• Gebiedscöoperatie O-gen

Innovatieve teelt.

Het telen van nieuwe gewassen en het toepassen van nieuwe productiemethoden zorgt vaak voor veel vragen. Naast teelttechnische vragen zijn dat vragen over locaties, houdbaarheid, afzetmogelijkheden en te verwachten opbrengsten. O-gen is met haar leden betrokken bij een aantal nieuwe innovatieve ontwikkelingen in het werkgebied.