,

Subsidie voor jonge landbouwers

Bent u of kent u een jonge agrariër die duurzaam wil investeren?

Subsidie voor jonge landbouwers

Van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 kunnen jonge boeren voor de derde maal subsidie aanvragen via de subsidieregeling de Jonge Landbouwers (JOLA). De provincie Utrecht stelt hiervoor een bedrag beschikbaar van 400.000 euro, waarvan 200.000 euro van de Europese Unie.

Duurzaam te investeren in eigen bedrijf

Jonge landbouwers tot 41 jaar mogen éénmalig gebruik maken van deze regeling om duurzaam te investeren in hun bedrijf. Ze kunnen kiezen uit een lijst met investeringen die bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Per landbouwbedrijf kan voor maximaal drie investeringen een aanvraag worden ingediend. De subsidie bedraagt minimaal 10.000 euro en maximaal 20.000 euro per aanvraag.

Bent u of kent u een jonge agrariër die duurzaam wil investeren? Lees dan meer op www.lami.nl. Of neem contact op met Paulien Keijzer, de POP3-makelaar van Gebiedscoöperatie O-gen. Zij denkt graag met u mee, p.keijzer@o-gen.nl, telefoon 06 – 154 11 655.

Gebiedscoöperatie O-gen en landbouw

Gebiedscoöperatie O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal landelijk gebied in de regio Noord-Veluwe, Foodvalley, de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek. O-gen is dé partij die beleid, programma’s, projecten, goede ideeën en financiële mogelijkheden met elkaar verbindt en haalbaar maakt.