Artikelen door CommunicatieOgen

,

First dates voor lokaal voedsel

Op 7 oktober ontdekt u bij Moestuin Maarschalkerweerd de kansen van lokaal voedsel . Wilt u als maker uw voedselproducten lokaal afzetten? Of bent u voor uw bedrijf of organisatie geïnteresseerd in verrassende producten van dichtbij? Grijp dan deze kans tijdens de startbijeenkomst ‘First dates’ en ontmoet andere producten en marktpartijen mét liefde voor lokale […]

,

Insectenteelt. Waar begin je?

Als vervolg op het O-gen Open Café over insectenteelt zijn weer een aantal stappen gezet. De hoge opkomst van het café gaf aan dat het onderwerp leeft in de regio; het biedt kansen voor boeren om een nieuwe activiteit als vervanging of aanvulling op hun erf, te starten. Maar waar begin je? Regio Foodvalley heeft […]

19 september: demo kringlooplandbouw ‘van bodem tot voer tot melk’

Bent u geïnteresseerd in kringlooplandbouw? Kom dan op donderdag 19 september naar de demo van Boerenverstand in Woudenberg. Op het bedrijf van Marco van der Wind worden verschillende proeven en thema’s besproken die elk een onderdeel van kringlooplandbouw belichten. Thema’s: – Ervaringen van het voercentrum; Marco van der Wind – Grote verschillen in grasmonsters dit […]

25 september: excursie agroforestry/voedselbossen

Wilt u meer weten over voedselbossen? Meld u dan aan voor de excursie agroforestry/voedselbossen van Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). De NMU nodigt alle boeren en geïnteresseerden uit de provincie Utrecht uit om op 25 september deel te nemen aan de excursie. Tijdens de excursie wordt een bezoek gebracht aan Boer-In-Natuur en Fruitzforlive in Brabant waar […]

Historische uitgave: ‘De Grebbelinie. Een cultuurhistorische gids’

In juli verscheen het boekje De Grebbelinie, een cultuurhistorische gids. Het boekje is een uitgave van de Stichting Grebbelinie en Gebiedscoöperatie O-gen. Het boekje is een must voor iedereen die de Grebbelinie wil ontdekken. ‘De Grebbelinie. Een cultuurhistorische gids’ legt de geheimen bloot die in de Grebbelinie verborgen zijn. Naast een overzicht van de rijke […]

Kringlooplandbouw Utrecht-Oost: van A naar Beter

Dit project wil agrariërs in Utrecht-Oost handvatten geven om direct met kringlooplandbouw aan de slag te gaan op hun bedrijf. Vertrouwde en nieuwe communicatiemiddelen worden ingezet om kennis te delen. Ze sluiten aan bij de bedrijfsstijlen die in het werkgebied aanwezig zijn: van veel tot weinig grasland, en van intensief tot extensief. Via een folder […]

Bent u de beste kringloopboer van de provincie Utrecht?

Vanuit het project POP3 Kringlooplandbouw Utrecht-Oost van A naar Beter organiseert Boervenverstand de verkiezing van de beste Kringloopboer van de provincie Utrecht. U kunt prijzen winnen om de kringloop op uw bedrijf verder te optimaliseren. Doet u mee? Meldt u zich dan uiterlijk 1 september 2019 aan. Prijzen 1e prijs: Een consult van een van […]

Laatste kans voor deelname aan openbare ruil en verwerving natuurgronden in Gelderland

Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland zijn op 16 mei jl. een openbare grondruil gestart. Het doel is hiermee grotere aaneengesloten natuurgebieden te creëren en zo de natuur in Gelderland te versterken. Ook willen we de betrokkenheid van particulieren bij natuurbeheer vergroten. Staatsbosbeheer en de provincie brengen allebei gronden in. Ook particulieren of (maatschappelijke) organisaties kunnen […]