Artikelen door CommunicatieOgen

,

Webinar voor erfbetreders op 23 april 2020

Landbouwnetwerk Salentein en Boer aan het Roer organiseren op donderdag 23 april om 11.00 uur een webinar voor erfbetreders in de Foodvalley regio met als thema ‘Hoe werken we in regionale initiatieven samen aan een vitaal agrarisch ondernemerschap in de Foodvalley regio?’ U bent van harte welkom om deel te nemen aan het webinar. Wij […]

Overhandiging eerste exemplaar Het Vallei en Eempad

Op woensdag 8 april 2020 overhandigt rasverteller en wandelfanaat Fokko Bosker zijn nieuwste wandelgids Het Vallei en Eempad aan directeur Gastvrije Randmeren Rita Braam in de polder Arkemheen ten noorden van Amersfoort. De prachtige Gelderse Vallei en de open Eempolders In Het Vallei en Eempad trekt Fokko Boster zijn stoute loopschoenen weer aan, en is […]

Inventarisatie Duurzame Bedrijfsvoering Utrecht: Wat heeft u nodig om te kunnen ontwikkelen?

Het trajectplan Duurzame Landbouw Utrecht streeft ernaar om de landbouw een sterker toekomstperspectief te geven. Hierbij wordt rekening gehouden met maatschappelijke doelen. Duurzame Bedrijfsplannen (DBPs) zijn een manier om hiermee aan de slag te gaan. Het doel van de plannen is om bestaande kennis over duurzame landbouwmaatregelen om te zetten in praktische handvatten voor uw […]

Subsidie agrarische initiatieven verbeteren waterkwaliteit

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ weer open per 2 april 2020. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden, om samen met het waterschap te werken aan […]

Ondernemersbegeleiding voor de boer

Op donderdag 5 maart namen dertig boeren deel aan de bijeenkomst Boer(in) zoekt Toekomst. In Nijkerk kregen zij informatie over het Agroloket, begeleidingstraject Zicht op de Toekomst en de Agro Ondernemersscan. Het doel van de avond was laten zien welke handreikingen er zijn vanuit Landbouwnetwerk Salentein om keuzes voor de toekomst te maken. Een belangrijke […]

Historisch Hoornwerk wordt onderdeel van versterking Grebbedijk

Het historische Hoornwerk aan de Grebbedijk in Rhenen wordt versterkt en opgehoogd. Hiermee wordt het achttiende-eeuwse militaire bouwwerk onderdeel van de moderne verdediging tegen het water. De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat dit cultuurhistorische erfgoed wordt hersteld in het kader van de dijkverbetering en betaalt mee aan het project. Daarnaast komt er geld bij […]

,

Bijeenkomst voor erfbetreders van 2 april geannuleerd

De bijeenkomst ‘Hoe werken we samen aan een vitaal agrarisch ondernemerschap in de regio Foodvalley?’ op donderdag 2 april gaat niet door vanwege de corona maatregelen. Landbouwnetwerk Salentein en Boer aan het Roer wilden erfbetreders tijdens deze bijeenkomst informeren over initiatieven die het agrarische bedrijf verder kunnen helpen. Bijvoorbeeld over het begeleidingstraject Zicht op de […]

Terugblik LEADER-café 19 februari 2020

Op 19 februari vond in Haarzuilens het LEADER-café over nieuwe functies op het platteland plaats. Na een kort welkom door Ruud van Bennekom, voorzitter van LEADER Utrecht-Oost, vertelde LEADER-coördinator Martijn Plomp kort dat LEADER veel meer is dan alleen subsidie. LEADER zet ook in op het inzetten van kennis en verzorgen van inspiratiesessies zoals deze […]

SDE+ subsidie open vanaf 17 maart 2020

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn zes categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering), wind op zee, en zon. Er is een nieuwe openstelling van 17 maart tot 2 april. Er is […]