Artikelen door Iris Bottema

, ,

Kleine windmolen agrarisch bedrijf

Kleine windmolen op agrarisch bedrijf interessant? Kom naar de informatiebijeenkomst op 21 februari! Wind is een schone energiebron die nooit opraakt. Steeds meer agrariërs hebben daarom interesse om zelf een windmolen op hun agrarisch bedrijf te plaatsen, vooral nu het aanbod aan kleine windmolens toeneemt. Wilt u weten of een kleine windmolen (tot 20 meter) […]

,

CO₂-besparing elektrificatie melkveebedrijf

Erfwerkzaamheden uitvoeren met elektriciteit in plaats van diesel heeft voordelen. CO₂-besparing mogelijk bij elektrificatie melkveebedrijf CO₂-besparing is mogelijk bij elektrificatie melkveebedrijf. Een elektrisch voersysteem, elektrische mestmixer, voeraanschuifrobot of elektrische shovel, het draagt allemaal bij aan een lagere uitstoot van CO₂. Als de gebruikte elektriciteit duurzaam wordt opgewerkt op het eigen bedrijf, is een besparing tot […]

,

Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij delen hun ervaringen zodat alle melkveehouders daarvan kunnen profiteren

Besparen en duurzame energie opwekken is op veel bedrijven economisch interessant! Duurzame energie zorgt immers niet alleen voor lagere kosten, maar draagt ook bij aan een beter milieu en een gezonde leefomgeving. Het traject Energieneutrale Melkveehouderij (ENM) richt zich op het energieneutraal maken van melkveehouderijen in Utrecht. Een energieneutraal melkveebedrijf verbruikt evenveel energie als het […]

,

Samen werken aan een krachtig en vitaal landelijk gebied

Energieneutrale Melkveehouderij, Nationaal Park Heuvelrug, Snel internet, Natuurontwikkeling langs de Nederrijn, Grebbelinie bezoekerscentrum, Kavelruil Binnenveld Het zijn stuk voor stuk projecten die Gebiedscoöperatie O-gen samen met haar leden en de provincie Utrecht uitvoert.  Bekijk het Online Magazine Vitaal Platteland  en lees hoe we werken aan een krachtig en vitaal landelijk gebied.

,

Subsidie voor jonge landbouwers

Bent u of kent u een jonge agrariër die duurzaam wil investeren? Subsidie voor jonge landbouwers Van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 kunnen jonge boeren voor de derde maal subsidie aanvragen via de subsidieregeling de Jonge Landbouwers (JOLA). De provincie Utrecht stelt hiervoor een bedrag beschikbaar van 400.000 euro, waarvan 200.000 […]

Snoei- en graafwerkzaamheden in het natuurgebied bij de Steenovenweg in Werkhoven afgerond

Het bijzondere rivierlandschap is weer open en zichtbaar gemaakt Afgelopen weken werd hard gewerkt in het natuurgebied aan de Steenovenweg. Het bijzondere rivierlandschap is weer open en zichtbaar gemaakt voor recreanten. Overtollige begroeiing van wilgen, elzen, gras en riet werd verwijderd en de poel en nevengeul zijn opgeschoond. Ook de nieuwe ooievaarspaal staat fier op […]

,

Groen licht voor werkzaamheden natuurontwikkeling Elster Buitenwaard

Alle voorbereidingen voor de herinrichting van de Elster Buitenwaard zijn succesvol afgerond. Dat betekent dat de werkzaamheden in de uiterwaard bij Elst deze winter van start kunnen gaan. Door het afgraven van een deel van de bovengrond, verwijderen van stenen uit de kribvakken en het aanleggen van geulen ontstaat een gevarieerd natuurgebied. Het wordt een […]

,

Nieuwsgierige melkveehouders gezocht

Ben je of ken je melkveehouders die nieuwsgierig zijn of hun melkmachine wel zo zuinig is als de fabrikant beweert? Of die besparingsmaatregelen genomen hebben en willen weten wat dit precies oplevert? Of melkveehouders die zonne- of windenergie opwekken en nieuwsgierig zijn hoe de opgewekte energie het efficiëntst ingezet kan worden op het bedrijf? Lees […]

Subsidieregelingen fysieke investeringen op landbouwbedrijven

POP-makelaar helpt   Op maandag 24 september stelde de provincie Utrecht twee POP3-subsidieregelingen open die gericht zijn op fysieke investeringen door agrarische ondernemingen. De subsidieregelingen zijn bestemd voor innovatieve investeringen én voor een bredere uitrol van reeds bestaande technieken in de agrarische sector. In totaal is er ruim 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar. Aanvragen kunnen […]

,

Natuurgebied Steenovenweg in Werkhoven wordt weer open en zichtbaar

Op 8 oktober starten beheerswerkzaamheden in het natuurgebied aan de Steenovenweg in Werkhoven. Het gebied werd in 2008 ingericht als natuurgebied. Inmiddels is het begroeid geraakt met onder andere wilgen, elzen, gras en riet. Een deel van deze begroeiing wordt nu verwijderd zodat het bijzondere rivierlandschap weer open en zichtbaar wordt en recreanten hiervan kunnen […]