,

Natuurgebied Steenovenweg in Werkhoven wordt weer open en zichtbaar

Op 8 oktober starten beheerswerkzaamheden in het natuurgebied aan de Steenovenweg in Werkhoven. Het gebied werd in 2008 ingericht als natuurgebied. Inmiddels is het begroeid geraakt met onder andere wilgen, elzen, gras en riet. Een deel van deze begroeiing wordt nu verwijderd zodat het bijzondere rivierlandschap weer open en zichtbaar wordt en recreanten hiervan kunnen genieten. Ook kan het water uit de Kromme Rijn straks weer gemakkelijker door de nevengeul stromen. De beheerwerkzaamheden worden gecoördineerd door gebiedscoöperatie O-gen in opdracht van de provincie Utrecht, die eigenaar is van het gebied.

Stromend water in de nevengeul

De nevengeul is langzaam dichtgeslibt en begroeid geraakt. Het water uit de Kromme Rijn kan er daarom niet meer goed doorheen stromen en de vissen kunnen de geul onvoldoende gebruiken om te paaien. Om verlanding in de toekomst te voorkomen wordt de haakse monding van de geul aangepast, zodat het water uit de Kromme Rijn makkelijker de nevengeul in kan instromen. Ook de bochten worden verbreed, zodat het water makkelijker door kan stromen en spontane begroeiing minder kans krijgt. Daarnaast wordt overtollige begroeiing van de oevers van de geul en de poel verwijderd. De ooievaarspaal wordt vernieuwd en er komt een nieuwe picknickbank.

Gebied blijft toegankelijk

Het onderhoud zal afhankelijk van het weer tot eind oktober duren. De hinder voor het verkeer wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Het gebied blijft tijdens de werkzaamheden gewoon toegankelijk voor wandelaars.

Krachtig en vitaal landelijk gebied

De werkzaamheden in het natuurgebied aan de Steenovenweg worden uitgevoerd door Agterberg BV. Het onderhoud wordt gecoördineerd door gebiedscoöperatie O-gen in opdracht van de provincie Utrecht, die eigenaar is van het gebied. Daarbij wordt nauw samengewerkt met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Er wordt gewerkt volgens een ecologisch verantwoord werkprotocol wat rekening houdt met de aanwezige planten en dieren. Het project is onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. De provincie werkt daarmee aan een krachtig en vitaal landelijk gebied.