Tag Archief van: expositie

De hele maand oktober te zien in het gemeentehuis van Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen

Langs de noordoever van de Nederrijn wordt gewerkt aan een lint van natuurgebieden. Bent u ook nieuwsgierig hoe het gebied er in de toekomst uit gaat zien? Kom dan naar het gemeentehuis van Rhenen! De expositie “Natuurontwikkeling langs de Nederrijn” blikt terug op de herinrichting van de Palmerswaard en laat zien hoe dit gebied zich in korte tijd heeft ontwikkeld tot aantrekkelijk leefgebied voor planten en dieren. Ook de op handen zijnde inrichting van de Elster Buitenwaard komt aan bod. U bent de hele maand oktober van harte welkom in het gemeentehuis van Rhenen aan de Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen.

Ontwikkelingen in beeld gebracht

De vernieuwde expositie is ontwikkeld door Gebiedscoöperatie O-gen in samenwerking met Utrechts Landschap. De informatiepanelen tonen voorbeelden van de geulen, moerasgebieden en bloemrijke hooilanden die worden aangelegd om de uiterwaarden nog aantrekkelijker te maken voor planten en dieren. Op de overzichtskaarten is te zien hoe zo een lint van natuurgebieden ontstaat. De bijbehorende film geeft een prachtig beeld van het gebied vanuit de lucht en met de viewer kunt u een virtueel bezoekje brengen aan de Elster Buitenwaard van de toekomst.

Herinrichting Palmerswaard nu al succes

In 2016 ging de Palmerswaard als eerste uiterwaard op de schop. Bijna 2 jaar later is het gebied weer helemaal begroeid en biedt het schuil-, broed-, en paaimogelijkheden aan een grote variatie aan dieren. De bevers kregen jongen en hebben nieuwe burchten gebouwd. Het getransplanteerde riet uit de kleiputten sloeg aan en biedt beschutting aan Cetti’s zangers, roerdomp en kleine karekieten. Ook zijn er 20 verschillende vissoorten waargenomen in de nevengeul en geïsoleerde plassen, waaronder de zeldzame en zeer bedreigde sneep en serpeling. De expositie laat de succesvolle transformatie van het gebied zien in woord en beeld.

Project Uiterwaarden Nederrijn

De expositie is ontwikkeld vanuit het project Uiterwaarden Nederrijn. Dit project richt zich op natuurontwikkeling in de Palmerswaard, uiterwaarden rond de stad Rhenen, Elster Buitenwaard en de Lunenburgerwaard. Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Gebiedscoöperatie O-gen, Utrechts Landschap en de gemeente Rhenen werken daarin samen aan een lint van natuurgebieden langs de noordoever van de Nederrijn. Het project is onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. De provincie werkt daarmee aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten.

U bent van harte welkom om de expositie te komen bekijken!

De expositie “Natuurontwikkeling langs de Nederrijn” is de hele maand oktober te zien in de hal van het gemeentehuis van Rhenen. Op werkdagen van 9:00 uur – 17:00 uur, op woensdag tot 20:00 uur.