Juli 2020: praktische bijeenkomsten kringlooplandbouw, kruiden en natuur

Ziet u er ook naar uit om weer eens gezellig met collega-boeren bij elkaar te komen en na te denken over de ontwikkeling van uw bedrijf? Nu de corona maatregelen zijn versoepeld, kan het gelukkig weer. Collectief Utrecht Oost organiseert praktische bijeenkomsten over kringlooplandbouw, kruidenrijk grasland en natuur op het boerenbedrijf.

Tijdens één dagdeel in een boerenschuur en in het veld, informeren we over agrarisch natuurbeheer en vergoedingen, biodiversiteitsprogramma’s van bijvoorbeeld zuivelbedrijven, subsidies voor landschapselementen en toepassingsmogelijkheden van kruidenrijk grasland. In 2,5 uur tijd krijgt u snel een totaalbeeld en er is voldoende gelegenheid voor vragen en discussie. En u kunt zich eventueel aanmelden voor een vervolg met individueel advies, of deelname aan een cursus over bodembeheer, kruidenrijk grasland of andere onderwerpen. Het is fijn dat we elkaar weer op deze manier kunnen ontmoeten!

De bijeenkomsten zijn gepland op:
– woensdag 8 juli om 9:30 uur, omgeving Woudenberg
– vrijdag 10 juli om 9:30 uur, omgeving Cothen
– dinsdag 14 juli om 9:30 uur, omgeving Rhenen
– donderdag 16 juli om 9:30 uur, omgeving Tienhoven

Meld u aan met datum bijeenkomst en uw contactgegevens via info@collectiefutrechtoost.nl en we sturen u nadere informatie over de exacte locatie en het programma. We houden uiteraard rekening met de corona maatregelen dus maken de groep niet te groot (10 tot 15 mensen) en houden afstand. De bijeenkomsten zijn alleen bedoeld voor mensen met een agrarisch bedrijf.