Per 1 september gaat oud-wethouder Jan Overweg aan de slag als programmamanager voor Gebiedscoöperatie O-gen. O-gen werkt samen met leden aan de ontwikkeling van het landelijk gebied in de Vallei, op de Heuvelrug en in de Kromme Rijnstreek. Hij gaat zich met name richten op het vormen van een inhoudelijk programma richting de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van maart volgend jaar.

Jan is geen onbekende voor O-gen. Tot voor kort was hij lid van de Gebiedsraad (de ledenraad) vanuit zijn functie als wethouder in de gemeente Leusden. Daar had hij onder andere het landelijk gebied in zijn portefeuille. Daarvoor was Jan bestuurder in het onderwijs, waar hij zich richtte op vernieuwing en innovatie. Deze kennis en ervaring brengt hij nu mee naar O-gen. Jan: ‘Ik wil graag aan de slag voor O-gen, omdat dit een prachtig voorbeeld is hoe de samenleving zou moeten functioneren. De leden weten wat ze willen en zij zijn de kracht van de coöperatie. Door hen samen te brengen kom je samen verder. Ik zie er naar uit om aan de slag te gaan en de timing is goed, gezien de komende verkiezingen.’

Gerard van Santen, directeur van O-gen, is blij met de komst van Jan Overweg. “Jan kent het gebied waar O-gen werkt goed. We weten dat hij als wethouder graag aan tafel zat bij agrariërs, ondernemers en inwoners om hun verhalen mee te nemen in zijn werk. Dit past bij de manier waarop O-gen werkt, het gaat om wat onze leden willen: de gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven en ondernemers.”

In zijn nieuwe functie gaat Jan de leden uitdagen om met ideeën en plannen te komen die bijdragen aan de ontwikkeling in het landelijk gebied. Denk bijvoorbeeld aan verduurzaming van de landbouw, energietransitie, regionaal voedsel, biodiversiteit, recreatie en nieuwe verdienmodellen.

Gedeputeerde Mirjam Maasdam van de provincie Utrecht heeft afgelopen maandag het kantoor van O-gen in Renswoude aangesloten op het glasvezelnetwerk. O-gen beschikt daarmee als een van de eerste panden in het buitengebied in de provincie Utrecht over supersnel internet.

In Utrecht-Oost heeft O-gen het afgelopen jaar nauw samengewerkt met de gemeenten en bewoners uit het buitengebied om de aanleg van snel internet mogelijk te maken. Na succesvolle interessepeilingen is het stokje overgedragen aan Glasvezel buitenaf. Glasvezel buitenaf heeft in verschillende regio’s glasvezelcampagnes opgestart. Door de inzet van buurtambassadeurs zijn alle campagnes in ons werkgebied inmiddels positief afgerond. Meer dan 50% van de adressen heeft een abonnement afgesloten en de aanleg is in volle gang. Er worden nog gesprekken gevoerd over het aansluiten van adressen die niet binnen één van de campagnes vallen.

De komst van glasvezel was heel hard nodig volgens Gerard van Santen, directeur van O-gen. ‘Het is vandaag een feestelijke dag. De aansluiting van het kantoor van O-gen, het clubhuis van het gebied, markeert dat de gezamenlijke inspanning van gemeenten, buurtambassadeurs, provincie, Glasvezel buitenaf en medewerkers O-gen loont. Deze voorziening is broodnodig voor de verdere ontwikkeling van het buitengebied. Een wens van veel ondernemers en inwoners van ons gebied gaat in vervulling!’

Meer informatie

Meer informatie is beschikbaar op de website glasvezelbuitenaf.nl.

 

 

LEADER bijeenkomsten

Wanneer: 17, 19 en 20 september
Waar: O-gen werkgebied (Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek)
Vervoer: per fiets
Programma: download hier

Samen maken we het gebied. Met meer dan 285 leden werken we aan projecten die invloed hebben op onze woon- en leefomgeving, ons klimaat, onze energie en ons voedsel. Ga op 17, 19 en 20 september mee op excursie en bekijk met eigen o-gen hoe samenwerking loont. In drie excursies gaan we op bezoek bij mensen en organisaties met inspirerende verhalen en in gesprek met leden, statenleden, bestuursleden, raadsleden en colleges.

Dit jaar laten we de bus staan en stappen we op de fiets. Dresscode is daarom gemakkelijke kleding en schoenen. Deelname aan de excursies is gratis, inclusief een eenvoudige maaltijd. Ook introducés zijn welkom. Bekijk hieronder de programma’s en meld je direct aan.

ONZE WOON- EN LEEFOMGEVING
Maandag 17 september | 16.00 – 19.30 uur
Verzamelen | 16.00 uur | Poultry Expertise Centre | Barnseweg 3 in Barneveld
Hoe houden we onze woon- en leefomgeving betaalbaar, bereikbaar en gezond?

ONS KLIMAAT EN ENERGIE
Woensdag 19 september | 16.00 – 19.30 uur
Verzamelen | 16.00 uur | Kulturhus De Breehoek | Marktstraat 29 in Scherpenzeel
Hoe krijg je energie uit reststromen en geef je energie aan de juiste initiatieven?

ONS VOEDSEL
Donderdag 20 september | 16.00 – 19.30 uur
Verzamelen | 16.00 uur | Parkeren bij de Jumbo | Graaf Lynden van Sandenburgweg 6 in Wijk bij Duurstede
Hoe krijgen we voedsel op de agenda en via de kortste route op ons bord?

Oeps! We konden je formulier niet vinden.