Inventarisatie Duurzame Bedrijfsvoering Utrecht: Wat heeft u nodig om te kunnen ontwikkelen?

Het trajectplan Duurzame Landbouw Utrecht streeft ernaar om de landbouw een sterker toekomstperspectief te geven. Hierbij wordt rekening gehouden met maatschappelijke doelen. Duurzame Bedrijfsplannen (DBPs) zijn een manier om hiermee aan de slag te gaan. Het doel van de plannen is om bestaande kennis over duurzame landbouwmaatregelen om te zetten in praktische handvatten voor uw bedrijf.

Iedere agrarische ondernemer is uniek. Daarom nodigen LTO Noord en Agrarische Collectieven alle agrarische ondernemers uit Utrecht om mee te doen met een inventarisatie (hiermee bedoelen we dus iedere agrariër ongeacht een lidmaatschap van een agrarische club) om het volgende in beeld te krijgen:

  • Uw persoonlijke doel en toekomstperspectief van uw agrarische bedrijf.
  • Inzicht in welke duurzaamheidsthema’s op uw bedrijf spelen en welke maatregelen u daarbij wilt treffen.
  • Inzicht in de gewenste manier van leren en type hulp dat het beste bij u past.

Op basis van de antwoorden uit de inventarisatie stellen wij een ondersteuningsprogramma samen voor Utrechtse agrarische ondernemers. Hier houden wij u van op de hoogte na afronding van de inventarisatie.

Meedoen kan tot en met 5 april en kost 5 tot 10 minuten van uw tijd.

Klik hier voor de inventarisatie.

Alvast hartelijk bedankt voor de genomen moeite. Heeft u nog vragen? Mail naar Sjoerd Pietersen (LTO Noord), spietersen@ltonoord.nl of José van Miltenburg (Agrarische Collectieven) info@josevanmiltenburg.nl.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in BusinessMonitor, een systeem van LTO Noord. De resultaten worden in gezamenlijkheid geanalyseerd met de Agrarische Collectieven.