,

Insectenteelt. Waar begin je?

Insectenteelt en eiwittransitie

Een belangrijke uitdaging voor een duurzaam voedselsysteem is de eiwittransitie: de productie en consumptie van alternatieve eiwitten waarvoor minder areaal, water en grondstoffen nodig zijn. Er ligt een grote uitdaging in het verduurzamen van ons veevoer met alternatieve eiwitten. O-gen is betrokken bij een aantal innovatieve projecten met betrekking tot alternatieve eiwitten zoals eendenkroos en insecten. Insectenteelt lijkt een mooi en duurzaam alternatief. Maar waar begin je?

Waar begin je met insectenteelt?

Tijdens ons O-gen Open Café over insectenteelt in april 2019 was de opkomst hoog. Het onderwerp leeft in de regio, wat niet verwonderlijk is, want het biedt kansen voor boeren om een nieuwe activiteit als vervanging of aanvulling op hun erf te starten. De grote vraag is: waar begin je met insectenteelt? Regio Foodvalley heeft dit signaal opgepakt en Gebiedscoöperatie O-gen gevraagd om als kennismakelaar Eiwittransitie aan het werk te gaan. Een mooie rol om ondernemers die met insectenteelt aan het werk willen gaan, te helpen bij de te nemen van stappen en hen te verbinden aan het netwerk van kennisleveranciers, brancheorganisaties, automatiseerders, afzetmarkt (voeders, voeding en industrie), overheden, en uiteraard de Regiodeal Foodvalley waarin eiwittransitie een belangrijk onderdeel is. In de komende periode wordt een regionaal netwerk gevormd van partijen die met insectenteelt bezig zijn, of willen gaan. Daarnaast worden pilots gestart om insectenteelt te versnellen in de regio.

Kweekmachine voor insecten

Mede dankzij een lening van het O-gen Fonds is Jansen Poultry Equipment uit Barneveld al aan de slag met het ontwikkelen van een kweekmachine voor insecten. De insecten (larven en wormen) zullen onder meer worden gebruikt als voer voor pluimvee. En dat is niet alleen goed voor de vogels; deze eiwitbron is goedkoper én duurzamer dan soja.  Met de innovatieve machine die Jansen Poultry Equipment ontwikkelt, kunnen pluimveehouders in de toekomst op het eigen bedrijf voer voor hun dieren kweken. Lees meer over dit project.