Ondernemersbegeleiding voor de boer

Op donderdag 5 maart namen dertig boeren deel aan de bijeenkomst Boer(in) zoekt Toekomst. In Nijkerk kregen zij informatie over het Agroloket, begeleidingstraject Zicht op de Toekomst en de Agro Ondernemersscan. Het doel van de avond was laten zien welke handreikingen er zijn vanuit Landbouwnetwerk Salentein om keuzes voor de toekomst te maken. Een belangrijke boodschap aan de deelnemers van deze avond: ga niet lopen piekeren, maar vraag om hulp!

Agroloket
Het Agroloket is voor alle vragen over het agrarisch ondernemerschap. Paulien Keijzer van het Agroloket vertelde over de centrale rol en de belangrijke doorverwijs functie. Paulien heeft een groot netwerk en kan elke vraag koppelen aan de juiste persoon of instantie. De drempel is laag; bellen mag altijd, een mailtje sturen ook.

De Agro Ondernemersscan
Wat is nodig om te kunnen blijven ondernemen in de regio Foodvalley? Met deze vraag startte Steven van Westreenen (Westreenen Advies voor het buitengebied) over de Agro Ondernemersscan. De scan helpt ondernemers bij het in kaart brengen van kansen en de aanpak ervan. De Agro Ondernemersscan brengt op elf thema’s verbeteringen voor een bedrijf in kaart. Een team van verschillende experts kijkt mee. Na de scan weet je als ondernemer hoe je ervoor staat en waar kansen voor je bedrijf liggen.

Begeleidingstraject Zicht op de Toekomst
Ondernemersbegeleiding gaat over jou, je gezin en jouw bedrijf, vertelt projectleider Klaske Ypma. Hoe houd je als agrarisch ondernemer en boerenfamilie in deze roerige tijden grip op de toekomst van jouw bedrijf? Waar liggen kansen? In het traject Zicht op de Toekomst sta jij als ondernemer centraal, de uitkomst moet passen bij jou en je familie. Het traject start met een verkennend gesprek met Wim Korsten. Dit eerste gesprek is altijd gratis. Samen met Wim maak je de vraag helder en stel je een duidelijk doel. Na dit gesprek kan de boer zelf kiezen voor een agro-coach waarmee zes gesprekken worden gevoerd. Tijdens deze gesprekken, vaak met de hele familie, wordt concreet gemaakt waar het bedrijf staat, wat bij de ondernemer past en waar naartoe wordt gewerkt.
De familie Haalboom vertelt over hun ervaring met de ondernemersbegeleiding. Zij hadden vragen over overname. Hun coach Dorine Zwaan maakte alles bespreekbaar. Een coach stipt ook dingen aan waar je niet aan hebt gedacht of waar je niet gemakkelijk over praat. Verschil in inzicht tussen oudere en jongere generaties kan hierbij een rol spelen. Dorine Zwaan is aanwezig en vult aan dat het belangrijk is om je eigen plan te kennen, elkaar ruimte te geven zodat je allemaal steviger in je schoenen komt te staan en gezamenlijk een duidelijke stip op de horizon zet.

Toekomst voor de landbouw 
In de regio Foodvalley werken partijen binnen Landbouwnetwerk Salentein samen aan een goede toekomst voor de landbouw. Partners van het landbouwnetwerk organiseerden deze avond. Petra Aben (Rabobank) deelt aan het einde van de avond met de zaal dat het goed is om dit soort initiatieven, die ook echt kunnen leiden tot resultaat, te kennen. Gespreksleider Gerard van Santen (O-gen) vult aan dat de ondernemersbegeleiding, de gesprekken en de Agro Ondernemersscan mooie manieren zijn om stappen naar de toekomst te zetten.

Agroloket: op werkdagen bereikbaar op 088 888 66 33 of agroloket@landbouwnetwerksalentein.nl

> Zicht op de Toekomst
> Agro Ondernemersscan
> www.landbouwnetwerksalentein.nl