• Gebiedscöoperatie O-gen

Circulaire economie.

De overgang naar een economie die op hernieuwbare grondstoffen is gebaseerd, in plaats van op fossiele grondstoffen is een belangrijk thema. Fossiele grondstoffen raken op, hernieuwbare grondstoffen ontstaan opnieuw en zijn daarmee minder belastend voor het milieu. O-gen is betrokken bij projecten van ondernemers die aan de slag zijn gegaan met hernieuwbare grondstoffen.