• Gebiedscöoperatie O-gen

Energietransitie.

De overgang naar een duurzame energievoorziening brengt nieuwe (technische) uitdagingen en wensen van de omgeving met zich mee. In samenwerking met onze leden vertalen we wensen en mogelijkheden in plannen om de energievoorziening nu en in de toekomst een goede plek te geven in het landelijk gebied.