focus op

Leden

Gebiedscoöperatie O-gen is van en voor leden. Het is een samenwerkingsverband van circa 270 leden. Er werken ruim twintig medewerkers. Zij voeren projecten uit in opdracht van provincies, gemeenten, natuurorganisaties of andere leden. Zij stimuleren de samenwerking met leden en kunnen waar nodig leden faciliteren.

O-gen kan leden verder helpen met kennis, delen van ervaringen, uitwerken van nieuwe projectideeën, in contact brengen met andere leden of samenwerking bij opdrachten. Dit zorgt er voor dat leden beter op de hoogte zijn van wat er speelt in de Vallei, op de Heuvelrug of in de Kromme Rijnstreek, dat leden nieuwe samenwerkingen aan kunnen gaan of daadwerkelijk mee kunnen werken aan opdrachten of projecten. Dit kan weer leiden tot het vergroten van omzet bijvoorbeeld.

Als lid van O-gen kun je gebruik maken van het ledenplatform. Op het ledenplatform kun je met andere leden in gesprek gaan, op de hoogte blijven van de verschillende projecten en zelf een projectvoorstel doen. Daarnaast kun je ook snel en gemakkelijk opzoeken bij wie je moet zijn voor welk project.

 

Gebiedscoöperatie O-gen
Buursteeg 2
3927 EJ Renswoude
T: (033) 277 63 90