Agrariërs opgelet! Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt vanaf 1 mei de subsidieregeling voor agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen open. De regeling biedt boeren handvatten om samen met het waterschap te werken aan duurzaam waterbeheer.

Er is €100.000,- beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling in het veenweidegebied remmen. Voor waterkwaliteitsmaatregelen is een bedrag van € 110.000 beschikbaar. Provincie Utrecht ondersteunt deze maatregelen met een extra bedrag van € 100.000,-.
Er is € 70.000,- gereserveerd voor aanvragen uit het gebied van het agrarisch collectief ‘Utrecht-Oost’. Daar werd nog niet eerder een beroep op de regeling gedaan. Als dit bedrag niet op 15 augustus 2019 is toegekend, komt het resterende budget voor het gehele beheergebied beschikbaar.

Verbeteren waterkwaliteit
De subsidie geldt voor activiteiten in het landelijk gebied die een positief effect hebben op de waterkwaliteit en de bodem. Voorwaarde is dat tenminste twee agrariërs samen gebiedsgericht concrete, fysieke maatregelen nemen om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren in bijvoorbeeld een polder of een watergang. Voorbeelden zijn de aanleg van natuurvriendelijke oevers, investeringen in spuittechnieken en maatregelen om erfafspoeling te voorkomen.

Remmen bodemdaling
Ook activiteiten die het tempo van de veenbodemdaling remmen, komen in aanmerking voor subsidie. Voorwaarde is wel dat de percelen in de laagste 40% van het peilvak liggen. Hiermee leggen we de prioriteit bij de percelen die relatief al het meest zijn gedaald. Deze maatregelen kunnen een initiatief van één agrariër zijn, maar het mag ook in samenwerkingsverband.

Meer informatie: www.hdsr.nl/agrariers

Een groot deel van het buitengebied van de gemeente Eemnes kan aangesloten gaan worden op een snelle internetverbinding. Op 8 april 2019 tekenden wethouder Theo Reijn en Karl Heinz van der Made (directeur Bouw en Beheer Glasvezel buitenaf) een overeenkomst waarin afspraken staan over de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied.

In september 2016 tekenden de gemeente Eemnes samen met de provincie Utrecht, O-gen, gebiedscommissie Utrecht-West en 28 regiogemeenten al de intentieverklaring ‘Snel internet buitengebied Provincie Utrecht’. Doel hiervan is om te komen tot breedbandinternet in het buitengebied van de provincie Utrecht.

Karl Heinz van der Made, directeur Bouw en Beheer Glasvezel buitenaf: “We zijn blij dat we het convenant met de gemeente Eemnes tekenen voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Hiermee is de weg vrij om na een succesvolle glasvezelcampagne in het noordelijke deel van Utrecht, glasvezel aan te leggen in het buitengebied en in de kernen. De adressen in de strook achter de A27 nemen we in deze fase nog niet mee maar we voelen een inspanningsverplichting om te onderzoeken of wij deze bewoners op een later moment ook een aanbod kunnen doen.”

Wethouder Theo Reijn: “Goed dat we nu stappen kunnen zetten om het buitengebied aan te sluiten op snelle internetverbinding. We hebben met Glasvezel buitenaf nader overleg om afspraken te maken voor het gebied ten westen van de A27.”

Op RTV Utrecht is een nieuw tv-programma van start gegaan: Keuken van Utrecht. Een programma over het landleven en streekproducten in de provincie Utrecht. Presentatrice Emina Zorlak neemt de kijkers mee naar koeienstallen, kaasmakerijen en marktjes door de hele provincie.

Zorlak gaat geiten melken, rivierkreeften vangen en kersen plukken. In het programma komen items uit de hele provincie aan bod: boerenbedrijven, molenaars, moestuinen, mandenvlechters, maar ook burgerinitiatieven die met lokaal voedsel bezig zijn. Ook worden er tips gegeven voor activiteiten en evenementen in de provincie.

Keuken van Utrecht is iedere maandag vanaf 12.20 uur te zien op RTV Utrecht. Het programma is daarna ieder uur opnieuw te zien op de zender en terug te kijken via www.rtvutrecht.nl/gemist. De uitzendingen zijn ook te vinden op www.keukenvanutrecht.nl. Op deze website is nog veel meer informatie over het programma te vinden.

In de Keuken van Utrecht komen ook LEADER-projecten aan bod. Er zijn bijvoorbeeld opnamen gemaakt tijdens het VAB-café op 28 maart. Het item hierover wordt uitgezonden op 8 april 2019.

Naast diverse gemeenten en de provincie, draagt het Europese programma LEADER bij aan de totstandkoming van de Keuken van Utrecht. Lokaal voedsel is een belangrijk thema bij LEADER.

Is het kweken van insecten iets voor mij? En wat komt er allemaal bij kijken? Boeren met belangstelling voor insectenteelt zijn van harte welkom bij het O-gen Open Café op maandagavond 15 april bij het Poultry Expertise Centre in Barneveld.

Insectenteelt biedt kansen voor de groeiende vraag naar nieuwe eiwitten in bijvoorbeeld veevoer. Tijdens deze avond vertellen sprekers over het kweken van insecten, wet- en regelgeving en financiële aspecten. Bedrijven die al actief zijn met insectenteelt, zijn aanwezig op de infomarkt om vragen te beantwoorden.

Het programma

19.30 uur:
Ontvangst met koffie en thee
20.00 uur: Welkomstwoord door O-gen en Regio Foodvalley
20.15 uur: Uitkomsten ‘peiling insecten kweken’ door Regio Foodvalley
20.25 uur: Wet en regelgeving door Harry Landeweerd, ODDV
20.40 uur: Dierenwelzijn door Laura Star, lector Aeres Hogeschool Dronten
20.55 uur: Pitches: leg je vraag of idee voor aan alle aanwezigen. Heb je al een geschikt concept voor insectenteelt voor boeren? Bied je financiering voor je insectenteelt? Of zoek je partners voor je insectenteelt-idee? Vertel het in maximaal 2 minuten en ga hierover tijdens de aansluitende infomarkt met elkaar in gesprek.

21.20 uur: Tijd voor vragen
Grijp je kans om al je vragen te stellen. Heb je nu al een vraag, stel ‘m via het aanmeldingsformulier. Deze vragen worden tijdens dit onderdeel beantwoord.

21.30 uur: Infomarkt met borrel
Wissel kennis en ervaring uit onder het genot van een hapje en een drankje.

22.30 uur: Einde

De initiatiefnemers van dit O-gen Open Café zijn Regio Foodvalley en Gebiedscoöperatie O-gen.

Ruim honderd boeren, burgers, ambtenaren en ondernemers kwamen naar Boerderij Fortzicht in Groenekan om inspiratie op te doen, informatie te krijgen en contacten te leggen. De belangstelling voor het inspiratiecafé over Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) was groot.

Het centrale thema van deze avond was “van VAB naar Fabulous”, ofwel: welke nieuwe kansen zijn er voor leegstaande agrarische schuren. Deze Vrijkomende Agrarische Bebouwing ontstaat veelal als boeren stoppen met hun agrarische bedrijf. Het VAB Inspiratiecafé was een initiatief van LEADER Utrecht-Oost en LEADER Weidse Veenweiden, in samenwerking met Gebiedscoöperatie O-gen en gebiedscommissie Utrecht West.

Martin Vastenhout (lid LEADER Utrecht-Oost) opende de bijeenkomst met de vraag wie in de zaal er ruimte zoekt op het platteland en wie ruimte in de aanbieding heeft. De zoekers hadden de overhand. Een deel van hen pitchte deze avond hun vraag. Anderen stelden hun vraag op het bord van de mini-marktplaats.

CareX: leegstand voorkomen
De eerste spreker was Lenze Hofstee van CareX. Deze organisatie wil leegstand voorkomen en beheert o.a. voormalige agrarische gebouwen die gebruikt worden voor bewoning, startups, maatschappelijke activiteiten en kleinschalige bedrijvigheid. Het gaat over tijdelijke huisvesting, de vraag naar betaalbare ruimten en kringloopdenken, ofwel het gebruik van Vrijkomende Agrarische Bebouwing als ‘broedplaats’. De bestemming van de gebouwen blijft vaak ongewijzigd. De presentatie van CareX kunt u opvragen via secretariaat@o-gen.nl.
> www.carex.nl

Erfdelen: sociaal duurzaam en kleinschalig
Tweede spreker Pieter Parmentier vertelde hoe Vrijkomende Agrarische Bebouwing benut kan worden voor bewoning, namelijk voor ‘Erfdelen’. Hierbij wordt een voormalig agrarisch erf omgevormd tot een leefruimte voor een woongroep. Erfdelen staat voor sociaal, duurzaam en kleinschalig en op het platteland. Pieter liet enkele mooie voorbeelden zien en nodigt geïnteresseerden uit om mee te denken tijdens regiobijeenkomsten van Erfdelen.
> www.erfdelen.nl en https://www.facebook.com/groups/793835257297866/
Presentatie Erfdelen - 28 maart 2019

O-gen: vitaliteit en kwaliteit
Hans Hubers van Gebiedscoöperatie O-gen start zijn verhaal met: je hebt een droom, en dan? Centraal in zijn verhaal staat vitaliteit en kwaliteit. Hij informeert over de mogelijkheden qua regelgeving. Belangrijk hierbij is het gesprek aan te gaan en goed contact met overheden te onderhouden. Presentatie O-gen - 28 maart 2019

Het podium is vervolgens voor de pitchers.

  1. Jan Kromwijk vraagt mensen om mee te denken met tendensen. Hij laat veel bedrijfsmatige voorbeelden zien. Een belangrijke opvatting van Kromwijk: er is onderzoek dat uitwijst dat zieke mensen die werken en wonen in de natuur sneller genezen. Zijn oproep: benut hiervoor de VAB’s!
  2. Kaat Biesemans zoekt in het Kromme Rijn gebied en de Heuvelrug naar landbouwgrond voor een voedselbos.
  3. Bij de Klooikeet van Helene Kalisvaart hebben kinderen geen schermpjes nodig. Het initiatief zoekt ruimte voor een ontmoetingsplaats, leerplek, atelier en open werkplaats voor lassen, betongieten en andere ambachten, waar kinderen en (jong-)volwassenen hun hele leven profijt van kunnen hebben.
  4. Marc Veeningen heeft een fantastische collectie draaiorgels. Hij zoekt een plek om deze draaiorgels onder te brengen en een Muziekboerderij te beginnen.
  5. Jelte Glas pitcht spontaan over dichter wonen bij de natuur. Hij zoekt een plek voor tien tiny houses.
  6. Wytze Nauta pitcht spontaan over zijn vraag wie biologische kippen wil fokken.

Doorpraattafels
Na de pitches gaan mensen met elkaar in gesprek aan de doorpraattafels.
Ook is er gelegenheid om de oproepjes op de ‘mini-marktplaats’ te bekijken. Er hangen met name oproepjes van mensen die een VAB-locatie zoeken. Bekijk de 8 oproepen hieronder.

Bijlage VAB - 8 oproepen mini-marktplaats

Rond de klok van 22.00 uur wordt de avond afgerond. Maike van der Maat geeft aan waar mensen terecht kunnen met vragen. Met inhoudelijke vragen over VAB’s kan met terecht bij Gebiedscoöperatie O-gen (www.o-gen.nl, contactpersoon Hans Hubers) en Gebiedscommissie Utrecht West (www.utrecht-west.com, contactpersoon Jos Geenen).

Mensen die al een stapje verder zijn, een locatie op het oog hebben en een concreet, creatief en vernieuwend plan hebben voor een VAB-locatie, waarbij stad en platteland met elkaar worden verbonden, kunnen wellicht financiële ondersteuning vanuit LEADER krijgen. Heb je een plan en wil je weten of dit in aanmerking voor subsidie komt, kijk dan op www.o-gen.nl/leader en www.leaderweidseveenweiden.nl.

Aan het eind van de avond bedankt Edith Spruijt van LEADER Weidse Veenweiden alle sprekers en aanwezigen en besluit de bijeenkomst met de opmerking dat het een mooie avond was met veel inspiratie!

Deze bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door LEADER. LEADER is onderdeel van het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het doel van LEADER is het versterken van de gebiedsgerichte economie en het ontwikkelen van het platteland en een duurzame landbouw. Hierbij wordt de relatie tussen het platteland en de omliggende stedelijke gebieden versterkt. LEADER stimuleert en ondersteunt inwoners bij het uitwerken van een projectidee tot een plan. Voor de uitvoering van dat plan kan een financiële bijdrage bij LEADER worden aangevraagd.

Het doel van de Korte Keten Hack op 15 en 16 maart was kraakhelder: De boer met IT weer aan het roer! Vijf teams met dataspecialisten werkten aan concepten voor het verbeteren van voedselsystemen in de Regio Foodvalley.

Winnaar Team Croptimizer

Team Croptimizer won. De specialisten van het team werkten aan de uitdaging van Herenboeren Nederland over het inrichten van hun teelt-plan. De tool die zij ontwikkelden adviseert de boer in het teeltseizoen continu over the best next crop. De tool die rekening houdt met het groeiseizoen, het type gewas en de vraag per mond levert de boer advies op maat. Het team bestond uit afgevaardigden van partners van het DataLab Agrifood en partners als JADS, de Grow Campus en de Has Den Bosch.

Het jury oordeel
De jury was unaniem. De oplossing was niet alleen een antwoord op de vraag van Herenboeren. Het biedt een oplossing voor korte keten initiatieven. Croptimizer helpt de teler om vraaggericht te werken en mismatch tussen vraag en aanbod tijdens het teeltseizoen te vermijden.

Korte Keten Hack
De Korte Keten Hack brengt ICT en landbouw bij elkaar. Creatieve mensen zetten hun vakkennis in voor IT vraagstukken in de landbouw om maatschappelijke opgaven te vertalen in innovatiekansen voor de boer. De Korte Keten Hack is een initiatief van Gebiedscoöperatie O-gen, de gemeente Barneveld, de gemeente Ede, biologische groothandel Do It, Rabobank en Zorgboerderij ’t Paradijs.

Lees ook het uitgebreide verslag van de Korte Keten Hack

We kijken terug op twee mooie plattelandsdebatten. Met de debatten op 6 maart in Maarsbergen en 11 maart in Barneveld bereidden we zo’n 160 mensen uit het buitengebied goed voor op hun keuze voor een politieke partij. De aankomende Provinciale Statenverkiezingen waren de perfecte aanleiding voor het organiseren van de debatten.

Impressie plattelandsdebat 6 maart:

Impressie plattelandsdebat 11 maart:

O-gen Magazine
In de aanloop naar de debatten spraken we leden over hun wensen voor het buitengebied. Er vonden gesprekken plaats waarin telkens een van de vijf O-gen thema’s centraal stond. De O-gen thema’s zijn landbouw en voedsel, de energietransitie, sociale innovatie, natuur en agrarisch landschap en cultuur en recreatie. De prioriteiten van en voor het buitengebied werden bijeen gebracht in het hart van het O-gen Magazine.

Wat zijn de mogelijkheden voor kringlooplandbouw op uw bedrijf? U hoort het op maandag 25 maart bij Landgoed Groot Abbelaar in Renswoude. Deze avond wordt samen met loonbedrijf Lagerweij georganiseerd. De deelname is gratis.

Op het programma staan twee onderwerpen:

1. Hoe zaai je vóór 1 oktober een vanggewas in zonder opbrengstverlies?
Maïstelers op zandgrond krijgen vanaf 2019 te maken met ingrijpende nieuwe regelgeving. Zij moeten hun vanggewas uiterlijk 1 oktober inzaaien. Dit is mogelijk door vroege maïs te gebruiken en nà de oogst een vanggewas te zaaien. Een andere mogelijkheid is te kiezen voor onderzaai. Wim van Maanen vertelt over de voor- en nadelen van onderzaai en de mogelijkheden.

2. Wat zijn de mogelijkheden voor kringlooplandbouw op uw bedrijf?
Kringlooplandbouw is het nieuwe toverwoord sinds minister Carola Schouten het tot speerpunt van haar landbouwbeleid heeft gemaakt. Maar hoe kan het in de praktijk worden vormgegeven? Daar gaat de film “Winst met kringlooplandbouw” over. De film van 30 minuten is de basis voor het gesprek over hoe je op het bedrijf stappen kunt zetten. Frank Verhoeven van Boerenverstand leidt het gesprek.

Een bodem waar iedereen beter van wordt!
In het stroomgebied van de Nederwoudse Beek werken we aan een bodem en watersysteem waar iedereen beter van wordt. Eigenaren en pachters gaan aan de slag met maatregelen gericht op een gezonde en veerkrachtige bodem. Een gezonde bodem houdt meer voedingsstoffen en meer water vast. Dit is goed voor de gewasopbrengsten en het milieu.

Waar?
Locatie: Landgoed Groot Abbelaar, Barneveldsestraat 24 in Renswoude

Tijdstip?
Aanvang 19.15 uur – einde ca. 22.30 uur

Meer informatie?
Anne Jansen via a.jansen@o-gen.nl of 033 277 6390. Kijk ook op www.o-gen.nl/nederwoudsebeek.

Wind is een schone energiebron die nooit opraakt. Steeds meer agrariërs hebben daarom interesse om zelf een windmolen op hun bedrijf te plaatsen, vooral nu het aanbod aan kleine windmolens toeneemt. De vorige bijeenkomst was snel vol, daarom organiseren we op woensdag 27 maart 2019 een tweede bijeenkomst.

Wilt u weten of een kleine windmolen (tot 20 meter) interessant is voor uw agrarische bedrijf? Komt u dan op 27 maart naar boerderij Fortzicht in Groenekan. Het programma is nog niet helemaal rond, maar zeker is wel dat Tim van de Kruis van EAZ Wind iets komt vertellen.

Waar en wanneer
U bent van harte welkom op Boerderij Fortzicht, Voordorpsedijk 35, 3737 BL Groenekan. Het programma begint om 20:00 uur, we sluiten af om 22:00 uur. De inloop start om 19:30 uur.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via het Aanmeldformulier informatiebijeenkomst 27 maart.

Heb jij een Vrijkomend Agrarisch Bedrijfsgebouw (VAB) en zoek je daar een FABuleuze nieuwe bestemming voor? Of heb je een geweldig idee en zoek je zo’n VAB of een stuk grond? Wat kan er wel en niet op het erf en hoe pak je het aan?

Waar en wanneer?
Op donderdagavond 28 maart organiseren LEADER Weidse Veenweiden, LEADER Utrecht-Oost, Programmabureau Utrecht-West en Gebiedscoöperatie O-gen een inspiratiecafé op Boerderij Fortzicht, Voordorpsedijk 35 in Groenekan. Aanvang 20.00 uur.

Programma

20.00 uur  Opening

20.05 uur  Fabulous VAB’s: Inspirerende voorbeelden van wat je kunt doen met Vrijkomende Agrarische Bebouwing.
– VAB als broedplaats: Carex. Carex beheert onder andere voormalige agrarische gebouwen die gebruikt worden voor bewoning, start-ups, maatschappelijke activiteiten en kleinschalige bedrijvigheid.
– VAB als woonplaats: Pieter Parmentier zal vertellen over de praktijkervaringen van het concept ‘Erfdelen’.

20.35 uur  VAB: beleid en regels. Wat kan en mag er en hoe pak je dit aan? Door Hans Hubers van Gebiedscoöperatie O-gen.

21.00 uur  Pitches: Gelegenheid om je idee of vraag aan alle aanwezigen voor te leggen. Zoek je een VAB of stuk grond voor je idee? Of heb je juist een VAB in de aanbieding? Of zoek je partners voor je VAB-idee? Vertel het in maximaal 2 minuten en ga hierover tijdens de aansluitende doorpraat-tafels met elkaar in gesprek.

21.15 uur  Pauze*

21.15 uur  Doorpraat-tafels: Denk mee met de initiatiefnemers over hun idee en de vraag die ze in hun pitch hebben gesteld. Of ga in gesprek met de aanwezigen en doe inspiratie op.

21.50 uur  Plenaire terugkoppeling en afsluiting

22.00 uur  Netwerkborrel*

*In de pauze en na afloop is er gelegenheid om de Mini-marktplaats (gezocht/aangeboden) te bezoeken. Hier kun je je vraag of idee delen met de aanwezigen. Wil je hier gebruik van maken? Stuur ons dan je  idee, vraag of oproep (max 1 A4), dan hangen we deze op de mini-marktplaats. Neem hierover contact op met LEADER-coördinator Maike van der Maat via maike@consultopmaat.nl.

Wil je je idee of vraag pitchen? Er is nog ruimte voor een beperkt aantal pitches. Ook hiervoor kun je je aanmelden bij Maike van der Maat.

Aanmelden
Gezien de grote belangstelling voor deze bijeenkomst, is aanmelden niet meer mogelijk.

N.B. bij aanmelding stem je ermee in dat LEADER Utrecht-Oost/O-gen en LEADER Weidse Veenweiden je e-mailadres gebruiken om je verder te informeren over deze bijeenkomst.