Tag Archief van: Sorghum

Sorghum als gewas voor de (melk)veehouderij is in opkomst. Dat bleek tijdens de demodag afgelopen woensdag. Een gezelschap van ruim 70 boeren, loonwerkers, studenten van Aeres MBO Barneveld en andere belangstellenden werd welkom geheten door Hans Hubers van Gebiedscoöperatie O-gen. De machineloods van demo-boer Hendrik Jan van de Vliert in Woudenberg was voor deze gelegenheid omgebouwd tot sorghum kenniswerkplaats.

Water

Hoewel de toepassing van sorghum als voedergewas in Nederland nog in de kinderschoenen staat, zijn Waterschap Vallei en Veluwe en Gebiedscoöperatie O-gen zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden en voordelen voor de toekomst. O-gen heeft daarom Wageningen Livestock Research geholpen bij het vinden van een geschikte locatie voor een proefveld. Het lijkt opmerkelijk dat Waterschap Vallei en Veluwe een van de opdrachtgevers is voor het onderzoek op het proefveld. Heemraad Dirk Siert Schoonman kon deze waarom-vraag probleemloos toelichten. “Juist na een zomer met extreme droogte is meer dan ooit duidelijk dat de klimaatverandering écht is. Ons denken en handelen moet daarop aangepast worden. Zuinig omgaan met water en grondstoffen, water vasthouden in de bodem en de bodem dus geschikt maken om water vast te houden”, benadrukte Dirk Siert Schoonman.

Organische stof

Een belangrijke pijler voor een gezonde bodem is organische stof. Henry Kamphuis van Wolswinkel Mengvoeders lichtte dit samen met Wessel Doorn van Vallei en Veluwe toe. Hiervoor lieten zij diverse wortelkluiten van sorghum en mais zien. Er werden tips gegeven hoe met dit gewas een hoger organische stofgehalte bereikt kan worden. Sorghum heeft een zeer fijnmazig wortelstelsel, wortelt dieper en kan hier dus een grote bijdrage aan leveren.

Verschillende sorghumrassen

Initiatiefnemer van de sorghum-proeven is Gerrit Kasper, onderzoeker van Wageningen Livestock Research. Op drie locaties in Nederland werden proefvelden met diverse rassen sorghum aangelegd. Op de proefvelden was duidelijk het verschil te zien tussen de verschillende sorghumrassen, waarbij door Kasper toegelicht werd op welke eigenschappen gelet kan worden bij de raskeuze voor het telen van sorghum. Voor een succesvolle teelt is van belang hoe de bodem is bewerkt, met welke techniek er gezaaid wordt en hoe onkruid bestreden kan worden. Wim van Maanen, zelf loonwerker, vertelde uitgebreid over zijn ervaringen met het gewas en benadrukte dat er nog veel te leren valt.

Tijdens de afsluitende borrel werd door diverse mensen geconcludeerd dat de proef naar meer smaakt. Volgend jaar zijn waarschijnlijk op meer percelen dikke pluimen sorghum te zien.