LEADER bijeenkomsten

Informatiebijeenkomsten LEADER op 18 en 19 november

Bent u op zoek naar subsidie voor uw plattelandsproject? Kom dan op maandag 18 november (Odijk) of dinsdag 19 november (Leusden) naar één van de LEADER bijeenkomsten. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgt u meer achtergrond over het subsidieprogramma, informatie over het doen van een aanvraag en kunt u uw eigen idee pitchen. LEADER kan mensen met vernieuwende ideeën voor een duurzaam en toekomstbestendig platteland helpen!

LEADER bijeenkomsten

Maandag 18 november
15.30 uur
Gemeentehuis Odijk
Singelpark 1
3984 NC Odijk

 

Dinsdag 19 november
20.00 uur
Hoeve Groot Zandbrink
Postweg 2
3831 SE Leusden

Thema’s van het LEADER subsidieprogramma

Initiatieven die stad en platteland verbinden, zorgen voor creatief ondernemerschap of nieuwe samenwerkingen tot stand brengen, kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. LEADER kent de volgende thema’s:

Lokaal voedsel: initiatieven die vraag en aanbod van lokale producten bij elkaar brengen.

Educatie: initiatieven die informatie verstrekken over voedselproductie, natuur en/of landschap.

Recreatie: op het platteland is er al veel te beleven. Om recreanten te verleiden een bezoek te brengen aan het platteland wil LEADER inzetten op (gezamenlijke) gebiedspromotie en marketing.

Sociale innovatie: vernieuwende initiatieven rondom de zorg voor elkaar en het op vernieuwende wijze oplossen van maatschappelijke vraagstukken of innovatieve financieringsvormen voor maatschappelijke functies.

Duurzame energie: vernieuwende initiatieven op het platteland die betrekking hebben op het opwekken, opslaan en gebruik van duurzame energie.

LEADER-projecten

Mede dankzij de subsidie van LEADER zijn er al diverse succesvolle projecten georganiseerd. Bekijk die LEADER-projecten hier!

 

Nacht van de nacht

Aandacht voor klimaat, energiebesparing en lichtvervuiling

Op 26 oktober 2019 vindt de Nacht van de Nacht weer plaats. Dit is een landelijk evenement van de Natuur- en Milieufederaties om aandacht te vragen voor het klimaat, energiebesparing en lichtvervuiling.

Activiteiten tijdens deze nacht

Tijdens deze nacht doven honderden bedrijven en gemeenten lichten van gebouwen en reclameverlichting en vinden er allerlei activiteiten plaats. Zo kunt u in de provincie Gelderland op pad met natuurgidsen en boswachters, klimmen door de bomen, varen op de Berkel en natuurlijk heel veel sterren kijken. Bekijk hier welke activiteiten plaatsvinden.

Lichtvervuiling in het donker

Nederland is een van de lichtste landen ter wereld. Vanuit de ruimte is te zien dat ons land oplicht door de grote hoeveelheid kunstlicht. Al dit overvloedige licht wordt lichtvervuiling genoemd. Lichtvervuiling komt op veel plekken voor. Denk aan verlichting van sportvelden, wegen, kantoorgebouwen, parkeerterreinen, garages, kassen, monumenten en reclameborden die de hele nacht branden.

Door verlichting in de avond en nacht kunnen wij langer actief zijn (werken, sporten en uitgaan) en voelen wij ons veiliger. Maar het heeft ook een keerzijde. Zo’n twee derde van de wereldbevolking leeft in gebieden waar de kunstmatige verlichting sterker is dan de natuurlijke verlichting. Voor Europa is dit zelfs 99%. Nederland spant de kroon en is één van de meest verlichte landen ter wereld. Echte duisternis wordt steeds zeldzamer. Normaal gesproken zijn er ‘s nachts zo’n 2500 sterren met het blote oog zichtbaar, in de steden zijn dat er slechts enkele.

Gebiedscoöperatie O-gen maakt zich sterk voor een evenwichtige natuur en vitaal landschap en steunt daarom dit initiatief.

 

Volgend jaar weer

In 2020 vindt de Nacht van de Nacht plaats op zaterdag 24 oktober.

 

Lichtvervuiling - nacht van de nacht

Lichtvervuiling

Cursus biologische fruitteelt

Dit zijn de succesfactoren bij de teelt van biologische fruit

Alles wat u moet weten als u aan biologische fruitteelt doet of wilt gaan doen wordt u aangeboden in de cursus Biologische Fruitteelt. U krijgt informatie over fruit, de juiste bodem, het gebruik van organische meststoffen, ziektes en plagen, het gebruik van machines, boomstrookbeheer, ondergroei, het sorteren en verkopen van biologisch fruit en wet- en regelgeving. Tijdens de cursus brengt u bezoeken aan meerdere bedrijven waarbij de ondernemers hun kennis en ervaringen van de biologische fruitteelt met u delen.

De cursus wordt georganiseerd door Delphy, Worldwide Expertise for Food & Flowers. Meld u snel aan, want de eerste cursusdag is al op 4 december.

Programma cursus Biologische Fruitteelt

Woensdag 4 december 2019

In de ochtend geven Gerjan Brouwer (Delphy) en Erik Zandink (Skal Biocontrole) een introductie over biologische fruitteelt en vertellen u meer over het wettelijk kader en EU regelgeving. Ze gaan verder in op een gezonde bodem, het bodemleven, het gebruik  van organische meststoffen en laten resultaten zien van demo-proeven van organische mest. De wet- en regelgeving en biologische eisen aan organische meststoffen worden toegelicht. En u hoort van alles over de organisaties in de biologische teelt.

’s Middags bezoekt u het fruitteeltbedrijf van Hans Damen, het fruitteelt- en sorteerbedrijf van Robert Elshof (afzetorganisatie Elshof Organic Fruit) en sorteerbedrijf Stoker Vogelaar in Biddinghuizen.

Datum: woensdag 4 december

Tijdstip: 9.00-17.30 uur

Startlocatie: Delphy kantoor Dronten, De Drieslag 25, 8251 JZ Dronten

 

Woensdag 8 januari 2020

Gerjan Brouwer (Delphy) en Bart Timmermans (Louis Bolk Instituut) vertellen over ziekten & plagen en welke middelenkeuze u hierbij heeft in de biologische teelt. Hoe kunt u anders omgaan met ziekten en plagen? Wat zijn de mogelijkheden voor bestrijding binnen de regelgeving van de biologische fruitteelt. En wat is het laatste onderzoeksnieuws van het Louis Bolk Instituut en WUR (Wageningen University & Research).

’s Middags bezoekt u het fruitteelt- en sorteerbedrijf Boomgaard ter Linde van Tim Moerman en u neemt een kijkje bij fruitteeltbedrijf De Muyehof van Pieter Jans Jansonius.

Datum: 8 januari

Tijdstip: 9.00-17.00 uur

Startlocatie: Boomgaard ter Linde, Oranjezonweg 3a, 4356 EH Oostkapelle

 

Woensdag 12 februari 2020

Deze dag vertellen we over de veranderingen in de teelt van appel en peer, over rassenkeuze en teeltmaatregelen. Gerjan Brouwer en Adri Streef (beide van Delphy) delen hun ervaringen met nieuwe rassen in de biologische fruitteelt zoals de Freya, Natyra, Maribelle, Xenia en Concorde. We gaan in op boomstrookbeheer, machines, ondergroei, klaverbeheer. En u krijgt informatie over bedrijfseconomische berekeningen biologische teelt.

’s Middags brengt u een bezoek aan fruitteeltbedrijf Brokken (3e jaar omschakeling) en fruit- en sorteerbedrijf De Boomgaard van Harrie van den Elzen (BioFruit afzetorganisatie).

Datum: woensdag 12 februari

Tijdstip: 9.00-17.00 uur

Startlocatie: Helicon MBO Geldermalsen, Burgemeester Roozeveld vd Venlaan 7, 4191 PL Geldermalsen

Mei/juni 2020

In mei/juni volgt nog een excursie naar biologische fruitteeltbedrijven. De datum en locatie worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Kosten cursus Biologische Fruitteelt

De kosten van de cursus zijn € 775,00 (excl. BTW, incl. consumpties, cursusmap, certificaat en bedrijfsbezoeken). Voor medewerkers van bedrijven is subsidie vanuit het Collandfonds mogelijk.

Meer weten of inschrijven?

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier of mailen naar k.vanraak@delphy.nl.

Wilt u meer informatie over de inhoud, dan kunt u contact opnemen met Gerjan Brouwer via g.brouwer@delphy.nl of 06-53375103. Of kijk op de website van de Fruitacademie.

Ook interessant:

Bij de cursus ‘Ken uw grond‘ leert u meer over hoe de bodem kunt behandelen zodat u kwalitatief het beste uit uw biologische fruit haalt. De cursus vindt plaats op 3 december  in Werkhoven.

 

 

 

 

Energie opwekken in stal

Energie besparen en opwekken in de stal

Hoe kunnen boeren besparen op energie in de stal? Door het opwekken van duurzame energie en door dat zelf te doen. Op 30 oktober 2019 werd op het melkveebedrijf van Jan en Lisanne Oskam de brochure ‘Energie besparen in de stal‘ gepresenteerd. De brochure helpt boeren bij de gesprekken met de leveranciers van melkmachines en stallenbouwers om bewustere keuzes te maken en te kiezen voor energiezuinige oplossingen.

Brochure energie besparen in stal

De brochure behandelt alle veel voorkomende apparaten en installaties op het melkveebedrijf. Nieuwbouw en vervanging van apparatuur zijn de momenten waarop veel winst geboekt kan worden. Besparingen tot 70% zijn mogelijk bijvoorbeeld bij vervanging van de verlichting. De brochure is opgesteld in samenwerking met leveranciers van melkwinningsapparatuur en bureaus die adviseren bij de bouw van een stal. De brochure bundelt de kennis die is opgedaan bij drie deelnemers aan het project “Voorbeeldbedrijven Energie Neutrale Melkveehouderij Utrecht”. Deze bedrijven lieten de afgelopen drie jaar zien wat mogelijk is op het gebied van energiebesparing.

Duurzame energiebronnen in de stal

De bijeenkomst bij boer Oskam was de afsluiting van het traject ‘Energieneutrale Melkveehouderij (ENM) Utrecht‘. Een energieneutrale melkveebedrijf verbruikt op het bedrijf evenveel elektriciteit als het zelf uit duurzame bronnen opwerkt (zon, wind of biomassa). Het traject ENM heeft laten zien dat het kan, wat ervoor nodig is, wat het oplevert en wat het kost. NMU-directeur en voorzitter van de stuurgroep ENM blikte terug op het traject en de geboekte resultaten “Er is een stevige basis gelegd waar verder mee gewerkt kan worden”.

De brochure is in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opgesteld door CLM onderzoek en advies, en Ruitenberg Advies en is als bijlage toegevoegd.

Energieneutrale melkveehouderijen

Ze bestaan al, energieneutrale melkveehouderijen. Bedrijven die evenveel energie verbruiken als de hoeveelheid die ze zelf uit duurzame bronnen opwekken. Lees hier meer over een aantal van deze energieneutrale melkveehouderijen.

O-gen en energie

O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal platteland. In het huidige landschap ontkomen we niet aan energietransitie: de overgang naar een duurzame energievoorziening. Dit brengt nieuwe (technische) uitdagingen en wensen van de omgeving met zich mee. In samenwerking met onze leden vertalen we wensen en mogelijkheden in plannen om de energievoorziening nu en in de toekomst een goede plek te geven in het landelijk gebied.

 

Lees de brochure Energie besparen in de stal

First dates lokaal voedsel

First dates voor lokaal voedsel

Op maandag 7 oktober ontdekt u bij Moestuin Maarschalkerweerd de kansen van lokaal voedsel. Wilt u uw producten lokaal afzetten? Of bent u voor uw bedrijf of organisatie geïnteresseerd in verrassende producten van dichtbij? Grijp dan deze kans tijdens de startbijeenkomst ‘First dates’ en ontmoet andere producenten en marktpartijen met liefde voor lokale producten. Op 7 oktober komt u in contact met aanbieders en afnemers, hoort u hoe anderen het aanpakken en krijgt u waardevolle nieuwe kennis en inspiratie.

Programma First dates

19.00 uur:  Ontvangst met koffie en thee

19.30 uur:  Welkom door gespreksleider Sandra van Kampen, kennismaking met de zaal en korte aftrap door Laurens de Graaf (burgemeester Lopik) en Ruud van Bennekom (burgemeester Bunnik), voorzitters van de Lokale Actie Groepen van LEADER, initiatiefnemers van dit project. Waarom is lokaal voedsel belangrijk? Wat doet dit voor het landelijk buitengebied van Utrecht, de lokale economie en de werkgelegenheid?

19.50 uur:  Wat kan het project Lokaal Voedsel Utrecht voor u betekenen? Waar bent u mee geholpen? Korte introductie door projectleider Marianne Karstens.

20.00 uur:  Tien jaar vallen en opstaan door Drees Peter van den Bosch (voorzitter Taskforce Korte Ketens). Dat pionieren in de lokale markt niet eenvoudig is, daar weet de oprichter van Willem & Drees alles van. Maar dat we aan een voedseltransitie moeten blijven werken, weet hij ook. Het tij lijkt te keren. Waar liggen de kansen?

20.20 uur:  Hoe kun je als horeca- of retailondernemer lokaal inkopen? Om welke producten gaat het? Hoe bouw je als producent een netwerk op en omzeil je de knelpunten? Hoe zit het met de logistiek? Drie ondernemers delen hun ervaringen: Tobias Jansen (chef bij Het Lokaal in Amersfoort), Huub van der Maat (fruitteler bij Nieuw Slagmaat in Bunnik, oprichter local2local) en Edith Spruit (logistiek planner bij Bakker Barendrecht).

20.45 uur:  Korte break

21.00 uur:  Matchmaking! Onder leiding van Linette Mak is er ruimte om jouw matches te vinden, je bedrijf te presenteren, nieuwe afnemers te vinden, nieuwe kennis op te doen of aan de betrokken aanwezigen te vragen wat je altijd al wilde weten. Flyers, banners en producten die op een tafel kunnen liggen, zijn welkom.

22.00 uur:  Afsluiting, oogst van de dag en borrel.

Een boost voor regionaal voedsel

Lokaal voedsel is hip. Steeds meer boeren zien mogelijkheden om hun producten of een deel daar van directer af te zetten. Ook supermarkten, restaurants en zorgcentra zien de meerwaarde van een korte voedselketen. Maar hoe kunnen we dit marktsegment verstevigen? De proeftuin ‘Lokaal Voedsel Utrecht’ (LVU), een initiatief van LEADER Weidse Veenweiden en LEADER Utrecht-Oost, wil aanbieders en afnemers van lokaal voedsel in de provincie Utrecht helpen bij deze vraag. In de LVU proeftuin brengen we aanbod en afzet bij elkaar, delen we kennis en werken we aan verdieping. Zo hopen we een vliegwiel te creëren en de markt voor regionaal voedsel in Utrecht een extra boost te geven. Geen nieuw initiatief dus, maar een versterking en opschaling van de goede stappen die al zijn genomen in deze regio.

Impressie bijeenkomst First dates lokaal voedsel

Lees hier hoe de startbijeenkomst is verlopen of bekijk het filmpje.

 

Lokaal Voedsel Utrecht is een initiatief van LEADER Weidse Veenweiden en LEADER Utrecht-Oost.

Workshops robuuster grasland

Workshops ‘Werken aan robuuster grasland’

Op woensdag 28 augustus bent u tussen 13.30 en 15.30 uur welkom om deel te nemen aan drie workshops in het kader van het thema ‘Werken aan robuuster grasland’. Er zijn workshops over kruiden, water vasthouden en gezonde bodem. De workshops duren 20 minuten. Er zijn drie rondes zodat u aan elke workshop kunt deelnemen.

1. Workshop Kruiden:

Praktijkbedrijf Erve Mentink uit Deurningen en VOF Wolleswinkel delen ervaringen over de aanleg, het management, de droogteresistentie en opbrengsten van grasland-kruidenmengsels.

2. Workshop Water:

Hoe houd je water langer vast? Jouke Rozema (Aequator Advies) laat resultaten van het project Flexibel Peilbeheer zien en geeft tips en adviezen.

3. Workshop Bodem:

Jan Aaldering (ABZ Diervoeding) spreekt over werken aan een gezonde bodem voor een optimale gewasopbrengst.

Datum en tijd

woensdag 28 augustus
13.30 uur – 15.30 uur

Locatie Workshops robuuster grasland

VOF Wolleswinkel-Hanskamp
Barneveldseweg 37
Renswoude

Deze middag wordt aangeboden door ABZ Diervoeding in samenwerking met het project Flexibel Peilbeheer Utrecht-Oost. U bent vanaf 13.00 uur welkom voor koffie en thee. De workshops worden afgesloten met een drankje en een hapje.

O-gen en landschap

Gebiedscoöperatie O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal landelijk gebied in de regio Noord-Veluwe, Foodvalley, de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek.

 


De stuwtjes op het bedrijf van de familie Wolleswinkel zijn geplaatst met steun uit het POP-3 project Flexibel Peilbeheer Utrecht-Oost.

 

 

 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland

 

Reacties Cultuurhistorische Waardenkaarten welkom tot 4 augustus

Eind juni en begin juli vonden presentaties plaats van de resultaten van het werk aan de Cultuurhistorische Waardenkaarten voor de gemeenten Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg. De oorspronkelijke termijn om te reageren op de kaarten van 15 juli is verlengd tot 4 augustus. Bureau SB4 uit Wageningen verzamelt de opmerkingen en biedt de kaarten daarna aan bij de deelnemende gemeenten. Bekijk de kaarten via www.sb4.nl/chw4.

Meer informatie of opmerkingen

Uw opmerkingen kunt u sturen naar Bureau SB4 uit Wageningen via info@sb4.nl. Bij SB4 kunt u ook terecht met vragen over de waardenkaarten. Met vragen over het project kunt u contact opnemen met Bert Rietberg, projectleider bij O-gen, b.rietberg@o-gen.nl.

> Meer over het project Cultuurhistorische Waardenkaarten

Op pad met O-gen 2019