Tag Archief van: LEADER

Er zijn verschillende subsidieregelingen beschikbaar voor ondernemers en inwoners met plannen voor een vitaal platteland in de Vallei. Op 21 november 2018 hoor je meer over de mogelijkheden binnen het Europees programma LEADER en de provinciale regeling Leefbaarheid Kleine Kernen tijdens een informatiebijeenkomst op Hoeve Groot Zandbrink in Leusden. Je bent vanaf 20.00 uur welkom. Bekijk hier het programma.

Het Europese programma LEADER stimuleert en financiert projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van het platteland. In de regio Utrecht Oost is vooral de verbinding tussen stad en platteland van belang met aandacht voor voedsel, educatie, recreatie, zorg voor elkaar en duurzame energie. De subsidieregeling Leefbaarheid kleine kernen kan bestaande burgerinitiatieven binnen kleine kernen in de provincie Utrecht extra ondersteunen en nieuwe initiatieven stimuleren. Onder kleine kernen vallen alle dorpen, buurten en wijken
onder de 8.000 inwoners.