Als vervolg op het O-gen Open Café over insectenteelt zijn weer een aantal stappen gezet. De hoge opkomst van het café gaf aan dat het onderwerp leeft in de regio; het biedt kansen voor boeren om een nieuwe activiteit als vervanging of aanvulling op hun erf, te starten. Maar waar begin je?

Regio Foodvalley heeft dit signaal opgepakt en Gebiedscoöperatie O-gen gevraagd om als kennismakelaar Eiwittransitie aan het werk te gaan. Een mooie rol om ondernemers die met insectenteelt aan het werk willen gaan, te helpen bij de te nemen stappen en te verbinden aan het netwerk van kennisleveranciers, brancheorganisaties, automatiseerders, afzetmarkt (voeders, voeding en industrie), overheden, en uiteraard de Regiodeal Foodvalley waarin eiwittransitie een belangrijk onderdeel is.
In de komende periode wordt een regionaal netwerk gevormd van partijen die met insectenteelt bezig zijn, of willen gaan. Daarnaast worden pilots gestart om insectenteelt te versnellen in de regio.

Heeft u interesse om verdere stappen te nemen in de insectenteelt, vul dan onderstaand reactieformulier in. Als wij uw reactie hebben ontvangen, zal Wicha Benus (kennismakelaar Eiwittransitie Regio Foodvalley) contact met u opnemen om het mogelijke vervolg te bepreken.

Reactieformulier Insectenteelt