LEADER-projecten 2016-2021.

Projecten ter versterking van het platteland in het oosten van de provincie Utrecht

Een totaaloverzicht van de LEADER projecten in de periode 2016-2019 is te vinden in de brochure LEADER Utrecht-Oost 2016-2019.

De Kromme Rijnstreek heeft in voorgaande jaren (2003-2007 en 2007-2014) ook geparticipeerd in het LEADER-programma. De resultaten van de Leaderperiode 2007-2014 staan beschreven in deze brochure. Een beschrijving van de projecten uit deze periode vindt u in het LEADER projectenoverzicht 2007-2014.