,

Nieuwsgierige melkveehouders gezocht

Ben je of ken je melkveehouders die nieuwsgierig zijn of hun melkmachine wel zo zuinig is als de fabrikant beweert? Of die besparingsmaatregelen genomen hebben en willen weten wat dit precies oplevert? Of melkveehouders die zonne- of windenergie opwekken en nieuwsgierig zijn hoe de opgewekte energie het efficiëntst ingezet kan worden op het bedrijf? Lees dan meer over de 3 projecten die binnenkort starten en waarin het meten van het elektriciteitsverbruik op het bedrijf centraal staat.

Hoe beter je je stroomvreters kent, hoe gerichter je kunt investeren in een energiezuinige bedrijfsvoering.