Energieneutrale Melkveehouderij: afgewogen keuzes, de kern voor het succes

ENM

Het project Energieneutrale Melkveehouderij is afgerond. Dit project is gestart in de provincie Utrecht om te onderzoeken hoe een melkveehouderij energieneutraal kan ondernemen. De combinatie van elektriciteit besparen en duurzame energie opwekken is economisch interessant voor melkveehouders. Maar waar en hoe begin je als agrarisch ondernemer, welke investering levert het meeste op?

Duurzaam verdienmodel

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot ontving op de boerderij van Robert en Willeke Peek in Wilnis het adviesrapport ‘Energieneutrale Melkveehouderij, leren van een traject’. Het rapport doet verslag van de ervaringen rondom het verlagen en verduurzamen van het energieverbruik op melkveehouderijbedrijven. ‘Mooi dat de mensen van de voorbeeldbedrijven bereid zijn geweest om hun nek uit te steken en dat we samen lessen kunnen trekken. Het is belangrijk dat de agrarische sector gaat verduurzamen, maar daarbij is het een voorwaarde om dat te baseren op een duurzaam verdienmodel.’

De onderzoeksperiode bracht een aantal duidelijke aandachtspunten naar voren. Energieverbruik verduurzamen begint met inzicht in het verbruik. In de melkveehouderij gaat het om het melken, het koelen, het reinigen, het verwarmen van het water voor de koeien en de verlichting. Door doordacht te besparen in al deze onderdelen van het bedrijfsproces, kan een melkveehouder zijn energieverbruik van gemiddeld 50 kWh voor 1000 kg melk, terugbrengen tot zo’n 26/27 kWh per 1000 kg melk. Een volledig duurzaam ingericht nieuw bedrijf verbruikt nog maar 20 kWh per 1000 kg melk. Besparingen kunnen de boer tot wel 5.000 euro per jaar opleveren.

Betere afstelling apparaten

Energiebesparing is goed mogelijk door betere afstelling van apparaten. En zeker ook bij nieuwe investeringen, in stallen of apparatuur. Dat vraagt om besluitvorming op basis van het totale kostenplaatje. Dus niet alleen uitgaand van de investeringskosten, maar ook rekenend met de kosten van het onderhoud en de energiekosten. Dat resulteert in maatregelen die aan het eind van de streep meer energie besparen en voordeliger zijn. De tweede invalshoek is de opwek van duurzame energie. Hoe kan een melkveehouder zo veel mogelijk op zijn eigen grond voorzien in zijn eigen energie? Zonnepanelen in combinatie met eventueel een kleine windmolen, zijn relatief eenvoudig te plaatsen en leveren een direct en aansprekend resultaat op. Het traject heeft laten zien dat energie besparen niet altijd eenvoudig is maar wel veel potentie heeft. In de melkveehouderij en in andere sectoren. Het ontlast ook ons overbelaste elektriciteitsnetwerk. Een thema dat meer aandacht verdient in de energietransitie.

Tips

Wilt u weten wat u kunt doen om elektriciteitsverbruik te verminderen of om zelf energie op te wekken? Samen met Utrecht-West onderzochten we wat er kan, wat er nodig is, wat het oplevert en wat het kost. Kijk voor handige factsheets en tips op www.lami.nl.

Het traject Energieneutrale Melkveehouderij maakte deel uit van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie. De provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Programmabureau Utrecht-West werken samen aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.


Fotobijschrift: Joris Hogenboom, voorzitter van de stuurgroep Energieneutrale Melkveehouderij overhandigt gedeputeerde Hanke Bruins Slot het rapport.