Stoppen en dan?

Financiële aspecten spelen een grote rol bij sloop of herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Soms zijn de consequenties zelfs zo groot dat ze de boer belemmeren bij functieverandering of bedrijfsbeëindiging. Wat zijn de belemmeringen en de oplossingen? En wat kun je er mee als adviseur? Op 2 juli vond hierover een online bijeenkomst plaats.

Bij belemmeringen kan worden gedacht aan de fiscale en financiële consequenties van stakingswinst of bestemmingswinst bij herbestemming. Het komt ook voor dat bedrijfswoningen nog op de bedrijfsbalans staan en dat woningen in privé eigendom meer waard zijn zonder bedrijfsopstallen. Soms kunnen afspraken worden gemaakt met de Belastingdienst. En welke mogelijkheden zijn er voor voorfinanciering.

Hulp voor de boer
Voor agrarisch ondernemers zijn er ondersteuningsmogelijkheden zoals het Agroloket van Landbouwnetwerk Salentein, coachingtraject Zicht op de Toekomst en de Agro Ondernemersscan.

Programma

14.00 uur – Opening Rob van Arkel, VAB programmamanager
14.05 uur – ‘Fiscaliteit’, Hennij Holtus (Schuiteman Accountants en Adviseurs)
14.20 uur – ‘Functieverandering en taxatie’, Jaap Ridderhof (Makelaars Midden Nederland)
14.35 uur – ‘Ondersteuning voor de boer’, Klaske Ypma (Puur Platteland)
14.50 uur – Vragen, antwoorden en samenvatting, Rob van Arkel
15.10 uur – Afsluiting

Het ledenplatform VAB is onderdeel van het VAB programma van de Regio’s Amersfoort en Foodvalley en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincies Gelderland en Utrecht.