Regio Foodvalley: snel aan de slag met stikstofmaatregelen

Regio Foodvalley wil snel aan de slag met maatregelen voor natuurherstel en stikstofreductie. De regio is blij met de eerste maatregelen die de provincie Gelderland heeft aangekondigd en ziet hierin mogelijkheden om snel aan de slag met een gebiedsgerichte aanpak in de regio. Volgens Regio Foodvalley is het nu de tijd om uit de startblokken te komen en de gebiedsprocessen te starten. De regio is er klaar voor en ziet er naar uit om met de provincies Gelderland en Utrecht samen de stikstofproblematiek aan te pakken.

Regio Foodvalley
Regio Foodvalley is een kennisintensieve topregio op het gebied van landbouw en voeding. In het gebied is een sterk Landbouwnetwerk, waarin de agrarische partijen en overheden met elkaar werken. Ook de strategische opgaven voor onze regio, worden door alle betrokken partijen samen opgepakt. Met deze sterke netwerken is de regio in staat om in de gebieden met de relevante partijen aan de slag te gaan om de natuur te herstellen en de stikstofuitstoot te reduceren.

Ambitieus
Aart de Kruijf (wethouder gemeente Barneveld en bestuurlijk verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling in Regio Foodvalley) is blij met de eerste maatregelen van de provincie Gelderland. ,,Het is een ambitieus pakket. Goed dat provincie Gelderland geld steekt in de verduurzaming van de bouw, keukentafelgesprekken met boeren en nieuwe meetmethoden. Gelukkig kiest ook de provincie voor een gebiedsgerichte aanpak. Ook de provincie Utrecht heeft haar concept leidraad voor de gebiedsgerichte aanpak gepresenteerd en middelen daarvoor vrijgemaakt. Daarbij laten beide provincies het belang zien van een gebiedsgerichte aanpak. We zijn ervan overtuigd dat we met zo’n aanpak de meeste impact maken in de gebieden.“

Gebiedsgericht werken
Het gebiedsgericht werken houdt concreet in dat we per logisch gebied, mét de gebiedspartijen, bekijken welke maatregelen het beste resultaat bieden om de stikstofuitstoot terug te brengen, de natuur te herstellen en economische ontwikkeling mogelijk te maken. Regio Foodvalley is er klaar voor. In regionaal verband hebben we het benodigde voorwerk gedaan en gebieden uitgekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Jan Pieter van der Schans (wethouder gemeente Ede, verantwoordelijk voor agrarische zaken): ,,Wij zijn ervan overtuigd dat de stikstofcrisis in onze regio de mogelijkheid biedt om de natuur in de betreffende gebieden te verbeteren. We zien ook veel mogelijkheden om met goede maatregelen een toekomstbestendige agrarische sector in de regio te creëren.’’