• Gebiedscöoperatie O-gen

Nieuwe verdienmodellen.

De economische positie van een deel van onze agrariërs staat onder druk. O-gen ondersteunt agrarisch ondernemers in hun zoektocht naar nieuwe verdienmodellen en zoekt naar economische dragers, ook buiten de landbouwsector. Daarbij kijken we naar de recreatiesector, de zorgsector en initiatieven gericht op duurzame energie en natuurbeheer.