kleine leger dat de landsgrenzen bewaakte? En welke rol speelde de wisseling in het opperbevel in februari 1940?

Thema ’80 jaar na de mobilisatie’
De lezing maakt deel uit van de activiteiten van het bezoekerscentrum in het kader van ‘80 jaar na de mobilisatie’. In november staan we stil bij het alarm dat precies tachtig jaar geleden klonk. Gemobiliseerde militairen op de Grebbelinie ontvingen toen scherpe munitie. Ook klonken er destijds berichten dat er een Duitse aanval ophanden was. Verloven werden ingetrokken, inundaties werden gesteld en Nederland hield haar adem in. In de lezing worden het beeld van zowel het toenmalige Nederlandse leger als van de Duitse krijgsmacht die dagen op boeiende wijze ter discussie gesteld.

Voorafgaand aan de lezing kunt u de expositie bekijken waar een kort film draait met unieke gedigitaliseerde beelden over de mobilisatie in Leusden.

Programma
19.00 uur – Bezoek expositie
20.00 uur – Lezing Rein Bijkerk (auteur ‘Een korte Oorlog’ (2015) en ‘De oorlog van nu’ (2018))

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de lezing via de website van het Grebbelinie Bezoekerscentrum.

(foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie)

O-gen excursie notenteelt

Wilt u meer weten over hoe noten worden geteeld, gepeld, gedroogd en verwerkt tot notenolie? Ga dan 23 november 2019 mee op excursie naar notenbedrijf Mobipers in Zoelen. Naast presentaties door onder andere de ondernemer, kunt u deelnemen aan een rondleiding en een proeverij.

Interesse in noten
In binnen- en buitenland groeit de vraag naar noten. De teelt van noten is goed te combineren met akkerbouw, tuinbouw of veehouderij. Maar hoe begin je als agrarisch ondernemer met de notenteelt? Welke noten ga je telen, wat zijn de afzetmogelijkheden, hoeveel tijd kost de verzorging?

Notenteelt, ook iets voor u?
Denkt u dat notenteelt ook iets voor u kan zijn? Ga dan mee op excursie.

Datum: zaterdag 23 november

Tijd: 12.30 uur

Adres: Retsezijstraat 6 in Zoelen

Aanmelden: projectenltonoord.nl/notenteelt/

Deze excursie wordt georganiseerd in het kader van het project DUIT (Duurzame Fruitteelt in Utrecht) dat in 2018 een bijdrage heeft ontvangen van POP3 Utrecht.

 

 

 

 

 

 

O-gen buitenactiviteit Platform Grebbelinie

Bent u actief op de Grebbelinie? Of wilt u op de hoogte blijven van initiatieven, meepraten of ideeën delen over activiteiten op en langs de linie? Kom dan naar het Platform Grebbelinie op 29 november!

Op vrijdag 29 november van 14.00 tot 17.00 uur zijn vrijwilligers, bestuurders, beheerders, ondernemers en andere belangstellenden zijn van harte welkom op de platformbijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats bij Educatief Centrum Grebbelinie in Woudenberg. De middag start in de naastgelegen ‘Hoeve de Beek’, thuisbasis van Stichting Grebbelinie in het Vizier.

Thema Platform Grebbelinie: bevrijding

Bevrijding is een belangrijk thema deze middag. In de verhalen van de sprekers is aandacht voor het thema Bevrijding. Mensen met initiatieven en plannen voor de Grebbelinie kunnen de munitiekist op stappen, en hun verhaal delen. We bezoeken vervolgens het Educatief Centrum en bekijken de loopgraaf en kazematten. Na afloop ontvangen alle deelnemers de nieuwe brochure die het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT), het Grebbelinie Bezoekerscentrum en de ondernemers langs de linie samenstelden.

Programma

14.00 uur – Inloop met koffie en thee
14.20 uur – Welkom door Melis van de Groep, voorzitter Platform Grebbelinie
14.30 uur – Thema ‘Bevrijding’ en pitches munitiekist
15.30 uur – Bezoek Educatief centrum en liniedijk
16.30 uur – Borrel
17.00 uur – Einde programma

 

Platformbijeenkomst Grebbelinie

Ieder jaar organiseert Gebiedscoöperatie O-gen in samenwerking met het gebied een platformbijeenkomst. Steeds op een andere locatie zodat de hele Grebbelinie aan bod komt. Terugkerende elementen van het programma zijn sprekers rond een actueel thema, korte pitches op de munitiekist, een buitenactiviteit en een borrel.

Datum: Vrijdag 29 november 2019

Tijd: 14.00 uur – 17.00 uur

Plaats: Hoeve de Beek en Educatief Centrum Grebbelinie, Brinkkanterweg 23A in Woudenberg

Aanmeldingsformulier Platform Grebbelinie

 

Bent u op zoek naar subsidie voor uw plattelandsproject? Kom dan op maandag 18 november (Odijk) of dinsdag 19 november (Leusden) naar de LEADER informatiebijeenkomsten. LEADER kan mensen met vernieuwende ideeën voor een duurzaam en toekomstbestendig platteland helpen!

Initiatieven die stad en platteland verbinden, zorgen voor creatief ondernemerschap of nieuwe samenwerkingen tot stand brengen, kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. LEADER kent de volgende thema’s:

Lokaal voedsel: initiatieven die vraag en aanbod van lokale producten bij elkaar brengen.

Educatie: initiatieven die informatie verstrekken over voedselproductie, natuur en/of landschap.

Recreatie: op het platteland is er al veel te beleven. Om recreanten te verleiden een bezoek te brengen aan het platteland wil LEADER inzetten op (gezamenlijke) gebiedspromotie en marketing.

Sociale innovatie: vernieuwende initiatieven rondom de zorg voor elkaar en het op vernieuwende wijze oplossen van maatschappelijke vraagstukken of innovatieve financieringsvormen voor maatschappelijke functies.

Duurzame energie: vernieuwende initiatieven op het platteland die betrekking hebben op het opwekken, opslaan en gebruik van duurzame energie.

Maandag 18 november – 15.30 uur
Gemeentehuis Odijk
Singelpark 1
3984 NC Odijk

Dinsdag 19 november – 20.00 uur
Hoeve Groot Zandbrink
Postweg 2
3831 SE Leusden

De Nacht van de Nacht is een landelijk evenement van de Natuur- en Milieufederaties om aandacht te vragen voor het klimaat, energiebesparing en lichtvervuiling. De hele nacht vinden activiteiten plaats. Zo kunt u in de provincie Gelderland bijvoorbeeld op pad met natuurgidsen en boswachters, klimmen door de bomen, varen op de Berkel en natuurlijk heel veel sterren kijken.

Nederland is een van de lichtste landen ter wereld. Vanuit de ruimte is te zien dat ons land oplicht door de grote hoeveelheid kunstlicht. Al dit overvloedige licht wordt lichtvervuiling genoemd. Lichtvervuiling komt op veel plekken voor. Denk aan verlichting van bijvoorbeeld sportvelden, wegen, kantoorgebouwen, parkeerterreinen/garages, kassen, monumenten en reclameborden die de hele nacht branden.

> Bekijk de activiteiten op de Nacht van de Nacht.

Cursus biologische fruitteelt

Dit zijn de succesfactoren bij de teelt van biologische fruit

Alles wat u moet weten als u aan biologische fruitteelt doet of wilt gaan doen wordt u aangeboden in de cursus Biologische Fruitteelt. U krijgt informatie over fruit, de juiste bodem, het gebruik van organische meststoffen, ziektes en plagen, het gebruik van machines, boomstrookbeheer, ondergroei, het sorteren en verkopen van biologisch fruit en wet- en regelgeving. Tijdens de cursus brengt u bezoeken aan meerdere bedrijven waarbij de ondernemers hun kennis en ervaringen van de biologische fruitteelt met u delen.

De cursus wordt georganiseerd door Delphy, Worldwide Expertise for Food & Flowers. Meld u snel aan, want de eerste cursusdag is al op 4 december.

Programma cursus Biologische Fruitteelt

Woensdag 4 december 2019

In de ochtend geven Gerjan Brouwer (Delphy) en Erik Zandink (Skal Biocontrole) een introductie over biologische fruitteelt en vertellen u meer over het wettelijk kader en EU regelgeving. Ze gaan verder in op een gezonde bodem, het bodemleven, het gebruik  van organische meststoffen en laten resultaten zien van demo-proeven van organische mest. De wet- en regelgeving en biologische eisen aan organische meststoffen worden toegelicht. En u hoort van alles over de organisaties in de biologische teelt.

’s Middags bezoekt u het fruitteeltbedrijf van Hans Damen, het fruitteelt- en sorteerbedrijf van Robert Elshof (afzetorganisatie Elshof Organic Fruit) en sorteerbedrijf Stoker Vogelaar in Biddinghuizen.

Datum: woensdag 4 december

Tijdstip: 9.00-17.30 uur

Startlocatie: Delphy kantoor Dronten, De Drieslag 25, 8251 JZ Dronten

 

Woensdag 8 januari 2020

Gerjan Brouwer (Delphy) en Bart Timmermans (Louis Bolk Instituut) vertellen over ziekten & plagen en welke middelenkeuze u hierbij heeft in de biologische teelt. Hoe kunt u anders omgaan met ziekten en plagen? Wat zijn de mogelijkheden voor bestrijding binnen de regelgeving van de biologische fruitteelt. En wat is het laatste onderzoeksnieuws van het Louis Bolk Instituut en WUR (Wageningen University & Research).

’s Middags bezoekt u het fruitteelt- en sorteerbedrijf Boomgaard ter Linde van Tim Moerman en u neemt een kijkje bij fruitteeltbedrijf De Muyehof van Pieter Jans Jansonius.

Datum: 8 januari

Tijdstip: 9.00-17.00 uur

Startlocatie: Boomgaard ter Linde, Oranjezonweg 3a, 4356 EH Oostkapelle

 

Woensdag 12 februari 2020

Deze dag vertellen we over de veranderingen in de teelt van appel en peer, over rassenkeuze en teeltmaatregelen. Gerjan Brouwer en Adri Streef (beide van Delphy) delen hun ervaringen met nieuwe rassen in de biologische fruitteelt zoals de Freya, Natyra, Maribelle, Xenia en Concorde. We gaan in op boomstrookbeheer, machines, ondergroei, klaverbeheer. En u krijgt informatie over bedrijfseconomische berekeningen biologische teelt.

’s Middags brengt u een bezoek aan fruitteeltbedrijf Brokken (3e jaar omschakeling) en fruit- en sorteerbedrijf De Boomgaard van Harrie van den Elzen (BioFruit afzetorganisatie).

Datum: woensdag 12 februari

Tijdstip: 9.00-17.00 uur

Startlocatie: Helicon MBO Geldermalsen, Burgemeester Roozeveld vd Venlaan 7, 4191 PL Geldermalsen

Mei/juni 2020

In mei/juni volgt nog een excursie naar biologische fruitteeltbedrijven. De datum en locatie worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Kosten cursus Biologische Fruitteelt

De kosten van de cursus zijn € 775,00 (excl. BTW, incl. consumpties, cursusmap, certificaat en bedrijfsbezoeken). Voor medewerkers van bedrijven is subsidie vanuit het Collandfonds mogelijk.

Meer weten of inschrijven?

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier of mailen naar k.vanraak@delphy.nl.

Wilt u meer informatie over de inhoud, dan kunt u contact opnemen met Gerjan Brouwer via g.brouwer@delphy.nl of 06-53375103. Of kijk op de website van de Fruitacademie.

Ook interessant:

Bij de cursus ‘Ken uw grond‘ leert u meer over hoe de bodem kunt behandelen zodat u kwalitatief het beste uit uw biologische fruit haalt. De cursus vindt plaats op 3 december  in Werkhoven.