Demo kringlooplandbouw

Boer aan het roer

Demo kringlooplandbouw ‘van bodem tot voer tot melk’

Bent u geïnteresseerd in kringlooplandbouw? Kom dan op donderdag 19 september 2019 naar de demo van Boerenverstand in Woudenberg. Op het bedrijf van Marco van der Wind worden verschillende proeven en thema’s besproken die elk een onderdeel van kringlooplandbouw belichten.

Thema’s Van bodem tot voer tot Melk:

– Ervaringen van het voercentrum; Marco van der Wind
– Grote verschillen in grasmonsters dit voorjaar; Wim de Hoop/Bert vd Brink
– Demonstratie van spaakwielbemester; Marco den Uijl
– Resultaten grasonderzaai in maïs; Wilco van Cooten
– Nieuwe Nederlandse Weiden; ervaringen en kansen; Wim van der Geest
– Verdienmodellen met kringlooplandbouw; Frank Verhoeven

Maïsdemo

Aansluitend op de kringloopdemo’s is er op het Voercentrum een maïsdemo.

Waar: Voercentrum Gelderse Vallei, Voskuilerweg 47, 3931 MV Woudenberg
Wanneer: vanaf 13:15 uur
Voor wie: voor iedereen die geïnteresseerd is in kringlooplandbouw

De demo’s zijn van 13.30 uur tot 15.30 uur. Er is koffie vanaf 15.30 uur.

Aanmelden voor demo kringlooplandbouw

Wilt u aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail naar daan@boerenverstand.nl

[pdf-embedder url=”https://www.o-gen.nl/wp-content/uploads/2019/09/Uitnodiging_Demomiddag_19_september_Voercentrum_Woudenberg.pdf”]

 

O-gen en kringlooplandbouw

O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal platteland. In het huidige landschap ontkomen we er niet aan om te zoeken naar duurzamer gebruik van land en innovatie. Dit brengt nieuwe (technische) uitdagingen en wensen van de omgeving met zich mee. In samenwerking met onze leden vertalen we wensen en mogelijkheden in plannen om de energievoorziening nu en in de toekomst een goede plek te geven in het landelijk gebied.