Artikelen door CommunicatieOgen

Ondernemersbegeleiding voor de boer

Op donderdag 5 maart namen dertig boeren deel aan de bijeenkomst Boer(in) zoekt Toekomst. In Nijkerk kregen zij informatie over het Agroloket, begeleidingstraject Zicht op de Toekomst en de Agro Ondernemersscan. Het doel van de avond was laten zien welke handreikingen er zijn vanuit Landbouwnetwerk Salentein om keuzes voor de toekomst te maken. Een belangrijke […]

Historisch Hoornwerk wordt onderdeel van versterking Grebbedijk

Het historische Hoornwerk aan de Grebbedijk in Rhenen wordt versterkt en opgehoogd. Hiermee wordt het achttiende-eeuwse militaire bouwwerk onderdeel van de moderne verdediging tegen het water. De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat dit cultuurhistorische erfgoed wordt hersteld in het kader van de dijkverbetering en betaalt mee aan het project. Daarnaast komt er geld bij […]

,

Bijeenkomst voor erfbetreders van 2 april geannuleerd

De bijeenkomst ‘Hoe werken we samen aan een vitaal agrarisch ondernemerschap in de regio Foodvalley?’ op donderdag 2 april gaat niet door vanwege de corona maatregelen. Landbouwnetwerk Salentein en Boer aan het Roer wilden erfbetreders tijdens deze bijeenkomst informeren over initiatieven die het agrarische bedrijf verder kunnen helpen. Bijvoorbeeld over het begeleidingstraject Zicht op de […]

Terugblik LEADER-café 19 februari 2020

Op 19 februari vond in Haarzuilens het LEADER-café over nieuwe functies op het platteland plaats. Na een kort welkom door Ruud van Bennekom, voorzitter van LEADER Utrecht-Oost, vertelde LEADER-coördinator Martijn Plomp kort dat LEADER veel meer is dan alleen subsidie. LEADER zet ook in op het inzetten van kennis en verzorgen van inspiratiesessies zoals deze […]

SDE+ subsidie open vanaf 17 maart 2020

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn zes categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering), wind op zee, en zon. Er is een nieuwe openstelling van 17 maart tot 2 april. Er is […]

Energieneutrale Melkveehouderij: afgewogen keuzes, de kern voor het succes

Het project Energieneutrale Melkveehouderij is afgerond. Dit project is gestart in de provincie Utrecht om te onderzoeken hoe een melkveehouderij energieneutraal kan ondernemen. De combinatie van elektriciteit besparen en duurzame energie opwekken is economisch interessant voor melkveehouders. Maar waar en hoe begin je als agrarisch ondernemer, welke investering levert het meeste op? Duurzaam verdienmodel Gedeputeerde […]

Zoektocht naar goede ideeën voor Varkensland

De zoektocht naar ideeën voor Het Beste Idee van Varkensland is gestart! Vanaf 18 februari kan iedereen met een goed idee voor de varkenshouderij zich melden via www.hetbesteideevanvarkensland.nl. De vijf beste ideeën verdienen een plek in de finale en maken kans op extra aandacht en een bijdrage om de eerste stap te maken tot realisatie […]

,

Bijeenkomst Agroforestry en Voedselbossen; boeren, bomen en biodiversiteit

Op dinsdag 31 maart vindt de bijeenkomst Voedselbossen & Agroforestry in de provincie Utrecht plaats. Deze dag wordt ingegaan op de kansen en mogelijkheden van agroforestry en voedselbossen voor boeren en grondeigenaren. Voedselbossen en agroforestry staan sinds een aantal jaren in de belangstelling en op kleine – maar groeiende – schaal wordt er in Nederland […]

,

5 maart – bijeenkomst Boer(in) zoekt Toekomst

Tijdens de bijeenkomst ‘Boer(in) zoekt Toekomst’ op donderdag 5 maart in Nijkerk hoort u alles over ondernemersbegeleiding voor agrariërs. U hoort deze avond over het Agroloket waar u terecht kunt met al uw vragen en over de mogelijkheden van begeleidingstraject Zicht op de Toekomst en de Agro Ondernemersscan. In de regio Foodvalley werken agri- en […]