• Gebiedscöoperatie O-gen

Digitalisering.

In een groot gedeelte van ons werkgebied wordt snel internet uitgerold. Dit is noodzakelijk voor de ontwikkeling en de leefbaarheid van het landelijk gebied. Het hebben van snel internet is mooi, maar het gaat om het benutten van de mogelijkheden. We werken aan een digitaliseringsagenda die deze mogelijkheden in kaart brengt.