• Gebiedscöoperatie O-gen

Eiwittransitie.

Een belangrijke uitdaging voor een duurzaam voedselsysteem is de eiwittransitie: de productie en consumptie van alternatieve eiwitten waarvoor minder areaal, water en grondstoffen nodig zijn. Een grote uitdaging ligt bijvoorbeeld in het verduurzamen van ons veevoer met alternatieve eiwitten. O-gen is betrokken bij een aantal innovatieve projecten met betrekking tot alternatieve eiwitten als eendenkroos en insecten.