,

Webinar voor erfbetreders over initiatieven voor de boer

Fije Visser (LTO) vertelt over initiatieven voor de boer

Landbouwnetwerk Salentein en Boer aan het Roer organiseerden 23 april een webinar voor erfbetreders in de regio Foodvalley met als thema ‘Hoe werken we in regionale initiatieven samen aan een vitaal agrarisch ondernemerschap in de regio Foodvalley?’ Negentig belangstellenden namen deel aan het webinar.

Het is belangrijk erfbetreders te informeren over initiatieven in de regio Foodvalley omdat zij een belangrijke schakel zijn in de communicatie met de boer. Tijdens het webinar was er aandacht voor de Regio Deal Foodvalley, ondernemersbegeleiding Zicht op de Toekomst, de Agro Ondernemersscan en Boer aan het Roer.

Landbouwnetwerk Salentein
Landbouwnetwerk Salentein werkt samen met partijen aan een toekomstbestendig, vitaal agrarisch ondernemerschap in de regio Foodvalley. Voor het thema Ondernemersbegeleiding worden o.a. keukentafelgesprekken gevoerd bij de boer. Ook is er de Agro Ondernemersscan die is ontwikkeld door ondernemers uit de regio. Binnen het landbouwspoor van de Regio Deal Foodvalley is Boer aan het Roer gestart. Hierbinnen wordt ook gewerkt aan de toekomst van de landbouwsector. Oftewel, er zijn meerdere initiatieven die het agrarische bedrijf verder kunnen helpen.

Webinar gemist of nog eens bekijken?
Klik op de link om het webinar te bekijken.

Meer weten?
Neem voor informatie over Zicht op de Toekomst en de Agro Ondernemersscan contact op met het Agroloket via 088 888 66 33 of agroloket@landbouwnetwerksalentein.nl. Kijk voor meer informatie ook op www.landbouwnetwerksalentein.nl. Informatie over Boer aan het Roer is te vinden op www.boeraanhetroer.nl.