Zie je mogelijkheden, ben je geïnteresseerd of heb je ideeën over dit onderwerp voor ons…

De economische positie van een deel van onze agrariërs staat onder druk. O-gen ondersteunt…

Een aantal leden van O-gen streeft een verkorting van de voedselketen na. Variërend van…

Een belangrijke uitdaging voor een duurzaam voedselsysteem is de eiwittransitie…

In een groot gedeelte van ons werkgebied wordt snel internet uitgerold. Dit is noodzakelijk…

Het telen van nieuwe gewassen en het toepassen van nieuwe productiemethoden…

De overgang naar een economie die op hernieuwbare grondstoffen is gebaseerd…

Biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en een gezonde…

De overgang naar een duurzame energievoorziening brengt nieuwe (technische) uitdagingen…