Zoektocht naar goede ideeën voor Varkensland

De zoektocht naar ideeën voor Het Beste Idee van Varkensland is gestart! Vanaf 18 februari kan iedereen met een goed idee voor de varkenshouderij zich melden via www.hetbesteideevanvarkensland.nl. De vijf beste ideeën verdienen een plek in de finale en maken kans op extra aandacht en een bijdrage om de eerste stap te maken tot realisatie van het idee.

Dien uw idee voor 30 maart in

De organisatie roept varkenshouders, dierenartsen, studenten, sectorpartners en andere ondernemers met een toekomstgericht idee, plan of concept op zich voor 30 maart te melden. Zowel ideeën en toepassingen van binnen als buiten de sector kunnen voor innovatieve oplossingen zorgen. Het Beste Idee van Varkensland viert in 2020 haar lustrum. De jaarlijkse contest mobiliseert elk jaar meer varkenshouders en sectorgenoten. Wederom hoopt de organisatie op een mooi aantal inzendingen met innovatieve ideeën.

Masterclass voor de finalisten

In april verdiept een onafhankelijk adviesteam zich in de ingezonden ideeën en bepaalt welke vijf plannen doorgaan naar de finale. De jury bestaat uit Bart Verhees (POV), Marije Thybaut (VKON), Klaas Visscher (Coöperatie Varkensartsen), Mart Bloemendal (Rabobank) en Lianne de Bie (SFYN Nederland). Samen met dit team van deskundigen en Kennispoort Regio Zwolle helpt de organisatie de finalisten bij het verder ontwikkelen van het idee. Tijdens een Masterclass leren de finalisten het idee in een businessmodel vorm te geven en bereiden zij zich voor op hun pitch voor de Varkensland finale op 13 mei 2020 in Ede.

Over het Beste Idee Van Varkensland

Het Beste Idee Van Varkensland is in het leven geroepen om de Nederlandse varkenssector te mobiliseren om innovatieve concepten te ontwikkelen waarmee dier en mens beter kunnen leven. Het Beste Idee van Varkensland is een jaarlijkse contest waar ideeën voor de sector bedacht, uitgewerkt en ontwikkeld worden. De eerste drie edities waren regionaal van karakter, de organisatie van de vierde en vijfde editie is, mede dankzij steun van diverse partners, landelijk opgezet. Eén van de doelstellingen van Het Beste Idee van Varkensland is om de varkenssector in de volle breedte te inspireren en na te denken over innovatie. Even belangrijk is dat via dit evenement het publiek wordt geïnformeerd over innovatieve ontwikkelingen in de varkenshouderij. Het Beste Idee van Varkensland is in Overijssel ontstaan op initiatief van Coöperatie Varkensartsen en VKON. Dankzij de steun van negen partners, te weten LTO Noord, de POV (Producenten Organisatie Varkenshouderij), Kennispoort Regio Zwolle, Rabobank en de provincie Overijssel, Privon, Aeres, De Heus en LNV wordt deze vijfde editie wederom landelijk gehouden.

www.hetbesteideevanvarkensland.nl